عمده فروشی ضایعات فلزات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهن قراضه امیر علی آشوری خیابان میرزا کوچک خان جنب سردخانه کیوان
2227082
2
استوک یدک امیدی رسول رنجبر امیدی خیابان منتظری قدیم روبروی مسجد لعل
2552923
3
اوراقچی دیزل یدک علی کجینه باف کمربندی ترانزیت روبروی مصلی
2559114
4
اوراقچی ذوالفقاری حسین ذوالفقاری حاجی آبادی اقبالیه خیابان امام خمینی (ره) گاراژ صافکاران جدید
5
اوراقچی گل محمدی ناصر رحمانی گل محمدی خیابان جاده شرکت نفت مقابل چلوکبابی ملی
2562231
6
اوراقی امیدی کاظم رنجبر امیدی خیابان منتظری قدیم نرسیده به خیابان سلامگاه مقابل بانک صادرات - 2551229
7
اوراقی امیدی عباس رنجبر امیدی خیابان منتظری قدیم نرسیده به سلامگاه
2552923
8
اوراقی برادران حسن زاده مجید حسن زاده اقبالیه خیابان امام خمینی (ره) پشت پاسگاه پمپ بنزین گاراژ اقبال
9
اوراقی دقیق علیرضا مختاری خیابان اسدآبادی دوراهی همدان داخل گاراژ دقیق
2553029
10
اوراقی شفیعی حشمت اله شفیعی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتو پارس
2555646
11
تعمیر لوازم اوراقی گردانیها هادی گردانیها نیکوزا خیابان اسدآبادی جنب باسکول صداقت نو
2554068
12
جهان استوک افشین بختیاری قزوین بلوار میرزا کوچک خان روبروی بانک تجارت
2225040
13
محمد شفیعی محمد شفیعی قزوین - خ اسدآبادی - خ صناعت - داخل گاراژ نوروزیان جدید
2567462
14
نمایندگی شرکت تویوتا و دوو طیبا محمد باقر طیبا خیابان اسدآبادی جنب اتو پارس پلاک 76
2559053