تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بنیان دیزل داود صالحی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت ردیف پنجم
2552383
2
تعمیر موتورهای زمینی آب رنجبر ام محمد رنجبر امیدی خیابان اسدآبادی جنب گاراژ کلدانی
2226672
3
تعمیرگا المهدی مهدی اسفندیاری نوزادفر چهار راه منتظریقدیم روبروی بانک ملی داخل گاراژ خشکباری
4
تعمیرگاه ایران پال علی اکبر کبیری خیابان فلکه تهرانقدیم جنب گاراژ خاورمیانه
2560660
5
تعمیرگاه بنز خاور قادر آفریدون خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
6
تعمیرگاه بنز یداله یداله رضائی کمربندی ترانزیت داخل گاراژ یعقوبی
2567775
7
تعمیرگاه جهان بنز خدیجه مددخانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
8
تعمیرگاه جهان داف محمد قراگوزلوفر خبابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
9
تعمیرگاه خشنودی علی مرادی کشک آبادی قزوین خیابان منتظری جدید داخل گاراژ صداقت ( عصار زاده )
10
تعمیرگاه دوستان هابیل باقری قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژ باغبانها
11
تعمیرگاه دیزل حسین حسین علی بخشی جاده رشت روستای نظام آباد بعدازپمپ بنزین
2482871- 0282
12
تعمیرگاه سنگین خودرو دانیال محمد قلیها جاده رشت روستای نظام آباد نرسیده به پلیس را روبروی پمپ بنزین
13
تعمیرگاه سید طیب سید طیب جوکار خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
14
تعمیرگاه شرکت گواه محمد باقر جمشید بیگی قزوین خیابان اسدآبادی اول جاده همدان
2554054
15
تعمیرگاه طاهری حسین طاهری مهدی آبادی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت
2566793
16
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی المهدی مصطفی قاسمی شنبرکی کمربندی جمهوری اسلامی(ترانزیت)داخل گاراژ یعقوبی
2560843
17
تعمیرگاه ماک اسحاقی حسینعلی اسحاقی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
18
تعمیرگاه مرسدس بنز جباری محمد تقی جباری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2554604
19
تعمیرگاه مکانیکی نریمان نریمان قلعه قوند بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243643
20
تعمیرگاه موسی خانی قربان موسی خانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
3782341
21
تعمیرگاه مهدی مهدی برزگر شیری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2570460
22
تعمیرگاه ولو و تراک فرض اله یکتا قزوین - بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
23
علی حسینی علی حسینی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ سعادت
2240809
24
کارگاه فنی رضا شوذب دادور قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ نوروزیان جدید
2560868
25
مکانیک خودرو سنگین قلعه قوند رضا قلعه قوند خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت نو
2567457
26
مکانیکی کشاورزی رحمانی عبدالرزاق رحمانی خیابان منتظری قدیم داخل گاراژ صداقت
2558138
27
مکانیکی همتی یحیی همتی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2558661