خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آن

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابوالفضل هوشمند راد ابوالفضل هوشمند راد قزوین - خیابان شهدا - مقابل کوچه محمدیه
2556730
2
دوچرخه فروشی هاشمی سید علی هاشمی قزوین خیابان منتظری قدیم - مقابل چایخانه هنر
2557515
3
سید تقی هاشمی سید تقی هاشمی قزوین - خیابان سعدی - مقابل مدرسه راهنمائی دخترانه سینایی
2241839
4
سید قاسم هاشمی سید قاسم هاشمی زوین - خیابان سعدی - جنب بانک تجارت - بعد از سه راهی سعدی
2226357
5
سید محمد نقده فروشها سید محمد نقده فروشها خیابان تهران قدیم - جنب طاق بهلول
2552238
6
علی اکبر کولجی فرد کهن علی اکبر کولجی فرد کهن قزوین - خیابان شهدا - جنب کوچه محمدیه
2224306
7
غلامعلی خاکعلی غلامعلی خاکعلی قزوین - خیابان شهید یاقوتی - مقابل مسجد قدس رضوی
3334178
8
فروشگاه ابراهیم دولتی ابراهیم دولتی قزوین خیابان مولوی نبش پاساژ کهنه چی پلاک 1860-اصلی 53-آبی
2551971
9
فروشگاه احمد رضاقلی احمد رضاقلی قزوین خیابان منتظری قدیم مقابل کوی دباغان پلاک 2460-اصلی 2و3-فرعی
2557811
10
فروشگاه احمد علی شهسواری احمدعلی شهسواری قزوین خیابان فلسطین غربی چهارراه مجاهد پلاک 228-اصلی 2-فرعی
3324176
11
فروشگاه امین رضا خلف بیگی خیابان امام جنب خیابان عبیدزاکان پلاک 83
2228620
12
فروشگاه دوچرخه حیدرعلی نصیری نظام اباد جنب مسجد امام حسین
02822482736
13
فروشگاه دوچرخه حامد رضایی بلوار آزادگانروبروی مخابرات مرکزی
3671752
14
فروشگاه دوچرخه مجتبی قلی پور خییابان شهید استاد مطهری کوچه کلانتری
2569225
15
فروشگاه سید حبیب اله هاشمی سید حبیب اله هاشمی قزوین خیابان منتظری جدید جنب مسجد ابوالفضلی پلاک 3296-ثبتی 740-آبی
2554017
16
فروشگاه عبداله چمانی عبداله چمانی قزوین خیابان شهدا جنب بانک صادرات
2554470
17
فروشگاه غلامرضا نعمتی دانا غلامرضا نعمتی دانا قزوین خیابان منتظری قدیم مقابل مسجد لعل جز پلاک 1865-اصلی 4-فرعی
2564780
18
فروشگاه کریم اردکانی کریم اردکانی قزوین خیابان شهدا مقابل مسجد شیخ الاسلام پلاک 2868-اصلی 54987-آبی
2556566