خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الاماد حسام الله قندی خیابان نادری جنوبی بالاتر از فروشگاه هاشمیان
2228066
2
فروش کیف و کفش غلامرضا جباری غلامرضا جباری قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار حلاجها
2226870
3
فروشگاه حسین معروفی پیله رود حسین معروفی پیله رود قزوین خیابان طالقانی روبروی سینما ارشاد کوچه سر چشمه پاساژ آریا
2230769
4
فروشگاه ابراهیم قلیچی ابراهیم قلیجی قزوین خیابان امام خمینی - بازار کفاشها پلاک 73
2225204
5
فروشگاه ابوالقاسم پایروند ابوالقاسم پایروند قزوین خیابان سلامگاه روبروی گرمابه مقدم پلاک 2517-اصلی
2556163
6
فروشگاه ابوالقاسم جعفرزادگان ابوالقاسم جعفر زادگان خیابان امام خمینی - وصال دوم پلاک 42
2221838
7
فروشگاه ابوالقاسم حمزه علی ها ابوالقاسم حمزه علی ها قزوین خیابان امام خمینی - بازار کفاشها پلاک 42-اصلی
220900
8
فروشگاه احمد دشتی احمد دشتی قزوین خیابان شهدا روبروی مسجد جامع پلاک 2927-اصلی
2555128
9
فروشگاه اسماعیل ناصح دوست اسماعیل ناصح دوست قزوین خیابان امام خمینی بازار پی فروشها پلاک 627-اصلی
2239876
10
فروشگاه اسمعیل جباری اسمعیل جباری راه آهن- پشت کارخانه کشمش
11
فروشگاه اکبر حاج اکبری اکبر حاج اکبری خیابان خیام - چهارراه شهرداری - جنب عکاسی سیوله
2224544
12
فروشگاه اکبر گروسی اکبر گروسی قزوین خیابان امام خمینی بازار میخ برها پلاک 854/853-اصلی
2242382
13
فروشگاه الهام آبدارباشی الهام آبدارباشی خیابان خیام- پائینتر از چهار راه عدل- مقابل داروخانه دکتر پاشا
14
فروشگاه امید گلدوز امید گلدوز قزوین خیابان فردوسی ابتدای خیابان پلاک 2215-اصلی
2222786
15
فروشگاه امیر حقیقت جو امیر حقیقت جو قزوین خیابان طالقانی روبروی چلوکبابی اقبالی پلاک 2383-اصلی
2228089
16
فروشگاه امیر حقیقت جو امیرحقیقت جو قزوین خیابان طالقانی روبروی چلوکبابی اقبالی
2228089
17
فروشگاه امیر کبابیان امیر کبابیان قزوین خیابان امام خمینی میدان سعادت مقابل بانک ملت پلاک 899-اصلی
18
فروشگاه بهمن مرادی بهمن مرادی قزوین خیابان طالقانی پاساژ دانش پلاک 2277-اصلی 1-فرعی
2230598
19
فروشگاه تقی یاربکی تقی یاربکی قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار کفاشها پلاک 470-اصلی
2235017
20
فروشگاه تورج قلی زاده تورج قلی زاده قارائیلی قزوین خیابان خیام جنوبی نبش کوچه قند چی پلاک 2204-اصلی 11-فرعی
2225394
21
فروشگاه جواد شکری کله بان جواد شکری کله بان قزوین خیابان امام خمینی اول خیابان عبید زاکانی پلاک 1649
2220968
22
فروشگاه حاج حسین جباری حاج حسین جباری قزوین خیابان امام خمینی - بازار حلاجها پلاک 638-اصلی
2226870
23
فروشگاه حجت میرزائی حجت میرزائی سه راه خیام - پاساژ دانش طبقه زیرین
2237546
24
فروشگاه حسن رضا میرزازاده جهانشاه حسن رضا میرزازاده جهانشاه قزوین خیابان امام بازار -بازار میخ برها
25
فروشگاه حسن طهرانیها (همپا) حسن طهرانیها قزوین سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه سوم واحد 6
2234505
26
فروشگاه حسن کرمی حسن کرمی خیابان طالقانی- پاساژ مهدیه- طبقه تحتانی
27
فروشگاه حسن کشاورز نجفی حسن کشاورز نجفی غیاث آباد نبش کوچه گلشن
28
فروشگاه حسن نظری حسن نظری قزوین خیابان مجاهد نبش کوچه 49 قدیم پلاک 190-اصلی 11-فرعی
29
فروشگاه حسین پاشاه قره باغی حسین پاشا قره باغی قزوین خیابان امام خمینی - بازار بازار کفاشها پلاک 534-اصلی
2226782
30
فروشگاه حسین توکلی حسین توکلی قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار کفاشها پلاک 567-اصلی
31
فروشگاه حسین خاکساری حسین خاکساری قزوین خیابان تهرانقدیم جنب کوچه حکاکان پلاک 235
2553888
32
فروشگاه حسین زارعان حسین زارعان قزوین خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه همکف پلاک 1881-اصلی 1-فرعی
2227507
33
فروشگاه حسین سیمیاری (اطلس) حسین سیمیاری خیابان خیام جنوبی روبروی مسجد مهدیه پاساژخیام
2226796
34
فروشگاه حسین قلی زاده قارائیلی حسین قلی زاده قارائیلی قزوین خیابان خیام جنب مسجد مقابل پاساژ خیام پلاک 2204-اصلی 11-فرعی
2228196
35
فروشگاه حسین مشاط زادگان حسین مشاطه زادگان خیابان امام خمینی - بازار - روبروی بازار جنب بانک ملت
2226462
36
فروشگاه حسین ناصح دوست حسین ناصح دوست قزوین خیابان امام خمینی بازار پی فروشها پلاک 866-اصلی
2234313
37
فروشگاه حسینعلی شالی حسینعلی شالی قزوین خیابان امام خمینی جنب بازار وزیر پلاک 55
2226927
38
فروشگاه حشمت عظیم زاده حشمت عظیم زاده قزوین - خیابان خیام شمالی - روبروی قنادی ماه بانو - ساختمان بروجردی
3321126
39
فروشگاه حشمت لبافها حشمت لبافها قزوین خیابان امام خمینی بازار میخ برها پلاک 865-اصلی 2-فرعی
40
فروشگاه حکمت اله انصاری رامندی حکمت اله انصاری رامندی قزوین خیابان غیاث آباد بلوار میرداماد نرسیده به چهارراه پلاک 43-اصلی 90-فرعی
3662690
41
فروشگاه حمید شیرویی حمید شیرویی قزوین خیابان امام خمینی - بازار حلاجها پلاک 793-اصلی
42
فروشگاه حمیدرضا پیله چی حمید رضا پیله چی قزوین خیابان امام خمینی جنب سرای گلشن پلاک 1703-اصلی
43
فروشگاه حمیدرضا نوری حمیدرضا نوری قزوین - خیابان خیام شمالی - بالاتر از بانک رفاه کارگران
3329797
44
فروشگاه خدیجه شاکری فر خدیجه شاکری فر منتظری- سلامگاه- پاساژ امام رضا- طبقه همکف
45
فروشگاه داود کلاهدوز ها داود کلاه دوزها قزوین خیابان طالقانی داخل کوچه سرچشمه پلاک 2284-اصلی
2234630
46
فروشگاه ذوقعلی شهسواری ذوقعلی شهسواری قزوین - خیابان دانشگاه - جنب کوچه شماره 18
3359094
47
فروشگاه رحمت اله صداقت تبار رحمت اله صداقت تبار قزوین خیابان پادگان پاساژ ملت پلاک 3184-اصلی 7/678-فرعی
3340580
48
فروشگاه رزاق قلیچ خانی رزاق قلیچ خانی سبزه میدان ابتدای نادری- نبش گاراژ اتو فردوس
49
فروشگاه رضوان محمدی رضوان محمدی قزوین خیابان طالقانی پاساژ زاهدی ط پایین پلاک 1881-اصلی 3-فرعی
2230788
50
فروشگاه رمضان کارگر فر رمضان کارگر فرپنبه ریسه قزوین خیابان پیغمبریه مقابل اداره پست
2224696
51
فروشگاه رمضانعلی ابوالحسنی رمضانعلی ابوالحسنی قزوین خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه پائین پلاک 1881-اصلی 3-فرعی
2230360
52
فروشگاه روح اله تندکی روح اله تندکی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار حلاجها
2229717
53
فروشگاه سعید تندکی سعید تندکی قزوین خیابان امام خمینی - میدان سعادت بازار پلان دوزها پلاک 912-اصلی
2229256
54
فروشگاه سعید جلیله وند سعید جلیله وند قزوین ابتدای خیابان نادری جنب پاساژ مسعود پلاک 1725-اصلی
2229728
55
فروشگاه سید ابراهیم منتجبی سید ابراهیم منتجبی قزوین - خیابان خیام جنوبی - مقابل پاساژ خیام - نبش کوچه قندچی
56
فروشگاه سید باقر سعیدی سید باقر سعیدی قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ طالقانی - طبقه همکف
2224937
57
فروشگاه سید قاسم حسینی سید قاسم حسینی قزوین - خیابان نادری - پاساژ مسعود - طبقه همکف - پلاک 1737 اصلی
2222680
58
فروشگاه سید مجید کاظمی سید مجید کاظمی قزوین خیابان سعدی بالاتر از چهارراه نظام وفا پلاک 848-اصلی 15-فرعی
59
فروشگاه سید مسعود بهشتی شیرازی سید مسعود بهشتی شیرازی قزوین خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه پایین پلاک 1881-اصلی 45- فرعی
2227870
60
فروشگاه سید مهدی ساجدی سید مهدی ساجدی قزوین خیابان امام خمینی مقابل خیابان عبید زاکانی
2226415
61
فروشگاه سیدرضا حسینی فر سیدرضا حسینی فر خیام- جنب مسجد مهدیه
62
فروشگاه عباس بختیاری سلطانی عباس بختیاری سلطانی قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار لوافها پلاک 816-اصلی
2241255
63
فروشگاه عباس کسب آگاهی عباس کسب آگاهی قزوین خیابان طالقانی پاساژ علوی پلاک 1906-اصلی 1-فرعی
2227316
64
فروشگاه عبدالحسین کاظمی عبدالحسین کاظمی قزوین خیابان سعدی بالاتر از چهارراه نظام وفا نرسیده به بانک ملت پلاک 865-اصلی 28/61/3-فرعی
3332898
65
فروشگاه علی اصغر علی حیدرلو علی اصغر علی حیدرلو قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار میخ برها
2241014
66
فروشگاه علی اصغر نوری فرد علی اصغر نوری فرد قزوین خیابان خیام ساختمان رضوی پلاک 2268-اصلی
2225722
67
فروشگاه علی چگینی علی چگینی قزوین خیابان امام خمینی بازار پی فروشها
2220732
68
فروشگاه علی حق شنو علی حق شنو قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار میخ برها پلاک 844-اصلی
09363409808
69
فروشگاه علی زرکش علی زرکش خیابان ملک آباد - نبش کوی ناصری
2244448
70
فروشگاه علی زنجیریان علی زنجیریان قزوین خیابان امام خمینی بازار پی فروشها پلاک 868-اصلی
2223526
71
فروشگاه علی زینالی علی زینالی قزوین خیابان خیام پاساژ مهدیه
72
فروشگاه علی شهسواری علی شهسواری قزوین خیابان مجاهد بالاتر از کوچه 27 پلاک 3147-اصلی
3345812
73
فروشگاه علی طالقانی علی طالقانی قزوین خیابان امام خمینی بازار میخ برها پلاک 1820-اصلی
2222426
74
فروشگاه علی کسب آگاهی علی کسب آگاهی قزوین خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه پایین پلاک 1881-اصلی 1-فرعی
75
فروشگاه علی کشاورز سیاه پوش علی کشاورز سیاه پوش قزوین خیابان مجاهد نبش کوچه شهید دودانگه
3338933
76
فروشگاه علی نوری علی نوری خیابان خیام شمالی- بالاتر از بانک رفاه- ساختمان مروارید
77
فروشگاه علی نوری فرد علی نوری فرد قزوین خیابان امام خمینی جنب داروخانه عزیزی پلاک 1698-اصلی
2223834
78
فروشگاه غلامرضا آئینه تصویر غلامرضا آئینه تصویر قزوین خیابان امام خمینی بازار علافها کوچه گیوه کشها پلاک 889-اصلی
2240341
79
فروشگاه غلامرضا علی ثانی غلامرضا علی ثانی قزوین خیابان شهدا جنب فلکه سپه پلاک 2943-اصلی
2555231
80
فروشگاه فاطمه درافشانی فاطمه درافشانی قزوین - سبزه میدان - ابتدای خ نادری - نبش کوچه شهید محمودیان
2227712
81
فروشگاه قربان قیصری قربان قیصری قزوین خیابان طالقانی پاساژ دانش طبقه پایین پلاک 2277-اصلی 1-فرعی
2230812
82
فروشگاه کرم دهقانی نژاد کرم دهقان نژاد قزوین خیابان مجاهد(آبشار) روبروی داروخانه شیرودی پلاک 37-اصلی
83
فروشگاه کریم لعلی کریم گل پور خیابان خیام- چهار راه عدل- روبه روی داروخانه دکتر پاشا
84
فروشگاه کفش فروشی سعید کشاورز حدادها سعید کشاورز حدادها خیابان غیاث آباد- بالا تر از چهار راه سونا
85
فروشگاه کفش قنبرزاده حصاری علی اصغر قنبرزاده حصاری خیابان امام خمینی بازار - بازار میخ برها
2224105
86
فروشگاه کفش ملی اخوان قدس حسین اخوان قدس قزوینی طالقانی- سه راه خیام- کفش ملی
87
فروشگاه کوروش جوشن کوروش جوشن قزوین خیابان طالقانی نبش کوچه نبوی
2243847
88
فروشگاه کیف و کفش ابراهیم علی بخشی ابراهیم علی بخشی امام خمینی- بازار صفا
89
فروشگاه کیف و کفش محسن رجبی محسن رجبی خیابان خیام شمالی- روبروی بانک رفاه کارگران
90
فروشگاه کیف و کفش محمدرضا کیان مهر محمدرضا کیان مهر بوعلی- چهار راه خیام
91
فروشگاه کیف وکفش حمید رضای کیا مهر خیابان خیام فروشگاه بوفالو
3360585
92
فروشگاه کیوان صمیمی کیوان صمیمی قزوین خیابان شهرداری تقاطع شهرداری خیام پلاک 2267-اصلی 2-فرعی
93
فروشگاه گلچین حسن زارعان قزوین خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه همکف پلاک 1881-اصلی 1-فرعی
2220194
94
فروشگاه مجتبی آبفروش مجتبی آبفروش قزوین خیابان طالقانی طبقه تحتانی پاساژ زاهدی پلاک 1881-اصلی 3-فرعی
2237619
95
فروشگاه مجید آمدی محید آمدی خیابان سعدی روبروی منبع آب
3337149
96
فروشگاه مجید بذله مجید بذله قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار کفاشها پلاک 25
2224280
97
فروشگاه مجید رحمانی مجید رحمانی قزوین خیابان امام خمینی مقابل خیابان تبریز پلاک 7-اصلی 11/12-فرعی
2233246
98
فروشگاه محرم رحیمی محرم رحیمی قزوین خیابان امام خمینی مقابل گاراژ ثلاث پلاک 4043-اصلی 1-فرعی
2236539
99
فروشگاه محرمعلی تندکی محرمعلی تندکی امام خمینی- بازار- بازار میخ برها
100
فروشگاه محسن بهرام آبادی محسن بهرام آبادی قزوین خیابان خیام روبروی پاساژ خیام پلاک 2204-اصلی 11-فرعی
2221263
101
فروشگاه محسن خبازان محسن خبازان قزوین خیابان خیام مقابل پاساژ مهدیه روبروی مدرسه شیخ طوسی پلاک 2253-اصلی بقیمانده9-فرعی
102
فروشگاه محسن نوری فرد محسن نوری فرد قزوین خیابان خیام روبروی ساختمان رضوی پلاک 2251-اصلی
103
فروشگاه محمد ابراهیم اصغری صنعت کار فرد محمد ابراهیم اصغری صنعت کار فرد قزوین خیابان بوعلی سینا جنب سنگ پانزدهم پلاک 1472-اصلی 1-فرعی
3339371
104
فروشگاه محمد ابراهیم زارعان محمد ابراهیم زارعان خیام- جنب فروشگاه شرکت نفت
105
فروشگاه محمد انصاری محمد انصاری قزوین خیابان غیاث آباد 20 متری سونا پلاک 43-اصلی 90-فرعی
3661398
106
فروشگاه محمد تقی نوروز زادگان محمد تقی نوروز زادگان قزوین خیابان امام خمینی - بازار کفاشان
2222113
107
فروشگاه محمد جباریها محمد جباریها قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار خرازیها
2225749
108
فروشگاه محمد جعفر نمازی فر محمد جعفر نمازی فر قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار میخ برها پلاک 865-اصلی
109
فروشگاه محمد حسین ذرید حسین پور نجفی محمد حسین ذریه حسین پور نجفی قزوین خیابان طالقانی جنب بانک ملی مرکزی پلاک 1918-اصلی 7/6-فرعی
110
فروشگاه محمد حمیسی محمد حمیسی قزوین خیابان امام خمینی- بازار - بازار حلبی سازها پلاک 667-اصلی
2225799
111
فروشگاه محمد رسالتی محمد رسالتی خیابان امام خمینی - بازار علافها
2220306
112
فروشگاه محمد صادق یزدان مهر محمد صادق یزدان مهر قزوین خیابان خیام جنب مسجد مهدیه پلاک 2204-اصلی 12-فرعی
113
فروشگاه محمد طاهر زاده محمد طاهر زاده قزوین خیابان امام خمینی - بازار ابتدای بازار حلاجها پلاک 26/28
2235037
114
فروشگاه محمد کاظم نوروز زادگان محمد کاظم نوروز زادگان قزوین خیابان شهید انصاری جنب بانک ملی پلاک 1459-اصلی 2-فرعی
2555728
115
فروشگاه محمد کهنه چی محمد کهنه چی قزوین خیابان امام خمینی - بازار بازار میخ برها پلاک 837-اصلی
116
فروشگاه محمد مهدی جورابچی محمد مهدی جورابچی قزوین - خیابان خیام وسط - نبش کوچه معراج - روبروی ساختمان آسمان
3336897
117
فروشگاه محمد نوری محمد نوری قزوین خیابان امام خمینی - بازار - بازار میخ برها پلاک 797/798-اصلی
2229778
118
فروشگاه محمد هاشم پور محمد هاشم پور قزوین - خیابان خیام - روبروی پاساز خیام - کفش میلان
2223847
119
فروشگاه محمدجعفر جمشیدی محمد جعفر جمشیدی خیابان سپه - نرسیده به شهربانی
120
فروشگاه محمدحسن ربانیها محمد حسن ربانیها خیابان امام خمینی - بازار میخ برها
2239870
121
فروشگاه محمدرضا برزگر لامعی محمدرضا برزگر لامعی غیاث آباد بلوار آزادگان- بالاتر از داروخانه دکتر عابدی
122
فروشگاه محمدرضا پور عیسی چافجیری محمد رضا پور عیسی چافجیری قزوین خیابان امام خمینی نبش کوچه برلن فروشگاه کفش ملی
2223113
123
فروشگاه محمدرضا تفنگساز محمد رضا تفنگساز قزوین خیابان امام خمینی - بازار بازار کفاشها پلاک 33
124
فروشگاه محمدعلی نمازی فر محمد علی نمازی فر قزوین خیابان امام خمینی بازار - بازار ریسمان سنج پلاک 822-اصلی
2222315
125
فروشگاه محمدکاظم درنشان محمدکاظم درنشان خیابان امام خمینی - بازار پی فروشها پلاک 14
2223086
126
فروشگاه محمود روزبه محمود روزبه قزوین خیابان طالقانی مقابل بانک مسکن پلاک 1913-اصلی
2226178
127
فروشگاه مرتضی درافشانی مرتضی درافشانی قزوین خیابان امام خمینی - بازار اول بازار میخ برها پلاک 865-اصلی 3-فرعی
128
فروشگاه مرتضی رجب پور مرتضی رجب پور قزوین خیابان طالقانی نرسیده به پل طالقانی ساختمان وحدانی پلاک 2358-اصلی 1- فرعی
2227988
129
فروشگاه مرتضی رجب پور مرتضی رجب پور طالقانی- پاساژ الغدیر- طبقه تحتانی- قطعه 18
130
فروشگاه مرتضی کارگر فرد مرتضی کارگر فرد قزوین خیابان امام خمینی جنب گاراژ شرق پلاک 13 - اصلی
2220782
131
فروشگاه مرتضی گنجی پور مرتضی گنجی پور قزوین خیابان امام خمینی - بازار بازار حلبی سازها پلاک 712-اصلی
2222652
132
فروشگاه مصطفی داعی مصطفی داعی خیابان امام خمینی بازار میخ برها
133
فروشگاه معصومه صالحلو معصومه صالحلو طالقانی- داخل کوچه سرچشمه
134
فروشگاه منصور توکل منصور توکل قزوین خیابان امام خمینی جنب گاراژ شرق پلاک 331
2225092
135
فروشگاه مهدی جرنگی مهدی جرنگی طالقانی- پاساژ الغدیر- طبقه اول
136
فروشگاه مهدی نوری مهدی نوری خیابان خیام شمالی روبرو ی ساختمان بروجردی
3343663
137
فروشگاه میرزاعلی محمدی حسن میرزاعلی محمدی خیابان امام خمینی- جنب سرای گلشن
2222570
138
کفاشی عبدالباقی صفی خانی عبدالباقی صفی خانی قزوین-خیابان سعدی-خیابان کارگر-جنب منبع آب
139
کفاشی مهرداد زرید حسین پور نجفی مهرداد زرید حسین پور نجفی قزوین-خیابان طالقانی-روبروی بانک تجارت
140
کفش آدیس فاطمه مختاریان گیلانی خیابان بلوار شمالی جنب کوچه فضیلت
141
کفش الیا منوچهر محمد حسینی خ-غیاث اباد روبروی پارک جنب ک شهید اسدالهی
142
کفش باران اسماعیل چل بیگی محمودآباد خیابان امام خمینی جنب داروخانه
143
کفش برکه صادق یزدان مهر قزوین خ-خیام وسط مقابل مجتمع اسمان
144
کفش تبریز تک سید جواد جلالی محمد اباد خ-امام خمینی جنب خ شیرودی
145
کفش تک پوش داود حسینی اقبالیه پشت بانک ملی تقاطع 22 بهمن
02825420977
146
کفش حرم مرتضی حق وردی خیابان سلامگاه جنب پاساژمیلاد
147
کفش سارا بهرام فقیه نیسری خ-خیام جنوبی روبروی مسجد مهدیه
148
کفش فروشی حسین فتحعلی قزوین خیابان منتظری(سلامگاه) مقابل مقبره شهید پلاک 2848-اصلی 1-فرعی
149
کفش فروشی ابولفضل کا ظمیان خیابان دانشگاه نبش کوچه 34
3666414
150
کفش فروشی مریم رحمانی خیابان خیام مجتمع ستاره شهر پلاک 36
2246082
151
کفش فروشی جواد عالمی خیابان طالقانی روبروی بانک مسکن
2223826
152
کفش فروشی رقیه ربانی ها خیابان خیام پا ساژ الغدیر طبقه هم کف واحد 25
22304530
153
کفش فروشی حسن تعهدی سه راه خیام بالاتر از کوچه حمام پاک
2229367
154
کفش فروشی سیعد کشاورز نجفی خیابان غیا ث اباد روبروی مسجد امام خمینی
3669719
155
کفش فروشی محمد تقی نوری فرد خیابان خیام رمبروی ساختمان رضوی
2225335
156
کفش فروشی فیاض صادقی اقبا لیه خ- امام رضا تقا طع خ-22 بهمن
02825423136
157
کفش فروشی کریم ها شمپور خ- امام خمینی بازار میخ برها
2234301
158
کفش فروشی فرزانه قلیچ پور خ-بلوار شمالی نرسیده به ک دیانت جنب بانک قوامین
159
کفش فروشی محسن عالمی خ-امام خمینی بازار نعل برها جنب حلوا فروشی
2227633
160
کفش فروشی محمد میرزاحسینی خ-طالقانی پاسا ژطالقانی طبقه زیرزمین
2230555
161
کفش فروشی محمود جباری خ-اما خمینی بازار ریسمان سنج اول بازار خرازی ها
2224494
162
کفش فروشی سعید عالمی خ-امام خمینی بازار میخ بزه
2242169
163
کفش فروشی حسن قنبری خیابان سلامگاه پاساژحاجی ارزانی
2574718
164
کفش فروشی علی رضای نسرین خ-فردوسی شمالی رئبرئی ثیتزا پله
165
کفش فروشی سعید حسین زاده خلیلی خ-طالقانی پاساژطالقانی طبقه پائین
166
کفش فروشی سمیه کرمی زرندی اقبالیه خ-امام رضا پشت بانک ملی
02825421419
167
کفش فروشی محمدرضاسالاراسدی خ-نادری جنوبی خامیر امجد جنب املاک پویا
168
کفش فروشی مجتبی حدادی خ-طالقانی روبروی بانک مسکن
169
کفش فروشی رابعه مهمان دوست کلنگستانی خ-تالار نبش ک 6
170
کفش فروشی مرتضی رستگار مقدم خیابان شهدا بازارچه شهدا
171
کفش فروشی اکبر بابائی ابالیه خیابان امام رضا تقاطع 22 بهمن
02825428911
172
کفش فروشی محمد فیض الهی خحیدری خ فیاض بخش جنب نمایشگاه اتومبیل چگینی
3358185
173
کفش فروشی اصغر صفدری خیابان مجاهد جنب مسجد زینبیه
3342674
174
کفش فروشی سید عباس میربابائی خیابان امام خمینی بازار بازار کفاشها
2229472
175
کفش فروشی محسن حقوردی خ-سلامگاه نبش ک زیاتی
176
کفش فروشی محمدرضاقلیان شهرک چوبیندربلوار امام خمینی روبروی مسجد صاحب زمان پ39
177
کفش فروشی کبری زرگر کوچه خیابان طالقانی پاساژعلوی طبقه پائین
2242208
178
کفش فروشی ناصر سپیدپر خیابان سلامگاخ جنب زورخانه حضرتی
179
کفش فروشی لیدا کاکاوند خ-عدل جنب پیتزابابک
3328148
180
کفش فروشی مسعودحبیبی خیابان خیام پاساژستاره شهر طبقه 1
2563400
181
کفش فروشی محمد هاشمپور خیابان خیام پاساژستاره شهرهمکف پلاک29
182
کفش فروشی اکرم شالی خ-خیام شمالی نرسیده به سه راه فلسطین
183
کفش فروشی یونس جعفری تبار خ-بلوار ازادگان خ-20متری سونا جنب رنگ فروشی
09352788602
184
کفش فروشی داود عیس زاده قزوین خ-امام خمینی بازار میخ برها
2220784
185
کفش فروشی اسمعیل سلیمانی اقبالیه خ-امام رضا پاساژامام رضا پلاک 11
186
کفش فروشی حسن یابیگی غیاث اباد بلوار میرداماد روبروی مسجد امام خمینی نبش ک30
187
کفش فروشی حسن عباس پور اقبالیه خیابان امام رضا پاساژ امام رضا پ25
02825422077
188
کفش فروشی افشین پولادی خ-فردوسی جنوبی مجتمع تجاری فردوسی ط2پ377
189
کفش فروشی محسن حمیدی حصاری اقبالیه خ امام رضا مجتمع تجاری امام رضا
190
کفش فروشی محمد رضا مهمان نوازاسیابر خ خیام مجتمع تجاری ستاره شهر ط اول
191
کفش فروشی یاسر حاج شفیعها خ طالقانی نرسیده به پل طالقانی
09359860892
192
کفش فروشی آقائی جواد آقائی جاده رشت روستای نظام آباد
193
کفش فروشی ابراهیم هاشمپور ابراهیم هاشمپور خ خیام شمالی- روبه روی بانک رفاه
194
کفش فروشی اقمشه محمد حسین اقمشه خیابان امام خمینی بازار میخ برها
2222877
195
کفش فروشی بختیاری سلطانی علی بختیاری سلطانی خیابان امام خمینی- بازار میخ برها
196
کفش فروشی رنگین کمان معصومه یحیی پور کازرانیها خیابان طالقانی روبروی بانک مسکن
2226836
197
کفش فروشی زارعان امید زارعان خیابان طالقانی پاساژ دنیز
2241635
198
کفش فروشی سعید یزدانی سعید یزدانی خیابان خیام- پائین تر از چهار راه عدل- روبروی داروخانه دکتر پاشا
199
کفش فروشی کاظم لعلی کاظم لعلی خیابان طالقانی- پاساژ علوی- طبقه تحتانی
200
کفش فروشی کشاورز سعید کشاورز نجفی خیابان غیاث آباد نرسیده به مسجد امام خمینی نبش کوچه 24
201
کفش فروشی کمالی راد جعفر کمالی راد ابتدای خیابان منتظری- روبه روی موسسه قوامین
202
کفش فروشی مجید تندکی مجید تندکی خیابان امام خمینی- بازار میخ برها
203
کفش فروشی محسن محمدی محسن محمدی اقبالیه-خیابان امام رضا
02825426840
204
کفش فروشی محمد حسن درافشانی محمد حسن درافشانی خیابان امام خمینی- بازار پی فروشها
205
کفش فروشی محمد قربانعلیان محمد قربانعلیان خیابان امام خمینی- بازار میخ بر ها
206
کفش فروشی وحید اعتصام وحید اعتصام خیابان امام خمینی- بازار میخ برها
207
کفش کاملوت مصطفی عبادی محمودآباد نمونه ابتدای خ امام روبروی داروخانه شهریار
02822262937
208
کفش مهرگان مرتضی داعی خیابان امام خمینی بازار میخ برها
2229681
209
کیف و کفش فروشی ادریس فرداد ادریس فرداد خیابان خیام- چهار راه خیام- روبروی داروخانه خیام
210
کیف و کفش فروشی جمال جورابچی جمال جورابچی خیابان خیام- نبش کوچه آتشگران
211
کیف و کفش فروشی سید رحیم به بهانیا سید رحیم به بهانیا خیابان خیام شمالی- پاساژ مرندی- طبقه تحتانی
212
کیف و کفش فروشی سید محمد قافله باشی سیدمحمد قافله باشی خ طالقانی- پاساژ طالقانی- طبقه همکف
2243945