نمایندگی فروش خودروهای سبک و سنگین داخلی و خارجی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
حسین محلوجی حسین محلوجی قزوین - خ بلوار میرزا کوچک خان - مقابل کوی بهار
2240883
2
نمایندگی سایپا 2057 کرمانی سید حبیب اله کرمانی خیابان نواب جنوبی روبروی شهرداری منطقه یک
2227100
3
نمایندگی مجاز ایران خودرو هادی حاجی فتحعلی خیابان امام خمینی (ره) مقابل پمپ بنزین
2224142