تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تعمیرگاه اتحاد عیسی قدیری قزوین خیابان اسدابادی داخل گاراژ حقیقت
2559349
2
تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی حمید ایمانی قزوین - کمربندی ترانزیت - گاراژ یعقوبی
3
تعمیرگاه مکانیکی لودر ابراهیم دهقانی اردبیلق خیابان اسدآبادی داخل گاراژ کلدانی
2235483
4
تعمیرگاه مهدیلو رامین مهدیلو بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2228570
5
تعمیرگاه وحدت کاظمی حسین کاظمی جاده شرکت نفت داخل گاراژ وحدت
2550645