خرده فروشی آهن آلات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهن فروشی اکرارلو محمد اکرارلو قزوین - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم آباد
2
آ هن فروشی شیر محمدی رمضان شیر محمدی خیابان نواب جنوبی - جنب گاراژ بخشنده
2231833
3
آ هن فروشی عیوض خانی حسینعلی عیوض خانی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی مدرسه کارو دانش
2224259
4
آ هن فروشی قراگوزلو علی قراگوزلو قزوین - خیابان نواب جنوبی بالاتر از شهرداری منطقه یک
2239390
5
آهن آلات آقا وردی برزگر کاظم آقاوردی برزگر قزوین - خیابان نواب جنوبی - آهنگر بازار
2220724
6
آهن آلات بخشایشی اصغر آزمانی بخشایشی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی دبیرستان کارو دانش
2227163
7
آهن آلات ساروخانی علی ساروخانی قزوین - خیابان نواب جنوبی - مقابل دبیرستان کارو دانش
2220279
8
آهن آلات شیرمحمدی حکمعلی شیرمحمدی قزوین - خیابان نواب - جنب شهرداری
2237658
9
آهن آلات عیوض خانی علی عیوض خانی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی دبیرستان کارودانش
2232767
10
آهن آلات فراهی محمدعلی فراهی قزوین - خیابان نواب جنوبی - جنب شهرداری منطقه یک
2227101
11
آهن آلات فیضی پور ابوالفضل فیضی پور قزوین - خیابان نواب جنوبی
2223570
12
آهن آلات گروسی محمد علی گروسی قزوین -- خیابان نواب شمالی
2225055
13
آهن آلات وبرشکاری و خم کاری رسولی جلال رسولی قزوین - خیابان نواب جنوبی پلاک 337
2227708
14
آهن الات شیرمحمدی بهروز شیرمحمدی قزوین - خ نواب جنوبی - مقابل شهرداری منطقه یک
2237658
15
آهن فروشی آقاوردی برزگر کاظم آقاوردی برزگر قزوین - خیابان نواب جنوبی مقابل دبیرستان کاردانش
2224219
16
آهن فروشی سلیمانی جعفر سلیمانی قزوین - خیابان حکم آباد کوچه شهریار پلاک 10
3346946
17
آهن فروشی عباسی مهدی عباسی قزوین - خیابان آهنگران - رودخانه بازار
2220734
18
آهن فروشی علی قلیا احمد علی قلیا قزوین - خیابان نواب جنوبی - جنب شهرداری منطقه یک
19
آهن فروشی عیوض خانی نوروزعلی عیوض خانی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی گاراژ ارابه پلاک 112
2221770
20
آهن فروشی میرزائی ابوالقاسم میرزائی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی دبیرستان کارودانش
21
آهن فروشی بارنجی مهدی بارنجی قزوین - خیابان اسدآبادی - مقابل بانک سپه
2553558
22
آهن فروشی برزگر بابائی حمید برزگر بابائی قزوین - خیابان آهنگران ( رودخانه بازار )
2243580
23
آهن فروشی پایلوند محسن پایلوند قزوین - خیابان بوعلی کوچه مشاطان کوچه رضوی پلاک 1
2235587
24
آهن فروشی حاج آقائی حسین حاج آقائی قزوین - خیابان اسدآبادی خیابان آهنگران
2226590
25
آهن فروشی حاج آقائی عباس حاج آقائی قزوین - خیابان نواب جنوبی - خیابان آهنگران
2226590
26
آهن فروشی حسن پور علی حسن پورحسین آبادی قزوین - خیابان نواب جنوبی - جنب کوچه گچ پزان
2237142
27
آهن فروشی حسن پور حسین آبادی رحمان حسن پور حسین آبادی قزوین - خیابان نواب - بالاتر از بخشنده
2223048
28
آهن فروشی حسینی پرویز حسینی قزوین - لوار صنعت - روبروی باغ نشاط جنب کارواش
2292461
29
آهن فروشی درزلو علی درزلو قزوین - خیابان نواب جنوبی خیابان آهنگران پلاک42
2237422
30
آهن فروشی درزلو محمد درزلو قزوین - خیابان آهنگران - کوی رودخانه بازار
2222083
31
آهن فروشی درزلو عبداله درزلو قزوین - خیابان نواب جنوبی - کوی آهنگر بازار
2226247
32
آهن فروشی رضائیون محمد رضائیون قزوین - خیابان نواب جنوبی مقابل گاراژ بخشنده
2231635
33
آهن فروشی ستوده منش علی ستوده منش قزوین -خیابان نواب جنوبی جنب شهرداری منطقه 1
2220142
34
آهن فروشی شایسته مهر حسین شایسته مهر قزوین - خیابان آهنگران - بخش سه
2225855
35
آهن فروشی شیرمحمدی رمضان شیرمحمدی مهدی آباد کوچه عدل پلاک 36
02825453431
36
آهن فروشی علیزاده محمد اسماعیل علیزاده قزوین 0 خیابان نواب - 12متری رودخانه بازار
2228135
37
آهن فروشی عیوض خانی محرمعلی عیوض خانی قزوین - خیابان نواب شمالی
2238329
38
آهن فروشی فیضی پور محمد حسین فیضی پور قزوین - خیابان نواب جنوبی روبروی شهرداری منطقه 1
2228209
39
آهن فروشی مرتضائی علی مرتضائی قزوین - خیابان نواب آهنگر بازار
2229214
40
آهن فروشی معصومی مسعود معصومی قزوین - خیابان نواب اسدآبادی خیابان آهنگران فروشگاه مهر
2223517
41
آهن فروشی معمار پور حسین معمارپور قزوین - خیابان اسد آبادی - جنب شیشه چی
2554775
42
آهن فروشی نعمتی نژاد جعفر نعمتی نژاد قزوین - خیابان نواب جنوبی - آهنگر بازار
2229579
43
آهن فروشی یاوری مسیح اله یاوری قزوین - خیابان رودخانه بازار - خیابان آهنگران
2222331
44
احسان اله نصری احسان اله نصری قزوین - جاده کورانه - ابتدای روستای سینقر
2223425
45
اکبر رضائی اکبر رضائی قزوین - خ نواب جنوبی - جنب شهرداری - پ 22
46
اکبر یل آبادی اکبر یل آبادی قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی گاراژ ارابه - پ 120
47
اوسط عیوض خانی اوسط عیوض خانی قزوین - خ نواب جنوبی - مقابل شهرداری منطقه 1
2224259
48
بهمن علی امانی بهمن علی امانی قزوین - خ نواب جنوبی - روبروی گاراژ ارابه - بهر خیابان - پ 108
2236219
49
پروفیل فروشی پهلوان زاده سعید پهلوانزاده قزوین - خ اسدآبادی - تقاطع شهید انصاری
2551313
50
جعفر رحیمی جعفر رحیمی قزوین - خ آهنگران
2228651
51
حسن شویکلو حسن شویکلو قزوین - خیابان امام خمینی (ره)
02825424362
52
حسین شفیعی حسین شفیعی قزوین - شهرک مهدیه - خ ولیعصر - نرگس 5 - پ 4
2224108
53
حیدر عیوض خانی حیدر عیوض خانی قزوین - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم آباد
54
رضا آزادی فر رضا آزادی فر قزوین - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم - پشت باسکول
2577390
55
سلمان میرزائی سلمان میرزائی قزوین - خ نواب جنوبی - روبروی شهرداری منطقه 1
2225182
56
سلیمان جلالی فر سلیمان جلالی فر قزوین - جاده تاکستان - سه راهی چوبیندر - روبروی کانون اصلاح و تربیت
57
سید رضا کرمانی رضا کرمانی قزوین - کیلومتر 4 جاده بوئین زهرا - انبار آهن آلات کرمانی
2573525
58
علی دده خانی علی دده خانی قزوین - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم آباد
59
علیرضا بابا شاهوردی علیرضا باباشاهوردی قزوین - خ اسدآبادی - نبش شهید انصاری
2562799
60
غلام حفاری غلام حفاری قزوین - خ خلیج فارس - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم آباد
61
فرمان علی امانی فرمان علی امانی قزوین - خ نواب جنوبی - روبروی دبیرستان کار و دانش
2236219
62
قربان شفیعی قربان شفیعی قزوین - خ نواب جنوبی - خ آهنگران
2221894
63
محمد آزادی فر محمد آزادی فر قزوین - جاده بوئین زهرا - سه راهی قدیم
64
محمد اصفهانی محمد اصفهانی قزوین - خیابان میرزاکوچک خان بعدازکوچه ژاندارمری
2222795
65
محمد قراجلو محمد قراجلو قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - نبش چهارراه نسیم شمال
2243210
66
محمد گروسی محمد گروسی قزوین - ابتدای خیابان میرزا کوچک خان - پلاک 22
67
محمدرضا بارنجی محمدرضا بارنجی قزوین - خ اسدآبادی - جنب انبار غله - فروشگاه جهان بنز
2235930
68
محمدرضا مظاهری تهرانی محمدرضا مظاهری تهرانی قزوین - خ نواب جنوبی - روبروی مسجد محمد خان بیک
2235178
69
محمدعلی اعتصامی راد محمدعلی اعتصامی راد قزوین - خ نواب جنوبی - مقابل شهرداری منطقه 1
2231324
70
محمود اصفهانی محمود اصفهانی قزوین - خ نواب - جنب شهرداری منطقه 1 - پ 30
2234438
71
محمود معتمد محمود معتمد قزوین - خ نواب جنوبی - خ آهنگران
2229722
72
مسعود اصفهانی مسعود اصفهانی قزوین - خ میرزا کوجک خان - جنب لوازم یدکی ایمانی
2229322
73
ولی درزلو ولی درزلو قزوین - خ نواب جنوبی - خ آهنگران - پ 8
2229018