مکانیکی اتومبیل سبک

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابوالفضل ساوجی ابوالفضل ساوجی اقبالیه - خیابان امام خمینی (ره) - ایستگاه محمدی
02825410732
2
اتو مکانیک سعید سعید سبک رو بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ آرازخانی
2233770
3
اتوسرویس امید علی نعمتی خیابان اصفهان مقابل انبار پرسی گاز
2575501
4
اتوسرویس رودباری محمود رودباری خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) جنب گاراژ یعقوبی
2552262
5
اتومکانیک حامد حامد نوری گشتی قزوین چهار صد دستگاه جنب پایگاه بسیج شهید سر لشگر معصومی
3669501
6
اتومکانیک رضوان رضوان کشاورز غلامی خیابان تهرانقدیم داخل گاراژ روحانی
2565526
7
اتومکانیک سعید محمد خداخواه قزوین خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2552559
8
اتومکانیک فرشید فرشید عظیمی قزوین بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ میر بابائی
9
اتومکانیک مرادی جواد مرادی لایه بلوار میرزا کوچک خان کوچه الماس گاراژ خیاطها
3326778
10
اتومکانیک مهدی سعید قشلاقیان بلوار خرمشهر نبش کوچه اطلس پنج
11
اصغر نیک روش اصغر نیک روش قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - جنب کارخانه قند اتفاق
2224530
12
بوستر سازی ابراهیمی رحمت اله ابراهیمی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
2243841
13
بوستر سازی اطمینان ترمز ابراهیم شمیرانی فلکه تهرانقدیم داخل گاراژ مجابی
14
بوستر سازی زینلی موسی زینلی خیابان شهید با هنر نرسیده به فلکه حسن پور پلاک 71
3353250-
15
بوسترسازی ابوالفضل عسگری اقبالیه خیابان امام خمینی ( ره) ایستگاه سنگبری
0282- 5411755
16
بیت اله قدیری بیت اله قدیری قزوین - خیابان نوروزیان - نرسیده به شهرداری منطقه 3
17
تاپ سرویس تون آپ جلال جلال جوادی فرد قزوین - خیابان بلوار شمالی - نرسیده به مسجد رسول الله
3345868
18
تعمیر بوستر ترمز مجید ابراهیمی خیابان کمربندی ترانزیت جنب گاراژ امید نو
2572949
19
تعمیر دیفرانسیل رضا و محمد محمد رضا بهزاد پور خیابان بلوار میرزا کوچک خان مقابل کوی ژاندارمری
2233806
20
تعمیر دیفرانسیل قلیچ خانی شهرام قلیچ خانی خیابان بلوار میرزا کوچک خان بالاتر از اداره کمیته امداد امام جنب گاراژ کاسپین
21
تعمیر فرمان ایران بنز محمد جوادی نژاد خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2223348
22
تعمیر فرمان سعید سعید دوژ بلوار خرمشهر روبروی اداره تامین اجتماعی شماره 2
2564654
23
تعمیر فرمان سنگین سمساریانها کامران سمساریانها خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2554825
24
تعمیر فرمان هیدرولینک حمید علی رجبی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ صداقت
2566444
25
تعمیر محصولات برزکار اسماعیل برزکار خیابان شهید دستغیب مغازه ششم
3338800
26
تعمیرات بخینه مصرف گازسوز مسیب ایراندوست قزوین کمربندی ترانزیت چهار راه نوبلی جنب جایگاه جمهوری
2568822
27
تعمیرات سی ان جی اسدالهی محمد رضا اسدالهی کمربندی ترانزیت روبروی میمون قلعه
28
تعمیرات سی ان جی انقلاب پرویز حق دوست دو راهی همدان به سمت جاده تاکستان جنب جایگاه سی ان جی انقلاب
29
تعمیرات سیستم گازسی ان جی بهروز دینی ها خیابان دانشگاه کوچه 20 شکیبا بلوار خاکی سمت چپ
3326697
30
تعمیرات گاز cng داود کشاورز قزوین بلوار سردار آزادگان - ابوترابی جنب تعاونی چوب گاراژ غیاثوند
31
تعمیرات گاز قائم محمد صالح آقا جان دفرازی قزوین بلوار میرزا کوچک خان جنب کارخانه قند اتفاق
09384653387
32
تعمیرگاه عربعلی آقاجانی عربعلی آقاجانی خیابان اصفهان جنب دبستان استثنائی
2570562
33
تعمیرگاه 313 عباس علیخانی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - مقابل پمپ بنزین
2227399
34
تعمیرگاه آرین حسن خوش اندام خیابان امام خمینی (ره) بازار آهنگران
2220521
35
تعمیرگاه آرین محمد رضا دانه واش بلوار آیت اله خامنه ای میدان مینودر جنبهتل طوس
36
تعمیرگاه آزاد راه رضا رمضانی اتوبان عوارضی شماره 2 تعمیرگاه آزاد راه
02827543551
37
تعمیرگاه آقا بیگی فرامرز آقا بیگی ها خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2557757
38
تعمیرگاه آقا علیخانی عزت اله آقا علیخانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2556251
39
تعمیرگاه آقا محمدی علی آقا محمدی خیابان اسدآبادی جنب آهن فروشی اسماعیل زاده
2565468
40
تعمیرگاه آقایی ابوالقاسم آقایی اقبالیه خیابان ایستگاه محمدی تعمیرگاه آقائی
41
تعمیرگاه ا ترمو فرانس احمد محمدیها خیابان اسدآبادی خیابان صناعت جنب گاراژ نوروزیان جدید
2570142
42
تعمیرگاه ابراهیمی قربانعلی ابراهیمی وشکی خیابان منتظری قدیم داخل گاراژ خشکباری
43
تعمیرگاه ابوالفضل ابوالفضل شریفی خیابان میرزا کوچک خان مقابل سردخانه کیوان
2240797
44
تعمیرگاه ابوالقاسمی مهدی ابوالقاسمی بلوار میرزاکوچک خان جنب گاراژ اصلانها
2229772
45
تعمیرگاه ابوذر ابوذر امانی اقبالیه - خیابان امام خمینی ( ره) جنب پل هوایی عسگری
46
تعمیرگاه اتو پارس سید سعید حسینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتو پارس
2559800
47
تعمیرگاه اتو فرانس علیرضا رحمانی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - روبروی پمپ بنزین
2222134
48
تعمیرگاه اتوبنز نعیمی محرمعلی نعیمی راد بلوار میرزا کوچک خان روبروی مرغداری زیبا
2233783
49
تعمیرگاه احمد سید احمد حسینی موینی خیابان اسدآبادی مقابل گاراژ سعادت نو
2551785
50
تعمیرگاه احمد احمد مشکین آبادی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2570552
51
تعمیرگاه احمد خلیلی احمد خلیلی خیابان میرزا کوچک خان بعد از کارخانه دیواری دکورا
2235756
52
تعمیرگاه احمد قربانی احمد قربانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
53
تعمیرگاه احمدی محرمعلی احمدی خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) جنب گاراژ میمون قلعه
2554790
54
تعمیرگاه احمدی روح اله احمدی کمربندی ترانزیت جنب گاراژ دائی دائی
55
تعمیرگاه اخوان مرادی جهان شاه مرادی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ سلمان
2235246
56
تعمیرگاه ادوات کشاورزی محمدقلیها عبدالعلی جواهری دوست قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ سرهنگ هاشم پور
2226994
57
تعمیرگاه اسماعیل اسماعیل رمضانی میرزا کوچک خان ابتدای خیابان نسیم شمال جنب رستوران محمود
2223648
58
تعمیرگاه اسماعیل اسماعیل باقری جاده قزوین رشت کیلومتر 12 روستای نظام آباد روبروی رستوران نارنج و ترنج
0282- 2482922
59
تعمیرگاه اعتماد سلیمان شهبازی بلوار آیت اله خامنه ای جنب گاراژ امدادی بالاتر از هتل توحید
2233888
60
تعمیرگاه البرز علی اصغر دولتی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2568255
61
تعمیرگاه المهدی صغری هاشمی کمربندی جمهوری اسلامی جنب گاراژ امید نو
2556143
62
تعمیرگاه المهدی محسن ملکی خیابان منتظری قدیم داخل گاراژ صداقت ( عصار زاده )
63
تعمیرگاه المهدی رضا اسدی کیلومتر 5 جاده رشت روستای ناصر آباد کوچه مطهری
64
تعمیرگاه المهدی لیلان حاجعلی رحمت آبادی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2560927
65
تعمیرگاه امداد گستر بهرام سردیوند چگینی بلوار آیت اله خامنه ای روبروی هتل قدس تعمیرگاه امداد گستر
66
تعمیرگاه امدادی کریم تبریک بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ امدادی
2234653
67
تعمیرگاه امید مهدی داداشی قزوین - انتهای خیابان راه آهن - بلوار میرعاماد
2554735
68
تعمیرگاه اورنگ کریم اورنگ خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
69
تعمیرگاه ایران احمد علی سلیمانی صدر خیابان تهرانقدیم داخل گاراژ رضا جانعلی
2570325
70
تعمیرگاه ایران عبدالحسین میرداماد قزوین - خیابان اسدآبادی - مقابل گاراژ مولائی گاراژ ایران
2555401
71
تعمیرگاه ایران اتومبیل جمال امیرخانی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - داخل گاراژ ایران اتومبیل
2224728
72
تعمیرگاه ایران بنز حاج طاهری حسن حاج طاهری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ جمشید بیگی
2554030
73
تعمیرگاه ایران بنزدرزی رامندی محمد درزی رامندی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2565519
74
تعمیرگاه ایران خودرو امید امید احمدی قزوین - خیابان نواب شمالی - پائین تر از تربیت معلم
3346364
75
تعمیرگاه ایران خودرو امیر اسداله® امیر اسدالهی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - روبروی شرکت آلومتک
2242820
76
تعمیرگاه ایران خودرو باجلان داود باجلان قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای جنب هتل قدس
77
تعمیرگاه ایران خودرو حسن حسن کورانه ای جاده الموت روستای کورانه 200متر بالاتر ازپاسگاه
78
تعمیرگاه ایران خودرو قربانی نور اله قربانی خیابان نواب شمالی نبش کوچه بنفشه
09325105336
79
تعمیرگاه ایران خودرو محرم محرمعلی چگینی خیابان میرزاکوچک خان بالاتر از کوچه توحید
2239144
80
تعمیرگاه ایرانی فر رضا ایرانی فرد خیابان راه آهن اول پل راه آهن جنب سنگکی
2576953
81
تعمیرگاه ایوبی مجید ایوبی بلوار میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی جنب مسجد امام حسین (ع)
2242209
82
تعمیرگاه برادران انصاری عبدالحسین انصاری خیابان آیت اله خامنه ای روبروی کارخانه آلومتک
2221239
83
تعمیرگاه برادران حسین و امیر حسین جوادی نژاد خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2243527
84
تعمیرگاه برادران حسینی فرامرز حسنیها ابتدای خیابان راه آهن جنب مسجد طاق بهلول
2555454
85
تعمیرگاه برادران خانی علی رضا خانی بلوار میرزا کوچک خان انتهای کوچه ژاندارمری روبروی اداره اماکن
09364755160
86
تعمیرگاه برادران ذوالقدر محمد ذوالقدر بلوار میرزا کوچک خان کوچه الماس داخل گاراژ خیاطها
87
تعمیرگاه برادران رجبی یداله رجبی جنتی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت (نوروزیان سابق )
88
تعمیرگاه برادران کریمیان محمد کریمی یان خیابان اسد آبادی داخل گاراژ خورشید
2242197
89
تعمیرگاه برادران محمودی احمد محمودی قزوین خیابان نوروزیان نبش حکمت 30
90
تعمیرگاه برخورداری مهدی برخورداری بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
2233862
91
تعمیرگاه بنز باستان عبدالکریم رحیمیان آزاد خیابان تهرانقدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2552053
92
تعمیرگاه بنز برادران برزگر یداله برزگر قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ نوروزیان جدید
2568097
93
تعمیرگاه بنز سعادت نو علی اصغر حاجی آقائی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت نو
2235449
94
تعمیرگاه بهادری فر ناصر بهادری فر بلوار آیت اله خامنه ای روبروی جایگاه بنزین
2237668
95
تعمیرگاه بهرام حق لطفی بهرام حق لطفی خیابان میرزا کوچک خان کوی توحید
2239740
96
تعمیرگاه بهرامی محرمعلی بهرامی خیابان حیدری خیابان فیاض بخش مقابل نمایشگاه چگینی
3353675
97
تعمیرگاه بهروز بهروز آرون خیابان میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی
2233638
98
تعمیرگاه بهنام اکرم السادات آبفروش فلکه تهران قدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2550335
99
تعمیرگاه پارت پراید محمد رضا سبک روح بلوار میرزا کوچک خان تقاطع نسیم شمال
2231181
100
تعمیرگاه پارس ابراهیم آقاجانی خیابان شهرک چوبیندر مقابل خیابان اصلی
2442943
101
تعمیرگاه پارس خودرو جعفری ابوالفتح جعفری یله گنبدی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ جباری
2572820
102
تعمیرگاه پایه خوان حجت پای خوان خیابان اسدآبادی داخل گاراژ باغبانها
2558484
103
تعمیرگاه پرستو ابوالفضل طوهونچیان خیابان آیت اله کاشانی مقابل ترمینال
2567055
104
تعمیرگاه پرشیا ابراهیم پیرمردوند چگینی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان روبروی کاغذ دیواری دکورا گاراژ ذوالقدر
2244971
105
تعمیرگاه پرشین حسن دیندار محمدیان قزوین - خیابان فلسطین غربی - چهارراه بنیاد
3351778
106
تعمیرگاه پرشین رستم رستمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
107
تعمیرگاه پرند حسین پرند خیابان تهرانقدیم داخل گاراژ روحانی
2565853
108
تعمیرگاه پرهیزکاری یحیی پرهیزکاری خیابان تهرانقدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2560428
109
تعمیرگاه پژو گستر غلامرضا زین آبادی خیابان اسدآبادی گاراژ اتو پارس
2559606
110
تعمیرگاه پور آزاد محمد حسن پور آزاد خیابان امام خمینی (ره ) داخل گاراژ ثلاث
2234859
111
تعمیرگاه تخصصی پژو رضی پور مجید رضی ور خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2559055
112
تعمیرگاه تخصصی سایپا احمد مردعلی خیابان اسدآبادی روبروی نمایندگی ایران خودرو تقوی
2576807
113
تعمیرگاه تخصصی فرزاد فرزاد خوب جاده رشت روستای نظام آباد بعدازپمپ بنزین
2482989
114
تعمیرگاه تخصصی نصر قاسم دوست محمدی بلوار آیت اله خامنه ای روبروی پمپ بنزین
2243831
115
تعمیرگاه تقی تقی علی بخشی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2557198
116
تعمیرگاه تک محمد صفری بلوار آیت اله خامنه ای روبروی پمپ بنزین مقامی
117
تعمیرگاه توحید اکبر خمسه فلاح خیابان اسد آبادی خیابان صناعت داخل گاراژ نوروزیان جدید
2568444
118
تعمیرگاه توحید رمضان فلاح کمربندی ترانزیت جنب بی سیم
2566833
119
تعمیرگاه توحید حیدر زین آبادی فلاح کمربندی ترانزیت روبروی مزار شهداء
2551326
120
تعمیرگاه توحید 1 محمود زین آبادی فلاح خیابان نواب جنوبی مقابل میدان تره بار
2553326
121
تعمیرگاه توکلی مجتبی توکلی قزوین بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ البرز
122
تعمیرگاه تهران تکنیک احمد برزگر گنجی قزوین - تهران قدیم داخل گاراژ خاورمیانه
123
تعمیرگاه ثار ا... ولی اله آقاجانی الیزه خیابان کمربندی جنوبی جنب فرهنگسرای شهید رجائی
2558440
124
تعمیرگاه ثامن الحج مجید آقاجانی خیابان میرزا کوچک خان مقابل خیابان بهار
2237189
125
تعمیرگاه ثامن الحج بایرام عسگری بلوار میرزا کوچک خان روبروی آهن فروشی زنجانچی
2240208
126
تعمیرگاه جمالی سیروس جمالی خیابان امام خمینی(ره ) داخل گاراژ ایران
2226897
127
تعمیرگاه جهان بنز قربان قلی طایفه خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2571588
128
تعمیرگاه جهان بنز خلیل زاده داود خلیل زاده خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2565483
129
تعمیرگاه جهان بنز علیخانی اصغر محمد علیخانی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - داخل گاراژ ملانها
130
تعمیرگاه جهان بنز گروسی یعقوب گروسی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2222752
131
تعمیرگاه جهان پارس جهان بخش کیهانی هفت کیلومتری جاده رشت روستای ناصر آباد خ اصلی
2533210
132
تعمیرگاه جهان دیزل کامران کامران پیرمردوند چگینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت نو
2567594
133
تعمیرگاه حاج تقی اسدالهی محمد تقی اسدالهی خیابان اسدآبادی روبروی اداره غله
2222254
134
تعمیرگاه حاجی فتحعلی حسین حاجی فتحعلی بلوار میرزا کوچک خان نبش میدان 22 بهمن
2221226
135
تعمیرگاه حاجی مومنان علی اکبر حاجی مومنان خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2226975
136
تعمیرگاه حافظ رضا صدرائی خیابان میرزا کوچک خان نسیم شمال داخل گاراژ ذوالقدر
2234178
137
تعمیرگاه حافظ امیرسعید ایزدیار قزوین - خیابان شهدا - تعمیرگاه حافظ
2223161
138
تعمیرگاه حسن علی حسن کمربندی ترانزیت داخل گاراژ امید نو
2570672- 281
139
تعمیرگاه حسن ارچنگ حسن ارچنگ خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
140
تعمیرگاه حسن قزوینی غلامحسن قاقازانی جاده شرکت نفت داخل گاراژ وحدت
2573068
141
تعمیرگاه حسن هاشم پور حسن هاشمپور خیابان امام خمینی (ره) گاراژ رحمانی
2239751
142
تعمیرگاه حصاری علی حصاری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2559068
143
تعمیرگاه حضرتی محمود حضرتی جاده شرکت نفت داخل گاراژ عبادی
2573519
144
تعمیرگاه حقیقت سید محمد علی نائینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2565331
145
تعمیرگاه حمید (رجب پور) محمد رجب پور جاده شرکت نفت داخل گاراژ عبادی
146
تعمیرگاه حیدر اسدالهی حیدر اسدالهی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2565554
147
تعمیرگاه حیدری محرمعلی حیدری خیابان آیت اله خامنه ای روبروی کارخانه آلومتک
2225282
148
تعمیرگاه خاورمیانه علی دامن افشان بالاتر از چهارصد دستگاه - کوچه نرگس هفدهم - پلاک 17
2569072
149
تعمیرگاه خدابنده ابوالفضل خدابنده خیابان اصفهان جنب مدرسه استثنائی
2551183
150
تعمیرگاه خداوردی مجتبی خداوردی خیابان اسدآبادی جنب آهن فروشی اصفهانی
2552588
151
تعمیرگاه خلج مهدی جعفر پوران قزوین - خیابان اسدآبادی داخل گاراژ جباری
09352554804
152
تعمیرگاه خلیلی محمد مهدی خلیلی بلوار میرزاکوچک خان اول کوی توحید
2224819
153
تعمیرگاه خمسه محمد رضا خمسه خیابان امام خمینی (ره ) داخل گاراژ ثلاث
2233288
154
تعمیرگاه دارابی باقر دارابی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - داخل گاراژ آراز خانی
2237922
155
تعمیرگاه داود یوسف بهنام فر خیابان شهید مطهری جنب پل راه آهن
2560687
156
تعمیرگاه داود علیخانی داود علیخانی خیابان امام خمینی(ره) داخل گاراژ رحمانی
2232455
157
تعمیرگاه دشتی سعید دشتی قزوین - خیابان امام خمینی ( ره) روبروی گاراژ ثلاث گاراژ دشتی
2229770
158
تعمیرگاه دلگرم ابراهیم دلگرم بلوار آیت اله خامنه ای مقابل کارخانه آلومتک
2231691
159
تعمیرگاه دلگرم حبیب اله دلگرم بلوار آیت اله خامنه ای روبروی پمپ بنزین
2227580
160
تعمیرگاه دنیای سواری حسین هشومرز محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای جنب خ شهید فلاحی
2262124- 0282
161
تعمیرگاه دوست محمدی جلال دوست محمدی بلوار آیت اله خامنه ای مقابل شرکت آلومتک
2235672
162
تعمیرگاه دوستان جعفر خانی خیابان نواب شمالی بالاتر از راهنمائی و رانندگی نبش کوچه واعظی
3359071
163
تعمیرگاه دوو حیدری محمد حیدری بلوار میرزا کوچک خان چهارراه نسیم شمال مجتمع نسیم شمال
2235724
164
تعمیرگاه دیزل ماک ابراهیم عرب قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2569716
165
تعمیرگاه دیفرانسیل کاظمی اژدر کاظمی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ خشکباری
09329472257
166
تعمیرگاه ذوالقدر غلامرضا ذوالقدر خیابان کمربندی جنب فرهنگسرای شهید رجائی
167
تعمیرگاه ذوالقدر علی ذوالقدر خیابان میرزا کوچک کوی توحید
2233887
168
تعمیرگاه ذوالقدر عزیز ذوالقدر اقبالیه خیابان امام خمینی(ره) روبروی کوچه 11 شهید رحمانی
02825428758
169
تعمیرگاه ربیعی داود ربیعی خیابان میرزا کوچک خان مقابل کارخانه قند اتفاق
2236756
170
تعمیرگاه ربیعی محمد رضا ربیعی اقبالیه خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک کشاورزی
5424196- 0282
171
تعمیرگاه رحمان رحمان شایان مهر خیابان کمربندی تهران قدیم داخل گاراژ المهدی
172
تعمیرگاه رحمانی حسین رحمانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2244693
173
تعمیرگاه رحیم سید رحیم حسینی موینی خیابان منتظری قدیم جنب دوچرخه فروشی هاشمی
2565961
174
تعمیرگاه رحیمی حسین رحیمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
175
تعمیرگاه رسالت رجبعلی حسین پور بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ خشکباری
2239681
176
تعمیرگاه رستمعلی غلامی رستمعلی غلامی دشمن کرده خیابان جاده قدیم تهران جنب چلوکبابی ملی
2567355
177
تعمیرگاه رستمی علی اکبر رستمی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - داخل گاراژ ماستبند
2233766
178
تعمیرگاه رضا رضا محمدی خیابان کمربندی ترانزیت بعد از پل راه آهن
2572703
179
تعمیرگاه رضا محمد رضا یوسفلو اقبالیه خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک کشاورزی
180
تعمیرگاه رضا غلامرضا معروفی خیابان اصفهان روبروی پرسی گاز
09358461193
181
تعمیرگاه رضا (نسیم) علیرضا آذربایجانی خیابان اسدآبادی روبروی اداره غله
2227661
182
تعمیرگاه رضا قفل گران رضا قفل گران خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2566252
183
تعمیرگاه رضائی ابوالفضل کربلائی رضائی خیابان کمربندی ترانزیت جنب چهارراه نوبیلی گاراژ ایاز
2550648
184
تعمیرگاه رمضانعلی کاظمی رمضانعلی کاظمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2564991
185
تعمیرگاه روز مهر ابوالفضل مافی مرادی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2566225
186
تعمیرگاه روزبه اصغر خلیلی ابتدای جاده شرکت نفت داخل گاراژ روزبه
2569964
187
تعمیرگاه زارعی علی اکبر دولت زارعی خیابان بلوار آیت اله خامنه ای روبروی هتل قدس داخل گاراژ صحرائی
188
تعمیرگاه سایپا اصغر اصغر رحمت آبادی کمربندی ترانزیت جنب بی سیم روبروی میمون قلعه
189
تعمیرگاه سایپا حسین برجعلی حسین برجعلی قزوین - خیابان منتظری قدیم - داخل گاراژ خشکباری
2575197
190
تعمیرگاه سایپا صفی خانی شاپور صفی خانی قزوین - خیابان اسدآبادی - گاراژ نوروزیان جدید
2566620
191
تعمیرگاه سایپا موسی موسی ملا رجبعلی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - داخل گاراژ ساروخانی
2220791
192
تعمیرگاه ستاری حمید رضا ستاری خیابان اسدآبادی مقابل شیشه چی
2550599
193
تعمیرگاه سعید سعید نصیرلو بلوار شهید بهشتی بالاتر ازمجموعه ورزشی غدیر جنب نانوایی لواشی
194
تعمیرگاه سعید صفاری وحید کاشی زاده صفاری بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ کریمی
2228830
195
تعمیرگاه سکاکی سید حسن سکاکی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ ماستبندها
2233728
196
تعمیرگاه سلیمانی گلعلی سلیمانی خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) جنب کشتارگاه قدیم
197
تعمیرگاه سلیمی ها غلامحسین سلیمی ها خیابان کمربندی ترانزیت چهار راه مصلی روبروی پارک شهید مطهری
2559041
198
تعمیرگاه سمائی وحید سمائی میدان شهید بابایی-خیابان ثالث انتهای کوچه 24
3359747
199
تعمیرگاه سنگین آمدی محمد رضا آمدی خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) داخل گاراژ المهدی
2559636
200
تعمیرگاه سنگین آیت آیت اله اکبرزاده خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت
201
تعمیرگاه سنگین امید قدرت رضائی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2568192
202
تعمیرگاه سنگین توحید حسن عباسقلیها بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2237730
203
تعمیرگاه سنگین شیری سهرابعلی شیری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2561810
204
تعمیرگاه سنگین نور محمدی شوذب نور محمدی خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ ماستبند
2238911
205
تعمیرگاه سنگین ورسه اسماعیل ورسه خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2237530
206
تعمیرگاه سواری بنزینی مهدی مهدی کوگیر چگینی قزوین کیلومتر 75 جاده قزوین منطقه طارم سفلی روستای کوگیر سفلی
09112312544
207
تعمیرگاه سواری ربانی تقی ربانی فلکه تهرانقدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2552135
208
تعمیرگاه سوپر پارسان مهرداد چگینی خیابان اسدآبادی دو راهی همدان کوی صناعت داخل گاراژ نوروزیان جدید
2575234
209
تعمیرگاه سوپر فرانس مصطفی مرادی لایه محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای جنب بانک صادرات
2263835- 0282
210
تعمیرگاه سوپر فرانس سید احمد بابائی قزوین خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مهر اخوان
211
تعمیرگاه سهراب سهراب رجبعلی خیابان میرزاکوچک خان جنب کارخانه قند اتفاق
2225714
212
تعمیرگاه سهند رهبر میرخوند چگینی محمود آباد نومنه بلوار آیت اله خامنه ای بعد از پل هوایی
02822264813
213
تعمیرگاه سی ان جی توحید حامد حاج نصیری قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه توحید گاراژ تقوی
09353306183
214
تعمیرگاه سی ان جی فن آوران هادی دوستی شنبرکی کمربندی ترانزیت جنب گاراژفارسیانیان
215
تعمیرگاه سی ان جی کریمی احمد کریمی کمربندی ترانزیت جنب فرهنگسرای شهید رجائی
216
تعمیرگاه سید سید حسن حسینی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ قدس
217
تعمیرگاه سید ( شهاب ) سید احمد حسینی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ البرز
218
تعمیرگاه سید جمال سید جمال قافله باشی خیابان بلوار آیت اله خامنه ای جنب گاراژ جهانگرد
219
تعمیرگاه سید محمد حسینی سید محمد حسینی خیابان نواب داخل گاراژ ارابه
2232016
220
تعمیرگاه سیستم گاز cng عبداله رسول خانی خیابان منتظری قدیم روبروی بانک ملی داخل گاراژ خشکباری
2575197
221
تعمیرگاه شاپور شهناز آقاسی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2570384
222
تعمیرگاه شرکاء کریم باجلان خیابان اسدآبادی داخل گاراژصداقت
3333662
223
تعمیرگاه شیرمحمدی ناصر شیرمحمدی خیابان امام خمینی روبروی گاراژ ثلاث
2223953
224
تعمیرگاه صالح نژاد حمید رضا صالحی نژاد خیابان بلوار میرزا کوچک خان جنب کوچه بهار
2231560
225
تعمیرگاه صالحی نیا حسن صالحی نیا خیابان میرزا کوچک خان جنب گچ پزی معصومی
2234433
226
تعمیرگاه صباء عباس بقالها بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ البرز
2235380
227
تعمیرگاه صحاف محمد علی صحاف خیابان اسدآبادی جنب چاپخانه مریخ
2227728
228
تعمیرگاه صحرانورد رضا صحرا نورد خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2559318
229
تعمیرگاه صداقت بیژن شکوهی زاده خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2563549
230
تعمیرگاه صفدری حسین صفدری خیابان میرزا کوچک خان جنب گاراژ البرز
2228952
231
تعمیرگاه طاهرخانی اکبر طاهرخانی خیابان اصفهان نبش کوچه نبوت
2565630
232
تعمیرگاه عباسی حسن عباسی خیابان نواب بالاتر از راهنمائی رانندگی مقابل پارک
3324716
233
تعمیرگاه عباسی امیر علی عباسی خیابان میرزا کوچک خان جنب کارخانه کاغذ دیواری دکورا
2233588
234
تعمیرگاه عبدالعلی عبدالعلی شفیعی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سرهنگ پور هاشم
2227893
235
تعمیرگاه عدالت علی آقا قربانی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - داخل گاراژ ثلاث
236
تعمیرگاه عدالت 1 نجاتعلی قربانی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - داخل گاراژ ثلاث
2231813
237
تعمیرگاه عدل احمد شاطریان خیابان امام خمینی (ره ) داخل گاراژ مرندی
2237107
238
تعمیرگاه عدل احمد حسینی خیابان اصفحان جنب انبار غذایی رزازیان
2566754
239
تعمیرگاه عدل جمال قاسمی بلوار میرزا کوچک خان داخل کوچه توحید گاراژ موسوی
240
تعمیرگاه عرفان رضا عرفان خیابان میرزا کوچک خان بعد از سردخانه کیوان
2224233
241
تعمیرگاه عرفان حسین عرفان بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ البرز
242
تعمیرگاه علی علی کریمی خیابان کمربندی ترانزیت مقابل شرکت مخابرات
2568334
243
تعمیرگاه علی علی نظری قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - کوی ژاندارمری
2242779
244
تعمیرگاه علی علی میرخوند چگینی بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ خشکباری
2244260
245
تعمیرگاه علی احسان نیا علی احسان نیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2558774
246
تعمیرگاه علی اصغر اصفهانی علی اصغر اصفهانی خیابان میرزا کوچک خان جنب کوی ژاندارمری
2233786
247
تعمیرگاه علی اکبر کوچنانی علی اکبر کوچنانی خیابان مولوی داخل گاراژ حیدری
2238285
248
تعمیرگاه علی چگینی علی چگینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مولائی
2557060
249
تعمیرگاه علی خورشیدی علی خورشیدی خیابان میرزا کوچک خان گاراژ ساروخانی
2233818
250
تعمیرگاه علی شیرمحمدی علی شیرمحمدی خیابان امام خمینی(ره ) سر پل نواب
2222990
251
تعمیرگاه علی عباسی نیکو علی عباسی نیکو خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2569171
252
تعمیرگاه علی کریمی علی کریمی قزوین - خیابان اصفهان ایران گاز سابق جنب کوچه ابوذر پلاک 23
253
تعمیرگاه غریب غریب رحیمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2576139
254
تعمیرگاه غفوری محرمعلی غفوری خیابان امام خمینی (ره) گاراژ رضوی
2232690
255
تعمیرگاه غیاثوند علی محمد معارف غیاثوند قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - مقابل سردخانه کیوان
2232784
256
تعمیرگاه فجر اصغر قاسمی خیابان میرزا کوچک خان کوی توحید
2234868
257
تعمیرگاه فجر فرهاد کشاورز رضوان بلوار میرزا کوچک خان بعد از چهار راه نسیم شمال روبروی کاغذ دیواری دکورا
258
تعمیرگاه فخار ابوالقاسم فخار خیابان میرزا کوچک خان مقابل انبار نوشابه
2235655
259
تعمیرگاه فرح زاده ها علیرضا فرح زاده ها خیابان کمربندی ترانزیت (جمهوری اسلامی ) جنب گاراژ دائی دائی
2551227
260
تعمیرگاه فردی احمد فردی خیابان بلوار میرزا کوچک خان کوچه توحید روبروی گاراژ تقوی
261
تعمیرگاه فردی اکبر فردی خیابان بلوار میرزا کوچک خان کوی توحید
2236078
262
تعمیرگاه فرهمند مقدم عجم فرهمند مقدم خیابان بلوار امام خمینی (ره) نبش کوچه 31
3673744
263
تعمیرگاه قائم حسن صالحی بلوار میرزا کوچک خان نبش خیابان بهار
264
تعمیرگاه قائم عین اله رشوندی خیابان امام خمینی (ره) گاراژ رحمانی
2237955
265
تعمیرگاه قائم حسین برزگر نصیرلو بلوار میرزا کوچک خان روبروی کارخانه قند داخل گاراژ کشاورز
266
تعمیرگاه قاسم قاسم کریمی قزوین - کمربندی ترانزیت - داخل گاراژ یعقوبی
2566944
267
تعمیرگاه قجر علی اصغر قجر خیابان امام خمینی (ره) داخل گاراژ رحمانی
2228896
268
تعمیرگاه قربانعلی پرهیزکاری قربانغلی پرهیزکاری خیابان میرزا کوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
2239719
269
تعمیرگاه قلی پور عبداله قلی پور حسین آبادی بلوار آیت اله خامنه ای بالاتر از ورزشگاه شهید رجائی
2229468
270
تعمیرگاه قلیچ پور جهان بخش قلیچ پور خیابان بلوار میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی
2228589
271
تعمیرگاه کاسپین حسن جعفری خیابان نواب شمالی نبش گلسار 91
3347089
272
تعمیرگاه کاظمی فخراله کاظمی بلوار میرزا کوچک خان جنب نمایشگاه عشایر
2227108
273
تعمیرگاه کاظمی علی کاظمی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
274
تعمیرگاه کشاورز صادق کشاورز صالح خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مهر اخوان
275
تعمیرگاه کلهر نجاتعلی کلهر خیابان اسدآبادی داخل گاراژ کلدانی
2236355
276
تعمیرگاه کلهر بختیار کلهر خیابان تهران قدیم داخل گاراژ صحافیان
2564813
277
تعمیرگاه کیانی علی اکبر کیانی نیا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ اتوپارس
2554935
278
تعمیرگاه گلابگیر علیرضا گلابگیر خادمی خیابان منتظری قدیم پائین تر از اسجد دباغان
2552952
279
تعمیرگاه گنجه ای مجید گنجه خیابان تهران قدیم داخل گاراژ روحانی
2568784
280
تعمیرگاه لیلاند اصفهانی علی اصفهانی قزوین - فلکه تهران قدیم - گاراژ خاورمیانه
2566324
281
تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی دانای مرتضی دانائی فر خیابان جاده شرکت نفت داخل گاراژ عبادی
2551335
282
تعمیرگاه ماک کاوه محمد صمد زاده واحدی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2570896
283
تعمیرگاه ماهر علی صوفی نیارکی قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه الماس گاراژ خیاطها
284
تعمیرگاه مجلسی محمد رضا مجلسی خیابان منتظری قدیم روبروی سلامگاه
2555971
285
تعمیرگاه مجهز 101 علیرضا حسینی بلوار آیت اله خامنه ای روبروی هتل قدس جنب پل عابر پیاده
2227208
286
تعمیرگاه مجید مجید مهدوی حسین پور خیابان میرزا کوچک خان کوی ژاندارمری
2233856
287
تعمیرگاه محسن دلگرم محسن دلگرم خ اسدآبادی - روبروی انبار غله
2232732
288
تعمیرگاه محسنی زین العابدین محسنی خیابان نواب شمالی نبش کوچه گلسار 91 پلاک 384
3348432
289
تعمیرگاه محمد محمد تقی کریمیان قزوین خیابان اسدآبادی گاراژ کلدانی
2235313
290
تعمیرگاه محمد حسن خلیلی محمد حسن خلیلی خیابان امام خمینی داخل گاراژ ایران
2228325
291
تعمیرگاه محمدی اله یار محمدی خیابان بلوار میرزا کوچک خان روبری گاراژ البرز
292
تعمیرگاه محمدی علیرضا خان محمدی کمربندی ترانزیت پائین تر از پمپ بنزین پویا
2559073
293
تعمیرگاه محمدی حسین ترکان فلکه تهرانقدم جنب هتل کشاورزی داخل گاراژ پارس
294
تعمیرگاه محمودی رضا محمودی جاده الموت روستای کورانه
2423573
295
تعمیرگاه مختار مختار علیزاده امیرمحله خیابان بلوار ولیعصر گاراژ توحید
2234976
296
تعمیرگاه مدرن سید عبداله مجابی خیابان بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ ساروخانی
297
تعمیرگاه مدرن منصور جانی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - مقابل شیر دوشان
2242829
298
تعمیرگاه مدرن علی شمالی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ سعادت
2242513
299
تعمیرگاه مدرن امین اله طومارخانی بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ کارواش 2000
2243562
300
تعمیرگاه مرتضی مرتضی درزی بلوار خرمشهر داخل ترمینال مسافربری تعمیرگاه مرتضی
2556790
301
تعمیرگاه مرتضی و علی محمد علی عابدی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
302
تعمیرگاه مردعلی حسن مردعلی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
303
تعمیرگاه مرسدس بنز شالی رحیم شالی خیابان میراز کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
2566028
304
تعمیرگاه مرسدس مرادی حمید مرادی زویاری بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
305
تعمیرگاه مرکزی رضا نوروزی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - نرسیده به چهارراه نسیم شمال
2242518
306
تعمیرگاه مرکزی ابوالفضل اسدالهی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ کارواش 2000
307
تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو نادر سیفی خیابان بلوار آیت اله خامنه ای جنب گاراژ البرز
2223002
308
تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو علی اصغر ربیعی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ درخشان
2245977
309
تعمیرگاه مرکزی سایپا علیرضا اسدالهی قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - جنب کارواش 2000
2231702
310
تعمیرگاه مرکزی سایپا علی دست باز قزوین خیابان اسدآبادی داخل گاراژ دقیق
311
تعمیرگاه مروارید محمد دوستی شنبرکی قزوین کمربندی ترانزیت نرسیده به پارک مطهری نبش کوچه آزادی
312
تعمیرگاه مسعود مسعود عزیزیان پور خیابان بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ سلطانی
313
تعمیرگاه مسعود علی آزاد بلوار آیت اله خامنه ای مقابل شرکت آلومتک
2223004
314
تعمیرگاه مسلم نمازقلن مسلم نماز قلن خیابان بلوار خرمشهر
2565919
315
تعمیرگاه مکانیک سنگین لاله طاهری مجید لاله طاهری خیابان اسد آبادی داخل گاراژ صداقت
2563537
316
تعمیرگاه مکانیکی اکبر علی اکبر بهرامی موینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ دقیق
2563260
317
تعمیرگاه مهدی مهدی ملاحاجی آقا خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
2240035
318
تعمیرگاه مهدی مهدی خلیلی قزوین - شهرک مینودر - فلکه دهخدا - جنب اداره پست
3339469
319
تعمیرگاه مهدی جمشیدململی جاده الموت روستای کورانه
320
تعمیرگاه مهدی مهدی کرمی قزوین خیابان نواب شمالی جنب سه شنبه بازار
321
تعمیرگاه مهر صمد انبارلوئی محمود آباد نمونه بلوار آیت اله خامنه ای ایستگاه سوم
322
تعمیرگاه مهر عسگری عین اله عسگری خیابان نواب بالاتر از دبیرستان کارودانش
2224773
323
تعمیرگاه مهر منش جمال اسفرورینی فلکه تهرتم قدیم ابتدای کمربندی ترانزیت جنب تالار کشاورز گاراژ پارس
324
تعمیرگاه میربابائی سید هادی میر بابائی خیابان میرزا کوچک خان مقابل آهنفروشی اره چی
3347966
325
تعمیرگاه میرزایی محمد میرزایی خیابان شهید باهنر جنب نانوایی
2232032
326
تعمیرگاه میلاد محمد داداشی بلوار میرزاکوچک خان مقابل کارخانه قند اتفاق
2234875
327
تعمیرگاه میلاد حسین آقازادگان قزوینی خیابان میرزا کوچک خان روبروی خیابان بهار
2233854
328
تعمیرگاه میلاد مرتضی رحیمی قزوین - خیابان نواب شمالی روبروی پارک شهید بابائی
3324853
329
تعمیرگاه ناسیونال احمد احمد حضرتی قزوین کمربندی جمهوری اسلامی نرسیده به مدان تره بار
2560510
330
تعمیرگاه ناسیونال علی غیاثوند قدمعلی غیاثوند خیابان بلوار آیت اله خامنه ای روبروی هتل قدس
2236368
331
تعمیرگاه نبی اله رضائی نبی اله رضائی خیابان بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ ایران اتومبیل
2233851
332
تعمیرگاه نجات بخش محمدحسین نجات بخش قزوین - کمربندی ترانزیت - گاراژ بخشی پور
3344204
333
تعمیرگاه نصیرلو رمضان نصیرلو خیابان نواب شمالی روبروی پارک
334
تعمیرگاه نصیری قدرت اله نصیری خیابان کمربندی ترانزیت جنب کوچه کرمانی
2567138
335
تعمیرگاه نقدی بهار مسلم نقدی بهار خیابان نواب جنوبی مقابل میدان بار جنب ایستگاه اقبالیه
2572893
336
تعمیرگاه نوین مرتضی عباسی خیابان شهید بابائی خیابان شهید ثالث
3350325
337
تعمیرگاه نوین سایپا بهزاد احمدی جاده الموت روستای کورانه روبروی ساندویچی نگین
338
تعمیرگاه نیلی غلامعلی نیلی خیابان اسدآبادی مقابل شیشه چی
2559095
339
تعمیرگاه وایت و اینترناش محمد رمضانی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2571421
340
تعمیرگاه وحدت مقصود علی آمدی خیابان میرزا کوچک خان کوی توحید داخل گاراژ کریمی
2242504
341
تعمیرگاه وحدت عباس چوپانی بلوار شهید بهشتی اول خیابان کشاورز پلاک 8
342
تعمیرگاه وحدت علی مافی بلوار میرزا کوچک خان جنب گاراژ ماستبند ها
343
تعمیرگاه وحدت 2000 محمد خدابنده خیابان کمربندی ترانزیت جنب نوبیلی داخل گاراژ امید نو
2567511
344
تعمیرگاه وحید شیرمحمدی وحید شیرمحمدی بلوار آیت اله خامنه ای داخل گاراژ امدادی
345
تعمیرگاه هاشم هاشم قدیم آبادی خیابان اسدآبادی جنب باسکول آریا
2560517
346
تعمیرگاه یکتا صفرعلی حسینی یکتا قزوین - خیابان اسدآبادی - دو راهی همدان - داخل گاراژ جباری
3321417
347
تون آپ اتو فرانس محسن امینی خیابان نواب شمالی جنب پمپ بنزین پارس
3333924
348
تون آپ انیور سال 121 سید حسین سیادتی گل شیخی خیابان نوروزیان نبش کوچه سی ام حکمت
3678434
349
تون آپ بهنگام حسین رنجبر ماوردیانی خیابان بلوار خرمشهر بعد از ترمینال نرسیده به تامین اجتماعی نبش کوچه گلشاد
350
تون آپ پرشین امید دهقان منشادی بلوار خرمشهر جنب گرمابه ولیعصر
351
تون آپ پرشین سرویس مهدی راغبی خیابان بلوار میرزا کوچک خان نرسیده به چهارراه میرزا کوچک خان
2235246
352
تون آپ تعمیرگاه رضوان سید حسین رئوفی قزوین - بلوار خرمشهر - جنب اداره تامین اجتماعی
2552051
353
تون آپ تکنیک سعید شاهد صحنه سرائی بلوار میرزا کوچک خان چهار راه نسیم شمال جنب رستوران نسیم شمال
2244775
354
تون آپ ثارالله رحیم صفائی نیا قزوین - کمربندی مهوری اسلامی - روبروی مزار شهدا
2558440
355
تون آپ جنوب مسعود طرفی خیابان اسدآبادی روبروی شیشه چی
2555637
356
تون آپ جوادی منوچهر جوادی فر بلوار شهید مدرس سه راهی عدل نبش کوچه 18
3324072
357
تون آپ سانترال هادی یونسی قزوین خیابان اسدآبادی دو راهی همدان کوچه صناعت مغازه شماره 15
358
تون آپ سهند حمید ملکی راد خیابان اسدآبادی جنب باسکول صداقت نو
2568029
359
تون آپ سینا علی موحد زاده خیابان غیاث آباد جنب پمپ بنزین سینا
3671210
360
تون آپ عرفان نصراله عرفان قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - روبروی آهن فروشی زنجانچی
2240206
361
تون آپ فردوسی هادی قربانی شهرک مینودر بلوار صیاد شیرازی جنب پمپ بنزین فردوسی
3783003
362
تون آپ کاسپین مهدی نصیری خیابان نوروزیان بین کوچه حکمت 17 و 19
3681100
363
تون آپ محمد محمد دوست محمدی بلوار آیت اله خامنه ای روبروی پمپ بنزین
2238616
364
تون آپ مکاترونیک جواد جورابدوزان قزوین - بلوار خرمشهر جنب سازمان تامین اجتماعی
3367265
365
جلو بندی سازی پارس یحیی مجیدی خیابان نواب جنوبی روبروی مسجد محمد خان بیگ
2241439
366
جلوبندی سازی اکبری یوسف اکبری قارخونی قزوین بلوار شهید بهشتی خیابان کشاورز روبروی وانت بار سهند
09375250931
367
جلوبندی سازی حسینی جمشید حسینی معتمد قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - داخل گاراژ سلطانی
2575473
368
جنرال سرویس محمد میرزائی خیابان نواب جنب تربیت معلم
3327409
369
حسن صفدری حسن صفدری قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ صداقت نو
2558602
370
خدمات فنی ایران خودرو درگی نصراله درگی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ نوروزیان جدید
2226153
371
خدمات فنی سایپا ( برادران الهیاری صفدر اله یاری خیابان بلوار میرزا کوچک خان کوی ژاندارمری - 2241729
372
خدمات فنی سوپر فرانس حیدر برزگر شیری بلوار آیت اله خامنه ای جنب تالار توحید
2235680
373
خدمات مکانیک سایپا رضا قدیری بلوار میرزا کوچک خان روبروی سردخانه کیوان
2224803
374
دیزل ماک چگینی سید علی اکبر بابائی چگینی قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2563337
375
رحیم گردانیها نیکو راد رحیم گردانیها نیکو راد خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2554068
376
رضا عسگری رضا عسگری قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ نوروزیان جدید
3663451
377
سایپا یدک کریم قجر محمود آباد نمونه خیابان آیت اله خامنه ای ایستگاه اول
2264714
378
سوپر بنز عابدی حشمت اله عابدی خیابان جاده قدیم تهران روبروی پلیس راه سابق
2292096
379
سوپر داف کامران و محمد کامران مراقی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2559302
380
سید علی حکاک قزوینی سید علی حکاک قزوینی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - روبروی کارخانه قند اتفاق
2229821
381
شرکت شرق یدک سید عبدالعلی تقوی خیابان اسدآبادی روبروی بانک تجادرت
2554932
382
شرکت نوین خودرو الماسی حسن الماسی فرد قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - خیابان مرصاد
3787301
383
صفر علی طایفه صفرعلی طایفه قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - جنب کارخانه آلومتک
2245071
384
عامل مجاز تعمیرات نصیری محمد نصیری قزوین - کمربندی ترانزیت - جنب گاراژ دائی دائی
2559224
385
عباس باقری عباس باقری قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - داخل گاراژ اصلانها
386
عباس دلگرم عباس دلگرم قزوین - بلوار آیت اله خامنه ای - روبروی شرکت آلومتک
2227941
387
علی اسدالهی علی اسدالهی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - داخل گاراژ ایران
2232951
388
علی محمدی علی محمدی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - نرسیده به چهارراه نسیم شمال - سمت راست
2242378
389
علی ملا حاجی آقایی علی ملا حاجی آقایی قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ درخشان
2230130
390
غفار قلعه قوند غفار قلعه قوند قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2567456
391
غلامعلی قیداری غلامعلی قیداری قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ صداقت
3683466
392
قاسم قربانی اصل قاسم قربانی اصل اقبالیه - خیابان امام خمینی (ره)
02825429652
393
قزوین کاربراتور عباس سهرابی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - روبروی نمایندگی مجاز محلوجی
2240319
394
کارگاه پنولیک مصطفی علیزاده خیابان اسدآبادی مقابل بانک ملت کارگاه پنولیک
2562648
395
کمک فنر سازی عباس عباسعلی کشاورز دشتابی فلکه تهران قدیم - داخل گاراژ خاورمیانه
2566320
396
لنت کوبی ابوالفضل ابوالفضل جلوه گر خیابان اسدآبادی جنب گاراژ صداقت
2558948
397
لنت کوبی جلوه گر محمد جلوه گر خیابان اسدآبادی دو راهی همدانجنب گاراژ نوروزیان جدید
2556293
398
لنت کوبی جلیلوند محمد باقر جلیلوند خیابان تهران قدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2560532
399
لنت کوبی حقیقت عباس چالیها فرد قزوین - خیابان اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2552305
400
لنت کوبی خورشیدی کریم روحی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ خورشید
09371991433
401
لنت کوبی ریحانی نوروز ریحانی خیابان منتظری جدید داخل گاراژ عصارزاده
2558175
402
لنت کوبی صداقت نو رحیم روحی خیابان اسدآبادی داخل گاراژصداقت نو
403
لنت کوبی صفدری اسداله صفدری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت نو
2562940
404
لنت کوبی صفدری عیسی صفدری اقبالیه - خ امام خمینی (ره) - ک یاس 35 - پلاک 76
02825428763
405
لنت کوبی صفدری عیسی صفدری قزوین بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ اصلانها
406
لنت کوبی کاردان حسن کاردان خیابان اسدآبادی داخل گاراژ صداقت
2574402
407
لنت کوبی ممتاز اسداله سهرابی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان جنب کمیته امداد امام خمینی ( ره ) پلاک 15
2221272
408
لنت کوبی یزدی حمید یزدی خیابان منتظری قدیم
2564428
409
لوله کشی ترمز جلال جلال شیخ حسینی خیابان اسدآبادی داخل گاراژ حقیقت
2574106-
410
لوله کشی حقیقت رضا ملکی قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2558403
411
مجتمع تعمیرگاهی تاکسیرانی محسن متانت تقی زاده بلوار میرزا کوچک خان انتهای کوچه ژاندارمری
2246722
412
محمد حیدرزاده محمد حیدرزاده قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ حقیقت
2569056
413
محمد عباس خان نایب محمد عباس خان نایب قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - جنب کارخانه قند اتفاق
2237475
414
محمدابراهیم عباسی امینی محمدابراهیم عباسی امینی قزوین - کمربندی ترانزیت - جنب گاراژ یعقوبی
2552068
415
محمود طالب زاده نوروزی محمود طالب زاده نوروزی قزوین - جاده تهران قدیم - بعد از پل شرکت نفت
416
مرسدس بنز حاجی نصیری ناصر حاجی نصیری خیابان اسدآبادی داخل گاراژ مولائی
2570284
417
مکانیک پراید و رنو اسماعیلی احمد اسماعیلی فلکه تهرانقدیم روبروی گاراژ خاورمیانه تعمیرگاه مجابی
2574941
418
مکانیک پیکان چگینی محمود چگینی خیابان شهید باهنر نرسیده به فلکه حسن پور
3340422
419
مکانیک نیسان زامیاد حسین جلالی نیا خیابان منتظری جدید داخل گاراژ یزدی ها
2554651
420
مکانیکی امیر امیر علی داوران چهار صد دستگاه خیابان حکیم روبروی خانه های سازمانی ارتش
09147378075
421
مکانیکی سورای رحیم نعمتی اقبالیه خیابان امام خمینی ( ره) روبروی خدمات پستی افشار
422
مکانیکی صداقت محمد علی بناها خیابان اسدآبادی داخل گاراژ کلدانی
2238985
423
مکانیکی عسگری مرتضی عسگری اقبالیه خیابان امام خمینی جنب اداره برق
02825428277
424
مکانیکی مجید مجید دهقان نژاد بلوار میرزا کوچک خان داخل گاراژ کشاورز
425
مکانیکی مردعلی مزتضی مردعلی اقبالیه خیابان امام خمینی ( ره) نبش کوچه شهید قزوینی
0282- 5429211
426
مکانیکی یوسفی محمد باقر یوسفی اقبالیه خیابان امام خمینی ( ره ) نبش یاس 65 پلاک 427
02825422776
427
مهدی پژوهش مهدی پژوهش قزوین - جاده قدیم تهران - بعد از پل شرکت نفت - مجتمع شهید رجائی
3349023
428
مهدی شنا زندی مهدی شنا زندی قزوین - خ نواب جنوبی - جنب آژانس پیشوا سفر
2232674
429
ناصر رنجبر امیدی ناصر رنجبر امیدی قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب گاراژ سعادت
2239790
430
نمایندگی ایران خودرو احمدی ابراهیم احمدی خیابان جاده قدیم تهران جنب توانبخشی 72 تن
2555152
431
نمایندگی شرکت بنز خردمند محمود خردمند فلکه تهران قدیم تعمیرگاه مجاز خردمند
2554855
432
نمایندگی مجاز نعمتی یعقوب نعمتی خیابان جاده قدیم تهران مقابل شرکت ناز نخ
2555155
433
نمایندگی محصولات ایران خودرو دیزل حسن نعمتی خیابان اسدآبادی جنب بانک سپه
2555152
434
نمایندگی مدیران خودرو سید محمد میر رحیمی دو راهی همدان بلوار تاکستان روبروی جایگاه گاز
2556365
435
نوین سرویس امیر عزیزی قزوین - کمربندی جمهوری اسلامی - داخل گاراژ یعقوبی
2556557
436
ولی اله آقاجانی ولی اله آقاجانی قزوین - خ اسدآبادی - داخل گاراژ مولائی
2569809
437
هوشنگ زنگیوند درویشوند هوشنگ زنگیوند درویشوند قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - جنب آهن فروشی اره چی
438
یوسف صمدی یوسف صمدی اقبالیه - خ امام خمینی (ره) - جنب کوچه قربانی