دوزندگی لباس نظامی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
خیاطی بهاءالدین ابراهیمی آتانی خیابان طالقانی- کوی حمام سرچشمه - پلاک 14
2220356
2
خیاطی تکاوران علی ترابی اصل خیابان طالقانی - نبش کوچه دارایی
2226819
3
کارگاه محمود صفدری محمود صفدری قزوین خیابان پادگان جنب آزادی پلاک 311/1
3342622
4
لباس نظامی واحدی دهکی اسکندر واحدی دهکی قزوین - انتهای خیابان عارف - روبروی بانک ملی ایران
3321318