پارچه فروشی( خرده)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
برادران صرافها علیرضا فخار قزوین-بازاربزازها-جنب چهارسوق بزرگ
2228925
2
بزازی زهرا مظفری میرچینی خیابان طالقانی نبش پاساژ طالقانی ربه رو گاراژ یزدی
2222602
3
پارچه سرای افشاری سکینه جانعلی افشاری باغ نشاط نبش کوچه 15
4
پارچه سرای بهرامی محمد بهرامی خ امام خمینی جنب پاساژ مرکزی
2222126
5
پارچه سرای حجاب اکبر رمضانی محمود آباد خ امام خمینی پشت مخابرات
02822262069
6
پارچه سرای دشتی محرم دشتی قزوین بلوار آزادگان نبش کوچه 10 مغازه وسط
3675703
7
پارچه سرای رضا رضا احدی عمندی خ مجاهد نبش کوچه 71 پلاک 554
3338501
8
پارچه سرای کوثر فتاح بهبودی قزوین-شهرک کوثر-بزارچه کوثر-جنب کبابی ستاره شهر
3782281
9
پارچه سرای مرادی مصطفی مرادی اقبالیه خیابان امام رضا روبروی پردیس 26
10
پارچه فروشی حسین تنکابنی مقدم قزوین خیابان امام بازار بزازها
2224952
11
پارچه فروشی داریوش کشاورز هدایتی خیابان امام خمینی-بازار صفا
2224826
12
پارچه فروشی کاراگاه محمد حسن کاراگاه خیابان خیام میدان عدل روبه رو بستنی وزرا
3358000
13
پارچه فروشی مهدی معصومه رمضانی محمودآبادنمونه خیابان امام خمینی بعدازپل نبش کوچه ایثار4
0282- 2267538
14
شقایق ربابه کشاورز افشار محمود آباد-خیابان امام-روبه روی بانک تجارت
0282- 2264413
15
قماش فروشی علی کشاورز افشار اقبالیه-خیابان قدس-پلاک 12
02825423545
16
قماش فروشی ابراهیم شریفی قزوین خیابان مجاهد-نبش کوچه امام قلی
17
قماش فروشی لیلا عظیمی خیابان فردوسی پاساژابادکران طبقه زیرهمکف
2230078
18
قماش فروشی آذربایجانی علی اصغر آذربایجانی خیابان ملک آباد میدانگاه مقابل مسجد
19
قماش فروشی آشوری ابوالفضل آشوری خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2225769
20
قماش فروشی آشوری محمد علی آشوری خیابان طالقانی-سه راه خیام-پاساژ دانش
2220237
21
قماش فروشی آقای میر فخار سید علی اکبر میر فخار خیابان امام خمینی بازار ریسمانسنج
2245749
22
قماش فروشی ابوترابی فرد سید کاظم ابوترابی فرد خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2224091
23
قماش فروشی ارباب احمد ارباب خیابان امام خمینی-بازار قیصریه
2225309
24
قماش فروشی اسماعیلی اسدا..اسماعیلی خیابان مجاهد-مقابل گرمابه نادری
3338688
25
قماش فروشی اسماعیلی حجت اسماعیلی خیابان مجاهد-جنب کوچه شماره 4
3332301
26
قماش فروشی افتخاری غلام محسن افتخاری خیابان سلام
2551992
27
قماش فروشی افتخاری غلام عباس افتخاری خیابان سلامگاه-مقابل موتور آب
2557487
28
قماش فروشی افتخاری عباس افتخاری خیابان امام خمینی- بازار صفا
2220404
29
قماش فروشی افتخاری رسول افتخاری خیابان سلامگاه-پاساژ میلاد
2557593
30
قماش فروشی افتخاری مهدی افتخاری خیابان امام خمینی- بازار صفا
2226677
31
قماش فروشی افتخاری ابوالفضل افتخاری خیابان طالقانی-کوچه چلوکبابی یاس
2239215
32
قماش فروشی افتخاری غلام عباس افتخاری سه راه خیام پاساژالغدیر طبقه پایین واحد 7
2230466
33
قماش فروشی اکبرزاده عبداله اکبرزاده ظریفی خیابان سلامگاه پاساژ میلاد
2570319
34
قماش فروشی الهام جو محمد الهام جو خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2229166
35
قماش فروشی امینی اسماعیل امینی خیابان پادگان -پاساژ ملت
3344899
36
قماش فروشی باقری فرد زهرا باقری فرد خیابان امام خمینی-جنب پاساژ مرکزی
2225876
37
قماش فروشی برمکی اوجور علی برمکی اوجور فلکه تهران قدیم-تالار رمضان-مقابل کوچه 20
2551512
38
قماش فروشی بهرامی عباس بهرامی خیابان امام خمینی-مقابل گاراژشرق
3339938
39
قماش فروشی پیله فروشها رحیم پیله فروشها خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2223835
40
قماش فروشی پیله فروشها محمد مهدی پیله فروشها خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2229743
41
قماش فروشی پیله فروشها سعید پیله فروشها خیابان طالقانی-سه راه خیام-پاساژ الغدیر
2230531
42
قماش فروشی جامعی سید احمد جامعی خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2222875
43
قماش فروشی جامعی سید مجتبی جامعی خیابان خیام جنوبی
2229666
44
قماش فروشی جامعی سید محمد علی جامعی خیابان طالقانی-پاساژ زاهدی
2234510
45
قماش فروشی جان فزا حسن جان فزا خیابان امام خمینی-بازار بزازها-چهار سوق بزرگ
2222445
46
قماش فروشی جانی شایان گاوگانی رقیه جانی شایان گاوگانی خیابان نادری جنوبی-مقابل کوچه امیر امجد
2225034
47
قماش فروشی جباری حسین جباری خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2229766
48
قماش فروشی جمشیدی میرزا پور حسین جمشیدی میرزا پور خیابان امام خمینی-بازار بزازها-چهار سوق بزرگ
2228633
49
قماش فروشی حاج سید جوادی سید صادق حاج سید جوادی خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج
2229898
50
قماش فروشی حاج سید جوادی سید علی محمد حاج سید جوادی خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج
2229898
51
قماش فروشی حاجی کاظمیها تبار باقر حاجی کاظمیها تبار خیابان شهید انصاری-بازار سنتی نبویه
2234763
52
قماش فروشی حاجی محمد مهدی ارباب حسین حاجی محمد مهدی ارباب خیابان امام خمینی-میدان سعادت-قیصریه
2229910
53
قماش فروشی حاجی محمد مهدی ارباب محمد حاجی محمد مهدی ارباب خیابان امام خمینی-بازارچه تنکابنی
2224419
54
قماش فروشی حداد توکلی کریم حداد توکلی خیابان خیام شمالی-جنب بانک ملی
3342191
55
قماش فروشی حسنلو عیوض حسنلو بلوار خاکی-انتهای کوچه39
3666962
56
قماش فروشی حسنلو غلامرضا حسنلو خیابان شهید بابائی-کوچه 36
3666962
57
قماش فروشی حسینی ها محسن حسینی ها خیابان امام خمینی- جنب مسافر خانه فرد
2228146
58
قماش فروشی حقیقی رضائی حمیدرضا حقیقی رضائی خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2227089
59
قماش فروشی حیدری بنیاد علی حیدری خیابان امام خمینی بازار صفا
2224339
60
قماش فروشی حیدری هوشنگ حیدری خیابان امام خمینی بازار صفا
2223339
61
قماش فروشی خبیری صغری خبیری خیابان فلسطین-چهارراه پادگان
3350906
62
قماش فروشی خراسانی رقیه خراسانی خیابان فردوسی جنوبی-نبش کوچه سپیده
2226686
63
قماش فروشی درافشانی محمدرضا درافشانی خ امام خمینی بازار ریسمانسنج بازار اخلاقی
2224674
64
قماش فروشی درخشان مهدی درخشان خیابان امام خمینی-مقابل گاراژ شرق
2223715
65
قماش فروشی درخشان موسی درخشان خیابان خیام-چهارراه شهرداری
2220716
66
قماش فروشی درخشان رضا درخشان خیابان خیام شمالی-نبش کوچه فلسطین
3348214
67
قماش فروشی ذوالقدر زبیده ذوالقدر خبابان سعدی-خیابان کارگر-سه راه مجاهد
3367764
68
قماش فروشی رجبی دهکدی سیروس رجبی دهکی خیابان خیام -چهارراه خیام
3338295
69
قماش فروشی رحیمی محمد باقر رحیمی خیابان سلامگاه-نبش پاساژ میلاد
2257354
70
قماش فروشی رسولیخواه سلبی ناز رسولیخواه خیابان امام خمینی- بازار صفا
2224604
71
قماش فروشی رفیع زاده محمد رضا رفیع زاده خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2221252
72
قماش فروشی رمضانی عبدالعلی رمضانی خیابان سعدی-پاساژ ولیعصر
3337826
73
قماش فروشی رمضانی ناهید رمضانی خیابان طالقانی-سه راه خیام-پاساژ الغدیر-پلاک 9
2230408
74
قماش فروشی روزبه عبدالمجید روزبه خیابان امام خمینی-میدان سعادت-جنب بانک سپه
2223668
75
قماش فروشی ریاضی محمد ریاضی خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2226481
76
قماش فروشی زرآبادی سید علی زرآبادی خیابان امام خمینی-بازار بزازها-تیمچه بازار
2234990
77
قماش فروشی زندی پور محمود زندی پور خیابان تهران قدیم جنب چهار راه شهدا
2552941
78
قماش فروشی سرپرست محمد سرپرست خیابان مجاهد-مقابل مسجد
3349594
79
قماش فروشی سرپرست محمود سرپرست خیابان غیاث آباد-بلوار آزادگان
3678421
80
قماش فروشی سلطانلو مجید سلطانلو خیابان امام خمینی-میدان سعادت-بازارچه تنکابنی
2221275
81
قماش فروشی سلیمانی علی سلیمانی اقبالیه خ امام رضا نبش خ معاد
02825424406
82
قماش فروشی سلیمی توپ قراء مهدی سلیمی توپ قراء خیابان سلامگاه-امامزاده حسین-نبش پاساژ
2558791
83
قماش فروشی سهرابی علی اکبر سهرابی خیابان سه راه خیام-جنب کفش ملی
2229237
84
قماش فروشی شهریاری ابوالقاسم شهریاری خیابان طالقانی-سه راه خیام-نبش پاساژ زاهدی
2223878
85
قماش فروشی شهیدی ابوالقاسم شهیدی خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2232005
86
قماش فروشی صابونچی اسماعیل صابونچی خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج
2222885
87
قماش فروشی صادق زاده باقر صادق زاده خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج-بازار اخلاقی
2234439
88
قماش فروشی صبوحی اسماعیل صبوحی خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج
2225233
89
قماش فروشی صحیح النسب سید محسن صحیح النسب خیابان فردوسی جنوبی-نبش کوچه رهبری
2226440
90
قماش فروشی صمدی مسلم صمدی خیابان طالقانی-سه راه خیام-پاساژ الغدیر
3356163
91
قماش فروشی عطائی حسین عطائی خیابان امام خمینی-بازار صفا
2224631
92
قماش فروشی علیپور بشری اکبر علیپور بشری خیابان طالقانی-مقابل بیمه ایران-جنب کوچه سرچشمه
2226260
93
قماش فروشی علیپور بشری اصغر علیپور بشری خیابان امام خمینی-جنب مسجدالنبی
2223137
94
قماش فروشی عموئی قدرت ا..عموئی خیابان امام خمینی-بازار صفا
2222413
95
قماش فروشی غلامعلی نیا سکینه غلامعلی نیا اصلی اقبالیه خ امام رضا پردیس 52
2825426420
96
قماش فروشی فخاری سید حسن فخاری خیابان امام خمینی-سرای پنبه
2229048
97
قماش فروشی فرهمندمهر علی فرهمندمهر خیابان امام خمینی بازار صفا
2229032
98
قماش فروشی قاسمی رحیم قاسمی خیابان امام خمینی-میدان سعادت-پاساژ شهرداری
2228146
99
قماش فروشی قنادپور سید ابراهیم قنادپور خیابان امام خمینی
2223756
100
قماش فروشی کاشانی پور حسین کاشانی پور خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2222291
101
قماش فروشی کاشانی پور محمد جواد کاشانی پور خیابان امام خمینی-انتهای بازار بزازها
2222492
102
قماش فروشی کاشی عبدالکریم کاشی نظام آباد بر جاده رشت روبروی چلوکبابی ولیعصر
02822482378
103
قماش فروشی کاوه محمد باقر کاوه خیابان شهدا-جنب بازارچه-مقابل مسجد جامع
2558832
104
قماش فروشی کریمی حجت ا.. کریمی خیابان امام خمینی- بازار صفا
2224336
105
قماش فروشی کشاورز حمید کشاورز افشار خ مجاهد نبش کوچه 33
3346936
106
قماش فروشی کشاورز ترک قربانعلی کشاورز ترک خیابان مجاهد-جنب کوی دریائی
3343948
107
قماش فروشی کشاورز ترک علیرضا کشاورز ترک خیابان مجاهد-مقابل مسجد صاحب الزمان
3343327
108
قماش فروشی کشاورز عمندی عباس کشاورز عمندی خیابان مجاهد-مقابل بانک صادرات-جنب کوچه یاس
3323462
109
قماش فروشی کیامری لیلا کیامری خ عبید زاکانی کوچه مشاطان پلاک 22
2245878
110
قماش فروشی کیانی فرد محمد کیانی فرد خیابان نادری-چهارراه بوعلی
2221674
111
قماش فروشی گارسچی حمید رضا گارسچی قزوین-خیابان نادری-نبش پاساژ وحدت-فروشگاه پرستو
2223527
112
قماش فروشی گرجی محمد کاظم گرجی خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج-مقابل مسگر بازار
2220913
113
قماش فروشی گنج علیا رجبعلی گنج علیا خیابان راه آهن-نبش کوچه آزادی
2563558
114
قماش فروشی لباسچی محمود لباسچی خیابان خیام-سه راه شهرداری
2226496
115
قماش فروشی لباسچی محمد رضا لباسچی خیابان خیام-پاساژ خیام
2226496
116
قماش فروشی لزگی حسین لزگی خیابان امام خمینی- بازار صفا
2220441
117
قماش فروشی متولی حسن متولی خیابان راه آهن-جنب کارخانه کشمش
2569459
118
قماش فروشی مجابی ربابه بیگم مجابی خ امام خمینی بازار صفا
2232773
119
قماش فروشی محمدبیگی فرنگیز محمدبیگی سلخوری خ مولوی بازارچه تنکابنی
3333596
120
قماش فروشی مرتضی میرزایی مرتضی میرزایی دودانگه بازار نبویه قماش میرزایی پلاک 204
2237375
121
قماش فروشی مریم یوسفی مریم یوسفی خ امام خمینی جنب بازار صفا
2222761
122
قماش فروشی مشاطیان جعفر مشاطیان خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2227984
123
قماش فروشی معصومی فر علی معصومی فر خیابان امام خمینی-بازارپیله فروشها
2224893
124
قماش فروشی ملائی کریم ملائی خیابان طالقانی-سه راه خیام-کوچه یاس
2239220
125
قماش فروشی ملازینل محمد علی ملازینل خبابان سعدی-خیابان کارگر
3349819
126
قماش فروشی ملکی حسن ملکی خیابان امام خمینی-جنب نوفل لوشاتو
2224793
127
قماش فروشی ملکی محمد حسین ملکی خیابان طالقانی-پاساژ مهدیه
2230584
128
قماش فروشی موسوی سید محمد موسوی خیابان تهران قدیم -تالار حاج رمضان-جنب کوچه شماره12
2560261
129
قماش فروشی مهدی پور قزوینی محمد علی مهدی پور قزوینی خیابان امام خمینی-مقابل گاراژشرق-جنب سرای گلشن
2221159
130
قماش فروشی مهدی میرزایی مهدی میرزایی دودانگه خ امام خمینی بازار ریسمانسنج روبروی بانک ملت
2222155
131
قماش فروشی مهر علیان رمضان مهر علیان خیابان نادری پاساژ مسعود-طبقه تحتانی
2224594
132
قماش فروشی مهرداد احمد مهرداد خیابان طالقانی- کوچه یاس
2222507
133
قماش فروشی میر فخار سید مهدی میر فخار خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج-اول مسگر بازار
2220713
134
قماش فروشی میر فخار سید حمید میر فخار خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج-کوی اخلاقی
2222035
135
قماش فروشی میرزائی دودانگه تقی میرزائی دودانگه خیابان امام خمینی-بازار ریسمانسنج
2224685
136
قماش فروشی میرزائی دودانگه احمد میرزائی دودانگه خیابان امام خمینی-بازار بزازها
2226579
137
قماش فروشی میرزائی دودانگه یوسف میرزائی دودانگه خیابان امام خمینی-بازار بزازها-جنب بانک تجارت
2223315
138
قماش فروشی میرزایی حسن میرزایی دودانگه خ امام خمینی بازار ریسمانسنج روبروی حاج محمد قناد
2226549
139
قماش فروشی نصیری فرد هاشم نصیری فرد خیابان طالقانی-پاساژ زاهدی
2227250
140
قماش فروشی نصیری فرد عباس نصیری فرد خیابان امام خمینی-میدان سعادت-
2221278
141
قماش فروشی نعمتی محمد نعمتی خیابان امام خمینی-میدان سعادت-بازارچه تنکابنی
2221035
142
قماش فروشی وحدانی کریم وحدانی خیابان طالقانی-نرسیده پل
2220552
143
قماش فروشی وحدانی رضا وحدانی خیابان امام خمینی-بازار زرگرها
2224036
144
قماش فروشی وحدانی رحیم وحدانی خیابان امام خمینی-جنب بازار صفا
2223200
145
قماش فروشی وحدانی محسن وحدانی خیابان خیام-سه راه خیام
2221336
146
قماش فروشی ولیعهدی سید عباس ولیعهدی خیابان امام خمینی بازار صفا
2229079
147
قماش فروشی ولیعهدی سید علیرضا ولیعهدی خیابان امام خمینی بازار صفا
2229079
148
قماش فروشی هوشمندی علی اکبر هوشمندی خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه همکف
2230676
149
قماش فروشی یزدی محمد حسن یزدی خیابان امام خمینی-انتهای بازار بزازها
2228722
150
قماش فروشی یزدی احمد یزدی خیابان امام خمینی-بازار بزازها-جنب بانک صادرات
2223817
151
قماش فروشی یزدی رحیم یزدی خیابان امام خمینی-بازار بزازها-جنب بانک صادرات
2240985
152
قماش فروشی یزدی اسماعیلی مهدی یزدی اسماعیلی خیابان شهدا-جنب کوچه احمدیه
2566474
153
قماش فروشی یوسفی مجید یوسفی خیابان امام خمینی بازار صفا
2226302
154
قماش فروشی یوسفی میرزا علی یوسفی خیابان امام خمینی بازار صفا
2220805
155
قماش فروشی یوسفی محمد یوسفی خیابان راه آهن مقابل آب انبار سردار
2568983
156
نقش جهان صالح فرجی گاوگانی قزوین-خ خیام وسط-پاساژ خیام-طبقه همکف
2225796