لاستیک فروشی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسپرت تایر لاله رازنهان قزوین جانبازان بلوار مطهری خیابان حکیم
2
بهمن نعمتی بهمن نعمتی قزوین - کمربندی بعد از پل - روبروی بی سیم
2552591
3
پنچرگیری بیک محمود بیک قزوین - خیابان راه آهن - جنب آب انبار سردار
3416863116
4
پنچرگیری تاج ور مجید تاج ور قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب گاراژ خورشید
2224560
5
پنچرگیری رجب جباری محمد رضا رجب جباری قزوین-خیابان اسدآبادی جنب گاراژ صداقت نو پلاک 34/59
6
حاجی آقائی محمد حاجی آقائی قزوین منتظری قدیم سه راهی سلامگاه مقابل گاراژ
2556917
7
حسین پور مهدی حسین پور قزوین نواب شمالی پائین تر از فلکه حسن پور جنب نمایشگاه ستاره
8
حمدالهی ابوالفضل حمدالهی اقبالیه خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی
02825425187
9
عبدالله نوروزی عبدالله نوروزی قزوین محمود آباد نمونه بلوار خامنه ای بین خیابان فکوری و فلاحی
3622436
10
علی چگینی علی چگینی قزوین - خیابان نوروزیان - نرسیده به کانال - سمت چپ - نبش کوچه حکمت
3681544
11
فروشگاه احمد صمدی احمد صمدی قزوین کمربندی جمهوری اسلامی جنب مصالح فروشی حسام پور پلاک 207-اصلی
2552416
12
فروشگاه بابایی مهدی بابائی قزوین خیابان اسد آبادی جنب گاراژ سعادت
2229802
13
فروشگاه حسینی سید جلال حسینی قزوین خیابان اسد آبادی دواهی همدان جنب گاراژ صداقت
2224092
14
فروشگاه صفدر رزیتوند غیاثوند صفدر روتیوند غیاثوند قزوین خیابان غیاث آباد انتهای بلوار میرداماد
3666918
15
فروشگاه صفدری محمد اسماعیل صفدری قزوین خیابان جاده شرکت نفت جنب چلوکبابی
2553123
16
فروشگاه قربان نوروزی قربان نوروزی قزوین-فلسطین شرغی روبروی فرمانداری
3326712
17
فروشگاه مجید مددخانی مجید مددخانی قزوین نواب بالاتر از حمام یاقوت
3332899
18
فروشگاه محلوجی ابراهیم محلوجی قزوین فلکه تهرانقدیم
2557796
19
فروشگاه مهدی جمشیدی اصل مهدی جمشیدی اصل قزوین کمربندی جمهوری اسلامی ایران جنب مصلی 40-اصلی 194/12-فرعی
2559920
20
قلیخانی حمید قلیخانی قزوین خیابان تهران قدیم جنب کوچه آتشکر
21
کاشی پزها محسن کاشی پزها قزوین بلوار میرزا کوچک خان جنب کارخانه دکورا
2234140
22
کریم خلیلی حسین زاده ها کریم خلیلی حسین زاده ها قزوین - خیابان منتظری جدید - روبروی نانوائی بربری
2565096
23
لاستیک اسدالهی عباس اسدالهی قزوین شهرک مینودر بلوار صیاد شیرازی جنب نمایندگی سایپا
3788033
24
لاستیک بابائی داود بابائی قزوین خیابان راه آهن روبروی بانک تجارت
2574206
25
لاستیک بابوک (امیر) امیر بابوک قزوین خیابان منتظری جدید پلاک 4 فرعی از 3296-اصلی
2562806
26
لاستیک پاریاد احمد پاریاد قزوین - خیابان فلسطین غربی - نرسیده به فلکه حسن پور - پلاک 40
3346944
27
لاستیک چگینی عبدالحسین گوگیر چگینی قزوین - خیابان نوروزیان - روبروی کوچه 23 - نرسیده به بانک تجارت
28
لاستیک دست افکن کامران دسن افکن قزوین - خیابان بلوار میرزا کوچک خان - جنب گاراژ اصلانی
2223918
29
لاستیک زارع پور شعبانی محمدحسن زارع شعبانی قزوین - خیابان بلوار شمالی - جنب نمایشگاه عیوضی
3325663
30
لاستیک زکانی محمد زکانی قزوین نوروزیان بین حکمت 56-58
31
لاستیک شرفی راد علی شرفی راد قزوین خیابان تهران قدیم پلاک 1296-1295
2552425
32
لاستیک عرفان مرتضی کربلائی حاجی قزوین خیابان نوروزیان نبش کوچه حکمت 21
33
لاستیک غلامرضا نوروزی غلامرضا نوروزی قزوین خیابان فردوسی شمالی پلاک 3177-اصلی 414384-فرعی
34
لاستیک فروشی پارسا ناصر شجاعی پارسا قزوین کمربندی جمهوری اسلامی نرسیده به پارک مطهری روبروی مصلی جنب مصالح فروشی حسام پور
2551983
35
لاستیک فروشی جشن تیرگان فریدون جشن تیرگان قزوین - کمربندی جمهوری اسلامی - جنب گاراژ دائی دائی
2555527
36
لاستیک فروشی رنجبر امیدی ابوالفضل رنجبر امیدی قزوین - خیابان منتظری قدیم - روبروی بانک صادرات - پلاک 2585 اصلی
2551229
37
لاستیک فروشی شالی ابوالفضل شالی قزوین خیابان میرزا کوچک خان چهارراه نسیم شمال جنب رستوران محمود
2236476
38
لاستیک فروشی صادقی پور مهرانگیز گل دوز قزوین بلوار میرزا کوچک خان مقابل سرد خانه کیوان
2225397
39
لاستیک فروشی علیجانی حسین علیجانی قزوین بلوار میرزا کوچک خان روبروی کارخانه قند اتفاق
2233689
40
لاستیک فروشی کریمی ها حمید کریمی ها قزوین - خ جمهوری اسلامی - روبروی مصالح فروشی حسام پور
2563639
41
لاستیک فروشی مرادی امید مرادی قزوین خیابان فلسطین غربی بعد از چهار راه بنیاد شهید جنب اداره پست
42
لاستیک کیمیاگر مجید کیمیاگر قزوین - کمربندی جمهوری اسلامی - نرسیده به پل - جنب بستنی فروشی
43
لاستیک گلدستون(بخارایی) علی اصغر بخارایی قزوین خیابان تهران قدیم جنب کوچه میرزا باقر حکیم جنب بانک سپه
2555336
44
لاستیک محمد قلی ها روح اله محمد قلی ها قزوین - نظام آباد - بهر جاده اصلی - جنب رستوران ولیعصر
45
لاستیک محمدپور احمد رحمن محمد پور قزوین - خ اسدآبادی - جنب گاراژ سعادت
46
لاستیک مختاری لیالی احمد مختاری لیالی قزوین راه آهن روبروی سه راه بوئین زهرا پلاک 26 اصلی 3/641 فرعی
2572071
47
لاستیک مذاقی ابراهیم مذاقی قزوین خیابان نواب شمالی روبروی سه راهی دانشگاه
48
مسلم بابائی سید مسلم بابائی چگینی قزوین بلوار میرزا کوچک خان نرسیده به چهار راه نسیم شمال
2223323
49
مهدی میرزا کاظمی مهدی میرزاکاظمی قزوین - خیابان تهران قدیم - جنب گاراژ عبادی
2556397
50
نسیم شمال اسمعلی چگینی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان بعد از چهار راه نسیم شمال روبروی گاراژ اصلانها
2241268