باسکول داری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
باسکول باریک بین محمد مهدی باریک بین قزوین ـ خیابان اسد آبادی مقابل گاراژ نوروزیان سه راهی همدان
2555470
2
باسکول صداقت نو یوسف کربلائی صادق قزوین - خ اسدآبادی - ابتدای جاده تاکستان
2554744
3
باسکول نمونه حسین وحید قزوین ـ خیابان اسد آبادی جنب تره بار سه راهی همدان
2557114