فعالیت های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(16/2348/ک) پارگینگ عمومی سایپا غلامحسن قنبری کوهین بلوار امام رضا(ع) جنب تعمیرگاه سایپا یدک
2762307- 0282
2
پارکینگ خودرو آبلرزان نصرت اله علیخانی کیلومتر 43 جاده قزوین رشت روستای بکندی
2743257- 0282
3
پارکینگ سواری اخوان سلطانی محمدحسین زارع سلطانی منتظری جدید نواب جنوبی جنب مصالح فروشی ذوالقدر
2576876
4
پارکینگ سواری صداقت دلاورکلهر چگینی (941) جاده قزوین رشت روستای کوگیر سفلی
2783276- 0282
5
پارکینگ عمومی کوثر علی غلامی برمکوهی قزوین 4راه نوروزیان نبش کانال پارکینگ عمومی کوثر
3690500
6
پارکینگ عمومی نگین شهر رقیه مافی قزوین جاده الموت نرسیده به کورانه
7
پارکینگ کامیون امیر عباس میربها قزوین-جاده تهران قدیم نرسیده به انبار شرکت نفت
2558186