خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهنگری سلیمان آهنگری قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب گاراژ نوروزیان
2556348
2
ابزار آلات حسن زاده رجب حسن زاده اقبالیه - خ امام رضا (ع) - جنب کوچه پردیس 72
02825427012
3
جهان تراکتور (محرم کشاورز یوسفی) محرم کشاورز یوسفی قزوین سه راهی چوبیندر جهان تراکتور
02825424447
4
راه معدن حسن رحمت زاده قزویم کمربندی ترانزیت داخل گاراژ یعقوبی
5
شالی عباس شالی قزوین - کمربندی ترانزیت - بعد از پارک شهید مطهری
256554
6
عیوض برزگر شکری اسماعیل برزگر شکری قزوین - خ اسدآبادی - مقابل اداره قند و شکر
2228075
7
فرزین صالحی فرزین صالحی قزوین خیابان اسد آبای جنب گاراژ دلگرم
2235739
8
فروشگاه مزرعه طلائی مهدی کاکاوند قزوین خیابان راه آهن روبروی سه راه بوئین زهرا
2562225
9
لوازم کشاورزی علی خوجه وند نواب جنوبی روبروی شهرداری
2220220
10
لوازم کشاورزی مجید قاسمی میرزایی قزوین مهدی آباد بزرگ
5453322
11
لوازم کشاورزی عبدالله مرتضی پور راه آهن بلوار میر عماد روبروی پارک شهداه
2571256
12
لوازم کشاورزی اسماعیل درخشان قزوین خ اسد آبادی جنب گاراژ سرهنگ
2225018
13
لوازم کشاورزی یوسفی محمد یوسفی قزوین - خ اسدآبادی - روبروی نمایندگی دوو
2575838
14
لوازم ماک محمد ابراهیم عباسی امین کمربندی ترانزیت جنب گاراژ یعقوبی
2552068
15
محمدیان فرد محمود محمدیان فرد قزوین - خیابان اسد آبادی - جنب گاراژ چیت گر پلاک 397
224766
16
یدک تراکتور علی اکبر صالحی قزوین خیابان اسد آبای جنب گاراژ نوروزیان
2551609