تبدیل موتورهای اتومبیل به گاز سوز

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
انرژی آزمای فردا مسیب ایراندوست جاده شرکت نفت مجتمع شهید رجائی آخرین سوله شرکت انرژی آزمای فردا
2568822
2
بهینه سازی مصرف سوخت مجید حقیقت جو قزوین - خیابان آیت اله خامنه ای - مقابل پمپ بنزین - گاراژ قائم
2232724
3
تعمیرات CNG رز سید نبی سید حسینی قزوین - کمربندی ترانزیت جایگاه CNG رز
2576230
4
تعمیرگاه جواد جواد احمدی گورجی فلکه حسن پور بلوار شهید باهنر
5
نصب CNG مروارید مجید دوستی شنبرکی بلوارابوترابی (جاده شرکت نفت ) جنب جایگاه طلوع مروارید سپید