پتو فروشی (خرده)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
(280ت) پتو فروشی محسن محسن یوسفلی خ امام خمینی بازار قیصریه
2224926
2
(299ت) پتو فروشی کریمی فاطمه کریمی خ امام خمینی بازار سعادت کوچه پیه فروشها
2221357
3
پتو سراس پاییزان تقی حسن شالی اقبالیه خ امام رضا بین پردیس 38 و 40
02825429433
4
پتو فروشی اطلس داوود فرجی اقبالیه خ امام رضا پلاک 50
02825421714
5
پتو فروشی امیر امیر جباری خ امام خمینی بازار خرازیها
2221077
6
پتو فروشی بهرامی مریم بهرامی اقبالیه خ امام رضا نبش پردیس 38
02825410363
7
پتو فروشی جمشید مجیدی جمشید مجیدی اقبالیه خیابان معلم روبروی کوچه صنوبر 6
8
پتوفروشی براتعلی جعفری قزوین-خیابان خیام وسط-نبش کوچه غزل
3364995
9
پتوی بهار هادی حنیفی اقبالیه-خ امام رضا نرسیده به چهار راه معاد
09360131427
10
فروشگاه بعثت محمد مهدی حمیدی خ کوروش جنب کلانتری 12 بازارچه نبویه
2234668