تولید چمدان و ساک

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تولیدی محمد حسین پور اصل محمد حسین پور اصل قزوین خیابان عبید زاکان جنب دفتر خانه 17 سابق پلاک 27-1326-اصلی
2220634
2
سرلجی محمد رضای حباریانها خیابان امام خمینی بازار حلبی سازها
2220773
3
فروشگاه سید علی اکبر جمال سید علی اکبر جمال خیابان امام خمینی جنب بازار وزیر
2226548
4
فروشگاه محمدرضا جباریانها محمدرضا جباریانها قزوین خیابان امام خمینی - بازار بازار حلبی سازها پلاک 742
2220773
5
کارگاه غلامحسین حاجی نصیری غلامحسین حاجی نصیری قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار حلاجها پلاک 573-ثبتی 576-آبی
2228169