آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهنگر سنگین ملایی ولی اله ملایی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243669
2
آهنگری آذرنشان داود اذرنشان خیابان اسدآبادی داخل صداقت نو
3
آهنگری اتحاد مجید محمد رحیمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
4
آهنگری اکبر اکبر شقاقی فرد کهن زاد قزوین - فلکه تهران قدیم - بطرف شرکت نفت - داخل گاراژ امیر
2577306
5
آهنگری المهدی ناصر بخارائی نژاد خیابان کمربندی ترانزیت داخل گاراژ یعقوبی
2553775
6
آهنگری امید زلفعلی حق وردی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2567343
7
آهنگری امیر اردبیلی علی جهادی بنمار قزوین - بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ عصار زاده
8
آهنگری برادران بهنام فر حیدر بهنام فر خیابان اسدآبادی داخل کاراژ صداقت نو
2568520
9
آهنگری برادران خالقا حسن خالقا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2236304
10
آهنگری برادران قلباربند جمشید قلبلربند بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243683
11
آهنگری چناسی غلامحسین چناسی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2236304
12
آهنگری سنگین محمدعلی غلامحسن محمدعلی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2232507
13
آهنگری شایسته رضا مداحی جاده شرکت نفت داخل گاراژ وحدت
14
آهنگری صادق دوست حسین صادق دوست قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
15
آهنگری صداقت مجید حسن پور قزوین - جاده شرکت نفت - ( بلوار ابوترابی ) پارکینگ امیر
2551361
16
آهنگری عظیمی مسعود عظیمی خیابان اسد آبادی داخل گاراؤ مولائی
2562567
17
آهنگری عظیمی رزاق عظیمی چمنی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت
3660181
18
آهنگری قائم جلیل مهدیلو قزوین بلوار میرزا کوچک خان بعد از کارخانه شیشه جنب سنگ کوبی اصلانی
19
آهنگری قنبری (حسین) حسین قنبری قزوین - خیابان اسدآبادی - گاراژ نوروزیان جدید
2569720
20
آهنگری قهرمان قهرمان اسمعیلی فلکه تهرانقدیم جاده شرکت نفت داخل گاراژ اهوازی
21
آهنگری محمدعلی غلامحسن محمدعلی قزوین بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2232648
22
آهنگری نصیری محمد علی نصیری خیابان میرزا کوچک خان کوی توحید
2224195- 281
23
آهنگری و جلوبندی اتحاد اسماعیل نصرت آقائی دوراهی همدان داخل گاراژ صداقت
2561314
24
آهنگری و جلوبندی رحمانی محمد علی رحمانی باقری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مولائی
2552050
25
آهنگری یادگار وهاب نوعی بنمار بلوار میرزا کوچک خان جنب کارخانه شیشه
26
تعمیرگاه آهنگری قنبری جلال قنبری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2570589
27
تعمیرگاه اردبیل ولوو هادی مددخانی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
28
تعمیرگاه سنگین خمسه اصغر خمسه خیابان تهران قدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2570490
29
تعمیرگاه سوپر بنز خلف رشوند سه راهی شهر صنعتی جنب کوچه هفتسنگان روبروی پلیس راه سابق
2292101
30
تعمیرگاه وحدت حسین محمدی جاده شرکت نفت داخل گاراژ وحدت
31
حسین مداحی حسین مداحی قزوین - فلکه تهران قدیم - جاده شرکت نفت - داخل گاراژ عبادی
5425791