تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آن

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تعمیر پمپ انژکتور خراسانی جهانشاه خراسانی خیابان اسدی آبادی داخل گاراژ کلدانی
2224592
2
تعمیر پمپ انژکتور محسن و عباس محسن سروشی نیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2573608
3
تعمیر پمپ بهبودی نیا یعقوب بهبودی نیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2551343
4
تعمیر پمپ شاهرخ شاهرخ روغنگیر رجبی شاد خیابان اسدآبادی گاراژ جباری
2557922
5
تعمیرگاه آریا دیزل حبیب امینی لو بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243141
6
تعمیرگاه بوش عین اله گورانلو خیابان اسدآبادی جنب گاراژ درخشان
7
تعمیرگاه پمپ انژکتور مهدی مهدی آتشگر خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2558513
8
تعمیرگاه پمپ فارسونگاه امید رضا معقولی رضا معقولی
9
تعمیرگاه حیدری (داود) داود حیدری قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - داخل گاراژ اصلانها
5445963
10
تعمیرگاه دیزل تکنو سید صمد چگینی شاد بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ حاج میرزا کریمی
2233951
11
تعمیرگاه کشاورزی علیپور محمد علیپور خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2567531
12
تعمیرگاه لنت کوبی حسین پناهی ها خیابان میرزا کوچک خان نبش گاراژ اصلانی
2242479
13
فروشگاه شینوک فرامرز معافی غفاری قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - جنب هتل قدس
2227160