طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اکبر عسگرخانی اکبر عسگرخانی قزوین اسدابادی روبروی گاراژ نوروزیان
2
پرویز خالقی پرویز خالقی قزوین کمربندی ترانزیت جنب گاراژ امید نو
2569040
3
جواد قاسمی بخش جواد قاسمی بخش قزوین اسدابادی روبروی شهید انصاری
4
حاجعلی نوری نژاد حاجعلی نوری نژاد قزوین خ منتظری قدیم روبروی بربری پزی
2562512
5
حبیب نوروزی حبیب نوروزی قزوین خ اسدابادی گاراژ صداقت
6
حسن حمیدی حسن حمیدی قزوین اول خیابان نواب جنوبی
2567194
7
حسین سلیمی نسب حسین سلیمی نسب قزوین خیابان منتظری مقابل مسجد لعل
2562578
8
حمیدرضا نبوی راد حمید رضا نبوی راد قزوین خیابان امام جنب پل نواب
2238227
9
رضا الیاد رضا الیاد قزوین خ اصفهان جنب مدرسه استثنایی
2570828
10
رضا قهرمانی رضا قهرمانی قزوین - خ میرزا کوچک خان روبروی آهن فروشی اره چی
11
سعید تفنگ ساز سعید تفنگ ساز قزوین خ میرزا کوچک خان جنب گاراژ البرز
2233788
12
شعبانعلی خالقی شعبانعلی خالقی قزوین خ اصفهان جنب کوچه قاسمی
2571886
13
عباس برزگر نصیرلو عباس برزگر نصیرلو قزوین خیابان اسدابادی روبروی شیشه چی
2552107
14
علی حیدری سینکی علی حیدر سینکی قزوین خ میرزا کوچک خان جنب کوچه توحید
15
علی محبوبیان علی محبوبیان قزوین - خ میرزا کوچک خان جنب دکورا
2234093
16
عیسی عسگرخانی عیسی عسگرخانی قزوین اسدابادی جنب چلوکبابی 22 بهمن
2559158
17
غلامحسین حسینقلی غلامحسین حسینقلی قزوین خیابان میرزا کوچک خان گاراژ ساروخانی
2233778
18
قاسم صمدی قاسم صمدی قزوین خیابان منتظری جدید
2561954
19
قدرت اله جوادی اینانلو قدرت اله جوادی اینانلو قزوین - کمربندی ترانزیت جنب نوبلی
2570146
20
محبوبه نعمتی محبوبه نعمتی قزوین خ اصفهان جنب موزائیک سازی اسلامی
2571983
21
محمدابراهیم علی جانی محمد ابراهیم علی جانی قزوین جنب فلکه تهران قدیم
2559591
22
محمدحسین مهرانپور محمدحسین مهرانپور قزوین خ اسد ابادی گاراژ مولائی
23
محمدصادق گنج نیا محمدصادق گنج نیا قزوین - کمربندی ترانزیت روبروی نوبلی
2570244
24
محمدعلی برجی محمدعلی برجی قزوین کمربند ی ترانزیت جنب نوبیلی
25
محمدعلی جهانگیری دهقان محمدعلی جهانگیری دهقان قزوین خ میرزا کوچک خان روبروی خ بهار
2236918
26
منوچهر خلیلی منوچهر خلیلی قزوین اسدابادی جنب بانک ملت
27
مهرداد قنبری مهرداد قنبری قزوین بلوار خامنه ای جنب گاراژ کارواش