تولید فایبرگلاس

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
احمد ابراهیمی احمد ابراهیمی قزوین بلوار خامنه ای جنب سایپا دوست محمدی
2
اسماعیل دودانگه اسماعیل دودانگه قزوین بلوار خامنه ای جنب تعمیرگاه امدادی
3
امید بابوک امید بابوک قزوین خیابان اسدابادی جنب گاراژ مولائی
4
حسین پارسیانی حسین پارسیانی قزوین خیابان اسدابادی خیابان صناعت
5
داود ابراهیمی داود ابراهیمی قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ صحرائی
6
سجاد کل کل سلخوری سجاد کل کل سلخوری قزوین اسدآبادی گاراژ نوروزیان جدید
7
سعید بابائی راد سعید بابائی راد قزوین خیابان امام گاراژ رحمانی
8
سعید میرزائی سعید میرزائی خیابان میرزا کوچک خان جنب گاراژ ژاپن یدک
9
سید حسین مرتضوی قزوینی سید حسین مرتضوی قزوینی قزوین خ شهید انصاری جنب حسینیه سید الشهدا
2552512
10
محرم صفویه محرم صفویه قزوین خ میرزا کوچک خان جنب کوچه ژاندارمری
11
محمدعلی صفویه محمدعلی صفویه قزوین خیابان میرزا کوچک خان مقابل کوچه ژاندارمری
12
مرتضی قاسمی مرتضی قاسمی قزوین بلوار خامنه ای داخل گاراژ المهدی
13
مهدی استاد اقائی مهدی استاد اقائی قزوین خ منتظری جدید جنب بانک تجارت