خرده فروشی پوشاک مردانه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(سوزنی ها) یوسف سوزنی ها خیابان خیام پاساژستاره شهر طبقه اول
2246531
2
1012(افشین چیتائی ) افشین چیتائی چهار راه نادری جنب کمیته امداد
2243641
3
آراد حمیدنانکلی خیابان فردوسی مجتمع آبادگران طبقه تحتانی
4
آراستی ایرج اراستی خیابان امام خمینی
3347478
5
آرماندو امیرحسین رشوند خیابان خیام مجتمع تجاری ستاره شهر طبقه همکف
2246612
6
آرمین احمد آرمین خیابان امام خمینی بازار علافها میخ برها جنب قهوه خانه زر آبادی
2243640
7
آریانا محمود لامعی رامندی خیابان غیاثآباد بالاتر از داروخانه عابدی ساختمان نگین
8
آرین مهدی مومنی شهرک اقبالیه خیابان امام رضا (ع) روبروی کوچه پردیس 36
9
آزاد حسین آزاد خیابان طالقانی سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه سوم
2244740
10
آزمون زاده گیوی زهره آزمون زاده گیوی بلاغی نبش کوچه سهراب خان
11
آشوری شهرام آشوری خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم
2232187
12
آقا پیرکوهی شهلا اقائی پیرکوهی طالقانی پاساژ الغدیر
13
آقا میر طاهری عشرت لسادات آقا میر طاهری نادری شمالی جنب هتل وحدت
2231310
14
آقاکریم مهدی آقا کریم خیابان نادری جنب پاساژ وحدت
15
آیینه چی احمد آئینه چی خیابان خیام جنوبی نرسیده به چهارراه شهرداری
2235113
16
ابدی فرامرز ابدی خیابان بوعلی چهارراه بوعلی
3339994
17
ابراهیمیان جنکانلو ستاره ابراهیمیان جنکانلو نواب جنوبی مقابل مسجد محمد خان بیک
2565068
18
ابرسفید علیرضا معصومی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2241597
19
احمدیها حسین احمدیها خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه تحتانی
222222
20
ارباب محمد حسن ارباب خیابان امام خمینی بازار مقابل پاساژ شهرداری
2224691
21
ارباب حسین ارباب کاظم زاده خیابان امام خمینی (ره) انتهای بازار کفاشها
2225511
22
ارومیه غلامرضا ارومیه خیابان امام بازارپی فروشها
2220851
23
اسداللهی محسن اسداللهی سه راه خیام مجتمع تجاری الغدیر طبقه پائین
2230772
24
اسماعیل وند غلامحسین اسماعیل وند خیابان امام خمینی بازار صفا
2229109
25
اقبال بهبهانی محمد جواد اقبال بهبهانی ابتدای خیابان خیام شمالی
3335962
26
المهدی حبیب اله محمد علی خانی خیابان امام خمینی جنب صندوق
2220595
27
امین اصغر علی نیاشالی پادگان پاساژ ملت طبقه زیرین
3344966
28
اهنی محمد علی آهنی خیام جنوبی جنب چهار راه شهرداری
2229690
29
ایمانی فر پرویز ایمانی فر خیابان خیام وسط نبش کوچه غزل
33507065
30
بابائی سید کمال حسینی آقا بابائی خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2228418
31
باقرزاده حمید باقر زاده خیابان طالقانی پاساژ الغدیر
09112815402
32
باقرزاده فرهاد باقرزاده خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2225452
33
بختیاری عبداله بختیاری خیابان امام خمینی روبروی پاساژ صفا
2226757
34
بذله محمدرضا بذله خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2238367
35
بزم بر مصطفی بزم بر خیام شمالی نرسیده نرسیده به تقاطع
3349645
36
بهبودینیا محسن بهبودنیا خیابان طالقانی پاساژ طالقانی
2222602
37
بهرامی تقی بهرامی طالقانی پاساژ الغدیر
38
پرپائی ولی پرپائی خیابان خیام وسط جنب کوچه شهید مصلائی
3342285
39
پرپینچی محمد ابراهیم پرپینچی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر
2551126
40
پرک میررضا یوسفی اقبالیه خیابان امام رضا(ع)پاساژ امام رضا (ع)پلاک39
02825421313
41
پور حسینی سید مرتضی پور حسینی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2230711
42
پوشاک رمضانی حبیب رمضانی سلامگاه نبش پاساژ
2557016
43
پوشاک کشمرزی اسداله ابراهیمی کشمرزی اقبالیه خیابان امام رضا روبروی پردیس
5420179
44
پوشاک (فطری 1429) مهراب فطری خیابان امام خمینی پاساژ سعادت
2246361
45
پوشاک 1107 محمد رضا حیدری خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه تحتانی
2221049
46
پوشاک آرمین محمد آرمین خیابان امام خمینی بازار میخ برها
2228456
47
پوشاک آرمین حسین آرمین بازار میخ برها
223791
48
پوشاک ابراهیمیان خالق ابراهیمیان نواب شمالی روبروی مسجر محمد خان بیک
2229823
49
پوشاک اسدالهی محمد علی اسدالهی خیام مجتمع تجاری ستاره شهر
09370515188
50
پوشاک اکبری گوشکجانی محمد علی اکبری گوشکجانی خیابان کارگر سه راهی مجاهد
3324844
51
پوشاک ایتالیا وحید رحمانی فردوسی شمالی جنب بیملرستان دهخدا
09374597284
52
پوشاک ایلیا محمد مهدی کیامیری محمد آباد نمونه خ شهید مطهری نبش کوی مطهری
2262902
53
پوشاک ایوبی فریدون ایوبی طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
54
پوشاک باروتی علی باروتی ها چهار راه خیام پاساژ ستاره شهر طبقه هم کف
09361579008
55
پوشاک باقری سید محمد صادق باقری خیام وسط مجتمع تجاری ستاره شهر
56
پوشاک باورسی ها علیرضا باورسی ها فردوسی شمالی بالاتر از میدان عدل
3330536
57
پوشاک بهرامی علی بهرامی خیام وسط پاساژ ستاره شهر طبقه اول
2246635
58
پوشاک بهروز سلطانعلی بهروز کارگر روبروی کوی مهدیخانی
59
پوشاک بیک محمدی حسن رضا بیک محمدی امام خمینی میدان سعادت مجتمع تجاری شهرداری
222093
60
پوشاک بیکزاده سعید بیگ زاده خیام جنوبی جنب بانک ملی
61
پوشاک پاتن جامه علی رعیت خاکی خیام شمالی جنب مدرسه نوروزیان
3321431
62
پوشاک پایدار امیر منصور پایدار خیام شمالی نرسیده به پاساژ مرندی
3355426
63
پوشاک پرپائی شهرام پرپائی خیام شمالی نبش کوچه 35
3335244
64
پوشاک تقی پور علی نقی تقی پور غیاث آباد نبش کوچه 11
3690258
65
پوشاک توحیدی حمید رضا توحیدی خیام شمالی نبش کوی همت
3361677
66
پوشاک جباری علی اصغر جباری راه آهن پشت کارخانه شیشه
2555505
67
پوشاک جلیلوند زلیخائی مرتضی جلیلوند زلیخائی خیام جنوبی پاساژ ستاره شهر طبقه هم کف
2247188
68
پوشاک جمشیدی پور صادق جمشیدی پور توحید نبش کوچه تیر
3368053
69
پوشاک چگینی فاطمه چگینی محمود آباد نمونه خیابان شهید بابائی
70
پوشاک چگینی حسن چگینی سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه هم کف
2243077
71
پوشاک چیتگرها علی اصغر چیتگرها امام خمینی بازار ریسمان سنج
2234409
72
پوشاک حاجی سید رضی سید جواد حاجی سید رضی خیابان خیام وسط جنب کوچه نیساریان
3360584
73
پوشاک حبیبی مصطفی پور حبیبی مجتمع تجاری ستاره شهر طبقه همکف
2246453
74
پوشاک حبیبی منصوره حبیبی خیابان طالقانی طبقه پایین رستوران اقبالی
2222606
75
پوشاک حسامی مسیب حسامی غیاث آباد نبش کوی 32
3680953
76
پوشاک حیدری فرهاد حیدری اقبالیه خیابان امام رضا نبش کوی پردیس
5248622
77
پوشاک خالقی حمزه علی خالقی خیابان سلامگاه جنب پاساژ امام رضا
2556187
78
پوشاک خوبی شندی اکبر خوبی شندی خیابان امام بازار صفا
2220845
79
پوشاک داداش پور محمد آقا داداش پور خیابان امام بازار گیوه کشها
2223706
80
پوشاک داود عبدالحسین حسین وردی قزوین - خ طالقانی - پاساژ علوی - طبقه تحتانی
2229196
81
پوشاک درافشانی مرتضی درافشان سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه هم کف
2230444
82
پوشاک دشتی محمد رضا دشتی امام خمینی بازار علافها
2243491
83
پوشاک ذالفقاری علیرضا ذوالفقاری خیابان خیام مجتمع تجاری ستاره شهر
2246370
84
پوشاک ذوالقدر ناصر ذوالقدر بازار میدان سعادت جنب پاساژ شهرداری
2246042
85
پوشاک رجبی داود رجبی خیام جنوبی نرسیده به چهار راه شهرداری
2244765
86
پوشاک رجبی میثم رجبی خیام جنوبی ضلع شمالی کوچه میر معزی
2246115
87
پوشاک رحیم لو یونس رحیم لو اقبالیه خیابان امام رضا
5422194
88
پوشاک رضائی رضا رضائی خیام شمالی نبش چهار راه فلسطین
2231108
89
پوشاک رضوانیان وحید رضوانیان اقبالیه خیابان امام رضا بین پردیس 28 و30
90
پوشاک رمضانی افسانه رمضانی غیاٍ آباد بیست متری مفتح روبروی تاکس تلفنی آژانس
3682412
91
پوشاک روزبه صفر روزبه خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2220615
92
پوشاک زنجانی محسن زنجانی خیابان امام اول بازار سعادت
2220904
93
پوشاک ستاره مجید صادقی خیام پاساژ ستاره شهر طبقه هم کف
2246517
94
پوشاک سعید سعید کسب آگاهی طالقانی پاساژ علوی
2227316
95
پوشاک سلطانی محسن سلطانی چهار راه عدل به سمت فلکه عدل جنب پیتزا بابک
96
پوشاک سلمانی امید سلمانی خیام مجتمع تجاری ستاره شهر
2222232
97
پوشاک سلیمانی داود سلیمانی بازار ریسمان سنج روبروی بانک
2225233
98
پوشاک سلیمانی علی سلیمانی خیابان امام خمینی بازار زرگرها
2225460
99
پوشاک شاه محمدی حسین شاه محمدی امام خمینی میدان سعادت مجتمع تجاری سعادت
2235241
100
پوشاک شهسواری حسن شهسواری طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2227291
101
پوشاک شهسواری احمد علی شهسواری خیابان امام بازار صفا
2229863
102
پوشاک شهیدی الهام شهیدی خیام شمالی روبروی ساختمان پزشکان
3339005
103
پوشاک شهیدی غلامحسین شهیدی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
104
پوشاک شیرزاد شیرزاد خضری چکانلو خیابان نواب شمالی روبروی مسجد محمد خان بیک
105
پوشاک شیری شهین یزادن پرست محمود آ باد نمونه خیابان امام نبش خیابان شیرودی
2265470
106
پوشاک صالحی محمد صالحی غیاث آباد بالاتر از چهار راه سونا
3776591
107
پوشاک صالحی رضا صالحی خیابان امام خمینی بازار میخ برها
2240564
108
پوشاک صالحی نزاد علیرضا صالحی نژاد خیابان راه آهن جنب ابنبار سردار
2570812
109
پوشاک صفی خانی سیفعلی صفی خانی غیاث آباد جنب بانک ملی
3670153
110
پوشاک صمدی علی صمدی بازار ریسمان سنج روبروی حاج محمد قناد
111
پوشاک طاهرخانی مجید طاهر خانی خیابان امام بازار صفا
2222800
112
پوشاک طاهری فلاح ایمان طاهری فلاح سلامگاه جنب گاراژ
2554875
113
پوشاک طریقی شادمانی احمد طریقی شادمانی نواب روبروی مسجد محمد خان بیک
2237498
114
پوشاک عبدالهی سلطان عبدالهی خیابان مولوی بازار آهنگران انتهای بازارچه
115
پوشاک عرفانی نیکو محسن عرفانی نیکو سه راه خیام پاسا|الغدیر طبقه سوم
2233906
116
پوشاک علیدوست سمانه علیدوست خیابان شهید بابائی بین کوچه 17و15
117
پوشاک غلامی شقایق غلامی اقبالیه خیابان امام رضا(ع) نبش پردیس
5426000
118
پوشاک فرجی محمد حسن فرجی خیابان امام خمینی مقابل بازار بزازها
2235515
119
پوشاک فرهانی نژاد اصغر فرهانی نژاد سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه سوم
120
پوشاک فرهمند نیا علی فرهمند نیا چهار راه خیام مجتمع تجاری ستاره شهر طبقه اول
121
پوشاک فلاح مطلبی مهرداد فلاح مطلبی خیام مجتمع تجاری ستاره شهر طبقه اول
2246554
122
پوشاک قدیم آبادی مجتبی قدیم آبادی خیامئ شمالی جنب چاپ طاهر
123
پوشاک قزوینی محمد بابا حسین قزوینی سه راه پاساژ الغدیر طبقه سوم
22230559
124
پوشاک قلی پور سیاوش قلی پور توحید کوچه شهید حسنی نبش کوچه
3359883
125
پوشاک قلیان علیرضا قلیان بوعلی شرقی بین کوی شادی
3413684318
126
پوشاک قلیپور سیاوش قلی پور خ دانشگاه روبروی اداره پست
3660898
127
پوشاک کاکاوند مهدی نامداری کاکاوند خیابان فردوسی مجتمع آبادگران طبقه فوقانی
3782967
128
پوشاک کبیری فرد رستمعلی کبیری سه راه خیام پاساژ علوی طبقه تحتانی
2228927
129
پوشاک کجینه باف محمد رضا کجینه باف خیابان شهید بابائی کوچه 22 فرعی
3667896
130
پوشاک کرمی فرشاد کرمی بلوار شمالی نرسیده به مسجد محمد رسول اله
09187341593
131
پوشاک کریمی داود کریمی خیابان امام خمینی بازار پی فروشها
2234331
132
پوشاک کریمی نیا علی کریمی نیا بازار بزازها اول قیصریه
2222703
133
پوشاک کشاورز معتمد غیاث آباد جنب بانک تجارت پاساژ ستاره غیاث جنب بانک تجارت پاساژ ستاره شهر
3686006
134
پوشاک کهک علی کهک بازار قزوین میدان سعادت
2244623
135
پوشاک کیامیری فرهاد کیامیری محمود آ باد نمونه خیابان امام نبش خیابان شیرودی
136
پوشاک گرامی محمد حسین گرامییور خیام جنوبی جنب مسجد مهدیه
137
پوشاک گرامیپور محمد باقر گرامیور خیام وسط روبروی کوچه نیساریان
3355072
138
پوشاک گرامیپور وحید گرامیپور امام خمینی بازار روبروی بانک سپه
2220870
139
پوشاک گرامیپور حسن گرامیپور بازار ریسمان سنج روبروی بانک
2227313
140
پوشاک لکائی اندی پویان لکائی اندی خیام نبش چهار راه خیام روبروی داروخانه
141
پوشاک مافی علیرضا مافی قزوین رود بار الموت معلم کلایه
0282- 3623184
142
پوشاک متین امیر متین اقبالیه خیابان امام رضا نبش پردیس 18
143
پوشاک مجیدی پور مسعود مجیدی پور نواب شمالی روبروی مسجر محمد خان بیک
3361340
144
پوشاک محسن محسن سلیمانی خیابان امام خمینی وصالاول بازار زرگرها
2225460
145
پوشاک محمد رحیمی علیرضا محمد رحیمی خیابان منتظری قدیم روبروی داروخانه
2553926
146
پوشاک محمد علیخانی حمید محمد علیخانی غیاث آباد 20متری سونا جنب آزانس آریا
3691865
147
پوشاک محمدی میثم محمدی اقبالیه خیابان امام رضا پاساژ امام رضا
148
پوشاک محمدی سعید قرامحمدی خیابان فردوسی پاساژ فردوسی طبقه دوم
2223896
149
پوشاک محمدی قارخونی بهروز محمدی قارخوانی خیام شمالی نرسیده به تقاطع فلسطین
2348455
150
پوشاک مرادی علی مرادی غیاث آباد بالاتر از چهار راه سونا
151
پوشاک مرادی قدرت اله علی مرادی اقبالیه، خیابان امام رضا پشت بانک ملی
5424811
152
پوشاک مرتضی مرتضی مهدیزاده خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2224526
153
پوشاک مردانه امیر فرجی زاده خیابان خیام مجتمع تجاری ستاره شهر
2246452
154
پوشاک مرندیان فرزاد مرندیان فردوسی شمالی روبروی ساختمان تجاری دهخدا
3340949
155
پوشاک مسعود مسعود کسب آگاهی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2227316
156
پوشاک مشاطیان احمد مشاطیان خیابان طالقانی پاساژ مهدی طبقه هم کف
2241735
157
پوشاک مشکین آبادی علیرضا مشکین آبادی امام خمینی روبروی میدان سعادت
2227674
158
پوشاک معصومی محمنقی معصومی طالقانی پاساژ علوی طبقه تحتانی
2563929
159
پوشاک ملک محمدی مجید ملک محمدی اقبالیه خ امام رضا روبروی پاساژ امام رضا
02825420572
160
پوشاک موذن هادی موذن خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج مقابل بانک رفاه
161
پوشاک مولتی برند داود رجبی خیام شمالی نرسیده به تقاطع فلسطین
162
پوشاک مهدی پور قدرت اله مهدی پور محمود آباد نمونه روبروی دبیرستان دخترانه هاشمیان
02822541136
163
پوشاک مهدی علیجانی مهدی علیجانی خیابان خیام جنوبی مجتمع ستاره شهر طبقه هم کف
2246081
164
پوشاک میر اسماعیلی سید محمد میر اسماعیلی خیام وسط روبروی کوچه پور حیدری
3362171
165
پوشاک نورزی حمزه نوروزی اقبالیه خ امام رضا روبروی ایستگاه
166
پوشاک نوری عبداله نوری خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه تحتانی
2237648
167
پوشاک نوری فرامرز نوری خیام جنوبی پاساژ ستاره شهر طبقه هم کف
2246372
168
پوشاک نی لبک رحیم بهرامی فلسطین غربی روبروی بانک ملی
169
پوشاک نیکومنش قاسم نیکومنش خیابان نواب جنوبی روبروی مسجد محمد خان بیک
09382530239
170
پوشاک هاشمی 1288 علی هاشمی خیابان جانبازان بهر خیابان پیروزی
3683989
171
پوشاک یوسفی تقی یوسفی مجاهد نبش کوی مجاهد
3321600
172
پوشاک1101 خدیجه حاج فتحلی آیت اله کاشانی مقابل روبروی پارک و مدرسه
2244374
173
پوما علی معدنچی رسولی خیابان خیام -پاساژ ستاره شهر -طبقه اول- پلاک 30
174
تبریک علی اکبر تبریک خیابان مجاهد جنب نانوائی ماشینی
3327594
175
تبسمی هادی تبسمی خیابان امام خمینی نبش بازار مسگرها
2221087
176
توپول حسن افشار خیابان شهرداری نرسیده به سه راه شهرداری و موسسه زبان آی تی
177
تیپ بهروز مهدیقلی کردی خیابان فردوسی شمالی نرسیده به میدان عدل بعد از منبریان جنب صرافی فردوسی
3339392
178
تیموری مهدی تیموری سه راه خیام پاساژ الغدیر
2230446
179
ثارالله عباس میر طاهری امام خمینی بازار کفاشها ربروی کتابفروشی
2561299
180
ثقفی محمدثقفی خیابان امام خمینی (ره) بازار ریسمانسنج
2229090
181
جباری غلامرضا جباری خیابان خیام شمالی نبش کوچه38
3338572
182
جواهری عزیزاله جواهری خیابان امام خمینی میدان سعادت مجتمع تجاری سعادت
2237988
183
جواهری 1062 حسین جواهری خیابان طالقانی سه راه خیام پاساژالغدیر
2235434
184
جهانی رجبعلی جهانی شهرک مینودر پشت کابل البرز
6665723
185
جهرمی شیرازی احمد فردوسی مقابل خیابان شهرداری
2221426
186
جین جین علیرضا اسلامی خیابان بوعلی مابین چهارراه فردوسی و چهارراه نادری نبش کوچه صدف
2246697
187
چگینی بهرام چگینی خیابان مجاهد مقابل مسجد زینبیه(س)
3343104
188
چیتگرها محمدچیتگرها خیابان امام بازار ریسمانسنج
270124
189
حاجی سلیمی ابوالقاسم حاجی سلیمی خیابان طالقانی مجتمع تجاری الغدیر الغدیر
2230447
190
حاجی کاظمی محمد علی کاظمی خیابان پیغمبریه مقابل گراند هتل سابق
23348715
191
حاجی کریمی مریم حاجی کریمی خیابان طالقانی پاساژ علوی طبقه تحتانی
2230700
192
حاجی گلی دباغ هاجر حاجی گلی دباغ خیابان طالقانی کوچه ارشاد
193
حسین پور مصطفی حسین پور خیابان بلوار شمالی جنب کتابفروشی گراف
3369336
194
حسین زاده طیبه حسین زاده بند بافها خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه دوم
195
حسین وردی هاشم حسین وردی طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
225571
196
حشمت هادی زاده حشمت هادی زاده خیابان طالقانی پاساژ مهدیه
2222190
197
حکیما علی حکیما خیابان امام خمینی بازار میخ برها
2220890
198
حمیدی محمدرضا حمیدی خیابان امام بازار مسگرها
2225460
199
حمیدی نهرانی قدرت اله حمیدی نهرانی خیابان مجاهد جنب کوچه 27
3355755
200
خبازان حسین خبازان خیام نرسیده به تقاطع عدل
3338684
201
خدابخش مهدی خدابخش خیابان امام بازار بزازها
2228750
202
خوئینی ها رضا خوئینی ها خیابان طالقانی پاساژ الغدیر
2230558
203
دانش قاسم دانش فرد خیابان طالقانی جنب بانک صادرات
2223676
204
درافشان محمدجعفر درافشان خیابان امام بازار ریسمانسنج راستای اخلاقی
2221368
205
درافشان محمد صادق درافشان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2221398
206
درافشانی حسین درافشانی خیابان خیام شمالی نبش کوچه 36
207
درافشانی حسین درافشانی خیابان بلوارشمالی نبش کوچه 55
3369764
208
درخشانی علی درخشانی خیام جنوبی نبشکوچه چهل ستون
2222733
209
دشتی ابراهیم دشتی خیابان امام خمینی (ره) انتهای بازار کفاشها
09353801346
210
دکلان سیاوش دکلان خیابان طالقانی پاساژ دنیز طبقه تتانی
2241636
211
دوستی زاده امیر دوستی زاده سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه دوم
2231144
212
دیدار محمدرضا ارداقی سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه تحتانی واحد 6
2233533
213
ذوالقدر علی اکبر ذوالقدر خیابان امام خمینی میدان سعادت پاساژ شهرداری
2225283
214
ذوالقدر غلامرضا ذوالقدر سه راه خیام پاساژ مهدیه
2233069
215
راد محمد راد خیابان امام خمینی بازار مسگرها
2226957
216
ربانی امیر ربانی میدان عدل ربروی بانک سپه
3332692
217
ربانیها اکبر ربانیها امام خمینی کوی بازار حلاجها
33256822
218
رجب پور علی اکبر رجب پور خیابان طالقانی پاساژ الغدیر
2230532
219
رجبی داوود خیام وسط جنب مسجد مهدیه
2220915
220
رحمانی محسن رحمانی خیابان شهرداری نرسیده به چهار راه شهرداری
2231264
221
رحیم لو محمدحسین رحیم لو خیابان مجاهد جنب کوچه 25
3323098
222
رخش بهار فرهاد رخش بهار خیام وسط جنب کوچه افشار
3321013
223
رسولی فرد محمدرضا رسولی فرد خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم
2230719
224
رمضانی علی رمضانی خیابان امام خمینی میدان سعادت ابتدای بازار پی فروشها
3661245
225
رمضانی هادی رمضانی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2230623
226
روشنائی سعید روشنایی خیابان خیام روبروی مسجد مهدیه
2228849
227
روشنایی حسین روشنایی خیابان طالقانی پاساژ الغدیرطبقه سوم
2230535
228
زارعی اندیش اشرف زارعی اندیش خیابان سلامگاه جنب گرمابه مقدم
2550893
229
زنجانی غلامرضا زنجانی خیابان امام خمینی اول بازار پی فروشها
2225805
230
زینال علی زینال خیابان خیام شمالی
3351470
231
سالکی شهریار سالکی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف
2230449
232
ستار ستار نانکلی خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2224901
233
سرخوش کاظم سرخوش خیابان امام خمینی میدان سعادت بازار سعادت
2227204
234
سرخوش رمضان سرخوش میدان سعادت بازار ریسمان سنج
3344420
235
سلطانی داود سلطانی امام نرسیده به سبزه میدان جنب پاساژ صرافها
2234500
236
سلیمانی غلامرضا سلیمانی خیابان امام خمینی میدان سعادت پاساژ شهرداری
2225847
237
سلیمانی آیت اله سلیمانی خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2235045
238
سلیمانی حسنعلی سلیمانی خیابان امام خمینی (ره)میدان سعادت ابتدای بازار تنکابنی
2221580
239
سلیمانی اینالو جابر سلیمانی اینالو خیابان امام خمینی جنب بازار صفا
2240162
240
سلیمی خسرو سلیمی سلامگاه پاساژ رضا
2559288
241
سلیمی صفر علی سلیمی خیابان سلامگاه پاساژ میلاد طبقه همکف
2560350
242
سلیمی علی سلیمی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه دوم
2234446
243
سهرابی علیرضا سهرابی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی
2236509
244
سهرابی علیرضا سهرابی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2236509
245
سیفی علی سیفی خیابان امام خمینی سرای سعدالسلطنه
2222744
246
شاه محمدی مجید شاه محمدی خیابان امام خمینی بازار ریسمانسنج جنب بانک سپه
2222299
247
شجاعی شاهرخ شجاعی خیابان پادگان پاساژ ملت
3351649
248
شعبان جولا علیرضا شعبان جولا خیام شمالی ساختمان الماس
249
شعبانی رامین شعبانی خیابان آیت اله کاشانی جنب گالری ستاره کیش
2576527
250
شکوه فر حسن شکوه فر خیابان طالقانی پاساژعلوی طبقه تحتانی
3341128
251
شهسواری اباذر شهسواری خیابان امام خمینی بازار مسگرها ابتدای بازار بزازها
2234258
252
شهسواری مرتضی شهسواری خیابان امام خمینی پاساژ صفا
2223666
253
شیرعلی زهرائی محمدتقی شیرعلی زهرائی خیابان امام خمینی بازار بزازها جنب چهار سوق کوچک
2234888
254
صادقی محرمعلی صادقی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم
2230563
255
صباغان حسین صباغان میدان آزادی ابتدای خیابان نادری
2230858
256
صباغان آرش صباغان خیام شمالی نبش داروخانه سرشته داری
3669606
257
صحابی علی صحابی بلخاکانلو خیابان امام خمینی بازار بزازها
3352359
258
صفرپور سعید صفر پور خیابان امام کوچه کفش ملی
2229205
259
صفرپور عباس صفرپور وصالان خیابان طالقانی ابتدای خیابان مقابل بانک ملی مرکزی
2226189
260
صلواتیها محمد ابراهیم صلواتیها سلامگاه مقابل گرمابه مقدم
558731
261
ضرابی نژاد امیر ضرابی نژاد خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه اول
262
ضیاء آبادی امیرعباس ضیاء آبادی خیابان فردوسی جنوبی روبروی درمانگاه ابن سینا
263
ضیائیان محمد ضیائیان خیابان امام خمینی روبروی بازار
2220108
264
طریقی شادمانی حمید طریقی شادمانی نواب شمالی ربروی مسجد خان محمد بیک
2571630
265
ظفری مجید کشاورز ظفری خیابان فلسطین مقابل بانک ملی و سازمان مسکن و شهر سازی
3348522
266
عابدی علی عابدی خیابان امام خمینی داخل پاساژ صفا
2238787
267
عادلی محمد عادلی خیام شمالی پاساز مرندی
3359144
268
عاشوری علی عاشوری طالقانی پاساژ الغدیر طبقه هم کف
2240081
269
عالمی جواد عالمی خیابان امام خمینی بازار میدان سعادت
270
عالمی مهدی عالمی خیابان امام چهارراه مولوی جنب مسجد مولا وردیخان
2234302
271
عبدالرزاقی بهروز عبدالرزاقی خیابان امام خمینی مجتمع تجاری سعادت مغازه شماره 5
2235388
272
عسگری میلاد عسگری مقدم خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه همکف پلاک 6
273
علی اکبری بتول علی اکبری خیابان غیاث آباد جنب کوچه 24
3664977
274
علی تبارک غلام علی تبارک خیابان آیت اله کاشانی نبش کوچه آذرین
2574057
275
علی مرادی علی علی مرادی اقبالیه خیابان امام رضا(ع)مقابل پردیس 30
02825421195
276
علیجانیها محمدعلی علیجانیها خیابان امام خمینی بازار ریسمانسنج بازار حلاجها مقابل بانک ملت
2223340
277
عنایت پور علی عنایت پور خیابان امام خمینی کوی بانک صادرات
2227194
278
عیوضخانی ابوالفضل عیوضخانی خیابان امام خمینی بازار صفا
2811944
279
غیاثوند رمضان غیاثوند خیابان امام خمینی پاساژ شهرداری
3243396
280
فتاح پور محمد فتاح پور خیابان خیام شمالی چهارراه عدل روبروی داروخانه اقبال
3346139
281
فتاحی ابراهیم فتاحی خیابان امام خمینی بازارصرافهاابتدای بازار زرگرها
282
فتاحی سعیدفتاحی خیابان امام خمینی وصال دوم
2223796
283
فرجیپور مهدی فرجی پور خیابان امام خمینی نبش سرای تنکابنی
3666109
284
فرهمندنیا مهدی فرهمند نیا خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه اول ضلع غربی پاساژ
2577730
285
فرید نیا بابک فرید نیا طالقانی پاساژ علوی
2229827
286
فریور محمدرضا فریور خیابان طالقانی مجتمع تجاری الغدیر طبقه سوم
2230607
287
فشندی مصطفی فشندی خ طالقانی مقابل پاساژ طالقانی
22422317
288
فقیهی محمدعلی فقیهی خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه تحتانی
289
فلاتی حمید فلاتی سه راه خیام پاساژ مهدیه
2227431
290
قائم محسن ربانیها خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2225887
291
قاجارگر علی اکبر قاجارگر خیابان سلامگاه جنب گرمابه مقدم
292
قافله باشی سید محسن قافله باشی خیام ربروی ساختمان رضوی
2225878
293
قبادی محمد قبادی خیابان امام خمینی میدان سعادت
3323059
294
قدیری یداله قدیری خیابان طالقانی نرسیده به سر پل
295
قدیری رضا قدیری خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
2230625
296
قوامی تقی قوامی خیابان امام خمینی بازار ریسمانسنج
2235261
297
کاظمی منصور کاظمی خیابان مجاهدروبروی کوچه 49
3340287
298
کاظمی عباس کاظمی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم
2231210
299
کریمی غلامرضا حاجی کریمی طالقانی پاساژ الغدیر
2230548
300
کریمی مهدی کریمی خیابان سه راه خیام پاساژ الغدیر
2230457
301
کریمی حسین کریمی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه دوم
2232883
302
کلهرذاده حسین کلهرزاده خیابان امام خمینی جنب سرای پنبه
2224090
303
کلیشمی علی غلامی کلیشمی خیابان امام خمینی پاساژ مرکزی ردیف 23
2225999
304
کنزو مجید احمد خانی سه راه عدل مقابل عکاسی مینیاتور
3320675
305
کوچکی صدگل کوچکی خیابان خیام شمالی پاساژ مرندی
306
کیالها احمد کیالها خیابان امام خمینی پاساژ شهرداری
2227297
307
کیالها محمد علی کیالها خیابان امام بازار میخ برها
2227297
308
کیالها محمد مهدی کیالها خیابان امام خمینی میدانسعادت ساختمان شهرداری
309
کیانی فر حسین کیانی طالقانی پاساژ الغدیر
2230458
310
گرامیپور کمال گرامیپور خیام نبش کوچه میر میران
2222599
311
گرامیپور حسین گرامیپور خیابان خیام جنب چهار راه خیام
2227055
312
گرجی علی اکبر گرجی خیابان امام خمینیبازار ریسمانسنج
2227596
313
گل کرمی اصغر گل کرمی خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه تحتانی
2230497
314
گل محمدی داوود گل محمدی خیابان امام خمینی (ره)بازار گیوه کشها
2223706
315
گلچین محمد گلچین خیابان فردوسی جنب کوچه امیر امجد
2238023
316
گلدوز محمود گلدوز خیابان نادری پاساژ وحدت طبقه همکف
2226872
317
گنجه فرد علی گنجه فرد خیابان امام خمینی مقابل ضلع جنوبی پاساژ شهرداری
33256822
318
لبا سچی علی اصغر لباسچی خیابان طالقانی نبش کوچه بلاغی
2221178
319
لباسجی مرتضی لباسچی خ طالقانی نبش پاساژ مهدیه
2241392
320
لباسچی رحیم لباسچی خیابان طالقانی طبقه فوقانی پاساژ مهدیه
2240291
321
لزگی علی اکبر لزگی خیابان امام خمینی پاساژ صفا
2224676
322
مافی نژاد مصطفی مافی نژاد خیابان امام خمینی میدان سعادت بازار ریسمانسنج
323
مایلی جعفر مایلی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
2225334
324
متولی حسین متولی خیابان خیام شمالی نبش پاساژ مرندی
3330087
325
محمدخواه حامد محمدخواه سه راه خیام پاساژالغدیر طبقه تحتانی
2245862
326
محمودی حامد محمودی خیابان فلسطین غربی جنب نمایشگاه فردوسی
3337173
327
مدنی محمد مدنی خیابان خیام شمالی روبروی پاساژ مرندی
3348130
328
مردای ایرج مرادی سه راه خیام پاساژ مهدیه
2233658
329
مزون عصمتی مریم عصمتی محمود آباد نمونه
330
مژدهی پناه اکبر مژدهی پناه خیابان امام میدان سعادت پاساژشهرداری
3342833
331
مشاطیان محمدحسین مشاطیان خیابان طالقانی نبش پاساژ مهدیه
332
مشاطیان غلامرضا مشاطیان خیابان امام خمینی بازار بزازها
2222721
333
معادی نیا محمدرحیم معادی نیا خیابان طالقانی روبروی سینما ارشاد پاساژ آریا پلاک2
2222298
334
ملازاده قزوینی علیرضا ملازاده قزوینی خیابان غیاث آباد بین کوجه 34و36
3670450
335
ملقب سیامک بیکزاده محمد ملقب سیامک بیکزاده خیابان سه راه خیام پاساژ الغدیر
2230463
336
ملکی محمد علی ملکی خیابان امام بازار کفاشها
229357
337
ملکی شیرعلی ملکی خیابان امام خمینی - میدانسعادت - مقابل پاساژ شهرداری
2230730
338
موسوی سید رحیم موسوی فخرزاده خیام شمالی نبش چهار راه عدل
3347341
339
موسوی سید حسین موسوی فخرزاده خیام وسط نرسیده به تقاطع عدل
3348784
340
موسوی ابوعباس موسوی سه راه خیام پاساز الغدیر
2230561
341
موسوی فخرزاده سید کریم موسوی فخرزاده خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج
2226421
342
مه آبادی علیرضا مه آبادی خیام وسط
3367828
343
مهدی مهدی کهنه چی بازار ریسمان سنج
3332151
344
مهدی مهدی حکیما خیابان امام خمینی پی فروشها
3341727
345
مهرمنش عباس مهرمنش خیابان طالقانی روبروی پاساژ ملت جنب سینما ارشاد
2237618
346
میر کمالی سید علی اکبر میرکمالی خیابان طالقانی جنب چلوکبابی اقبالی
2223294
347
میرزا حسینی محمد میرزا حسینی خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه تحتانی
348
میرزا محمدی احمد میرزا محمدی شهرک اقبالیه خیابان پاسداران نبش کوچه حاجی شفیعیها
349
میرزاجانی جلال میرزا جانی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه تحتانی
2230471
350
میرسلامی مجتبی میرسلامی خیابان طالقانی مجتمع تجاری الغدیر طبقه همکف
2230465
351
میزانی مسعود میزانی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر
2230721
352
میزانی عباس میزانی خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه اول
2230472
353
میزانی حبیب میزانی خیابان سه راه خیام پاساژ الغدیر
5811072
354
میزانی شهرام میزانی خیابان طالقانی سه راه خیام پاساژالغدیر طبقه تحتانی
2233633
355
میعاد مصطفی علمی زاده خیابان خیام جنوبی
2220516
356
نانکلی مهرداد نانکلی خیابان امام بازار ریسمان سنج
2229618
357
نانکلی ابوالفضل نانکلی خیابان امام انتهای بازار صرافها
2228169
358
نبی خانی فرزین نبی خانی خیابان طالقانی سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه سوم
2244740
359
نصری ابوطالب حاج نصری خیابان امام خمینی بازار ریسمان سنج کوچه اخلاقی
2220884
360
نصیری عبدالکریم نصیری خیابان امام خمینی بازار حلاجها
2241823
361
نصیری منوچهر نصیری خیابان امام خمینی میدان سعادت مجتمع تجاری سعادت
2272306
362
نصیری فرد علیرضا نصیری فرد خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه تحتانی
2230380
363
نظری پور اکرم نظری پور خیابان خیام جنوبی روبروی مدرسه قوام
364
نوروزنیا محمد نوروزنیا خیابان امام خمینی اول میدان سعادت
220272
365
نوروزی فرخ لقا نوروزی خیابان سلامگاه مقابل گرمابه مقدم
2562521
366
نوروزی امیر علی نوروزی سه راه خیام مجتمع تجاری الغدیر
2230459
367
نوری حسین نوری فردوس شمالی مقابل داروخانه
3339578
368
وثوقیان محمدحسین وثوقیان خیابان امام خمینی میدان سعادت پاساژ شهرداری پلاک 617
369
ورساچی محسن فلاح مطلبی خیابان بلوار شمالی کوچه فضیلت پلاک 388
3321420
370
هاشمی سیدرحیم هاشمی خیابان طالقانی پاسا ژ مهدیه طبقه تحتانی
2235401
371
هدایتی موسی هدایتی خیابان باغ دبیر جنب کوچه 10
3670450
372
همتی مصطفی همتی خیابان امام بازار کفاشها
373
یخچالیان محمد یخچالیان خیابان امام خمینی بازار بزازها
2234229
374
یوسفی علی یوسفی خیابان غیاث آباد مقابل مدرسه میثاق جنب بانک ملی
3675075
375
یوسفی سیداکبر یوسفی اقبالیه - خیابان امام رضا(ع)مقابل کوچه پردیس54
02825421313