خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
نمایشگاه اتومبیل بلوچ فاطمه رجبی نارکی خیابان توحید روبروی مسجد توحید
3339259
2
نمایشگاه اتومبیل جوادالائمه جواد طاهرخانی قزوین خ منتظری قدیم روبروی چاپ هنر
2574642
3
نمایشگاه کامیون نیک خواهان محمد نیک خواهان قزوین - جاده قدیم تهران - جنب هفت سنگان
2292187