تعمیر و تعویض ترمز و کلاچ

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اصمینام ترمز شیرشکن ولی اله شیر شکن خیابان تهرانقدیم مقابل گاراژ اقتصاد
2571996
2
ایران ترمز ایرج ابراهیمی خیابان بلوار آیت اله خامنه ای جنب سالن غذا خوری توحید
2235680
3
بوستر ترمز ابراهیمی عطاءاله ابراهیمی خیابان میرزا کوچک خان مقابل آهن فروشی زنجانچی
2240204
4
بوستر ترمز جهان ترمز احمد اسدی خیابان کمربندی ترانزیت جنب پارک سوار
3662225
5
بوستر ترمز محمد محمد درگی خیابان کمربندی ترانزیت جنب فرهنگسرا
2558669
6
بوستر سازی اسداله میثم شمیرانی قزوین - خیابان اسدآبادی - دو راهی همدان - جنب باسکول باریک بین
2343345
7
بوستر سازی اکبر اکبر خلیلی کمربندی ترانزیت جنب فرهنگسرا
2568013
8
بوستر سازی شمیرانی علی شمیرانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2550719
9
تعمیر بوستر ترمز تیموری مرتضی تیموری خیابان منتظری قدیم مقابل چاپخانه هنر
2565480
10
جهان دیسک محسن زارعی خیابان تهران قدیم جنب گاراژ اقتصاد
2557098
11
چکاپ ترمز برادران ابراهیمی محمد ابراهیمی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - مقابل کوچه ژاندارمری
3771149
12
دنیای دیسک رمضانعلی زارعی بلوار میرزا کوچک خان روبروی کوچه ژاندارمری جنب تراشکاری توماس
13
قزوین دیسک خدادوست زارعی خیابان اسد آبادی خیابان صناعت داخل گاراژ نوروزیان جدید
2562797
14
کبیر کلاچ البرز ابراهیم صفدری دوراهی همدان جنب کارخانه قند سعادت نو
2232641
15
لوله کشی علی اکبر طیبا علی اکبر طیبا خیابان میرزا کوچک خان گاراژ اصلانها
2237110