خرده فروشی پنبه، ابر، پشم، پر، کرک و مو

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پشم و پنبه فروشی دباغ رضائی قربانعلی دباغ رضائی خیابان امام خمینی-بازار علافها-کوی بازار دباغها
2228538
2
پشم و پنبه فروشی غنچه یونس غنچه خیابان امام خمینی-انتهای بازار علافها
2224730
3
پشم و پنبه فروشی غنچه حسین غنچه خیابان امام خمینی-انتهای بازار علافها-جنب مسجد شهید
2224730