عمده فروشی آهن آلات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آهن فروشی طاهرخانی احمد طاهرخانی قزوین - کمربندی تهران قدیم ( ترانزیت ) کوی صفا
2560563
2
آهن آلات آقا محمدی مهدی آقا محمدی قزوین - کیلومتر 5 جاده بوئین زهرا - ابتدای جاده قدیم آباد
2552561
3
آهن آلات پویان هوشنگ پویان قزوین - خیابان نواب صفوی - کوی شمالی
2229984
4
آهن آلات پیله فروشها عبداله پیله فروشها قزوین - خیابان اسدآبادی - روبروی خ شهید انصاری
2551245
5
آهن آلات موسوی سیدعلی موسوی قزوین - بلوار خامنه ای - روبروی شرکت الومتیک
2224628
6
آهن فروشی اصفهانی ناصر اصفهانی قزوین - خیابان اسدآبادی
2229998
7
آهن فروشی شیشه گر علی شیشه گر قزوین - خیابان نواب جنوبی - روبروی تعمیرگاه بخشنده
2228302
8
آهن فروشی طاهرخانی مهدی طاهرخانی قزوین - کمربندی ترانزیت جمهوری - جنب گاراژ یعقوبی
2560563
9
آهن فروشی ابوالفضل اصفهانی ابوالفضل اصفهانی قزوین - خیابان اسد آبادی
2550509
10
آهن فروشی اسمعیل زاده محمد رضا اسماعیل زاده قزوین - خیابان اسدآبادی - جنب انبار غله
2570327
11
آهن فروشی اصفهانی محمدصادق اصفهانی قزوین - خیابان اسدآبادی جنب نمایندگی ایران خودرو
2560744
12
آهن فروشی شیشه گر احمد شیشه گر قزوین - خیابان نواب جنوبی - بالاتر از شهرداری منطقه یک
2229423
13
آهن فروشی گروسی محمد حسین گروسی قزوین - خیابان میزا کوچک خان - روبروی کمیته امداد
2222066
14
آهن فروشی محمد کاظم اصفهانی محمد کاظم اصفهانی قزوین - خیابان دروازه رشت - کوی میرزا کوچک خان
2225914
15
آهن فروشی محمدرضا اصفهانی محمدرضا اصفهانی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - روبروی کمیته امداد
2225914
16
آهن فروشی محمود اصفهانی محمود اصفهانی قزوین-خیابان اسدآبادی- جنب اداره قند شکر
2228844
17
علی اکبر زنجانچی علی اکبر زنجانچی قزوین - خ میرزا کوچک خان - روبروی نمایندگی سایپا
2228394
18
محمدهادی اصفهانی محمدهادی اصفهانی قزوین - خ اسدآبادی - مقابل لوازم ساختمانی کریم زاده
2555830
19
هن الات پارس قاسم بابا شاوردی قزوین - جاده قدیم تهران - جنب شرکت سرامین -
2551407