خرده فروشی فرش دستباف

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
فرش ذوالقدر اسمعیل ذوالقدر قزوین ـ خ امام خمینی بازار قیصریه
2234829
2
فرش قاسمی محرم قاسمی قزوین، خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2240983
3
فرش متقی رحیم متقی قزوین ـ خ امام خمینی بازار کفاشها
2225768
4
فرش آشوریها محمد آشوریها قزوین - خیابان امام - بازار قیصریه
2220307
5
فرش آهنی علی اصغر آهنی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2222450
6
فرش آهنی مهدی آهنی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2222423
7
فرش اسماعیلی کلیشمی قربانعلی اسماعیلی کلیشمی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار وزیر
2232646
8
فرش برزگر خالقی تقی برزگر خالقی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2223983
9
فرش برزگر خالقی علی برزگر خالقی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2226342
10
فرش برزگر نانکلی غلامحسن برزگر نانکلی قزوین، خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2229386
11
فرش پــوریــا علی نیک اندیش قزوین ـ خ بوعلی روبروی بانک کشاورزی
2236261
12
فرش جانزاده محمود جانزاده قزوین ـ خیابان امام خمینی پاساژ مرکزی
2227604
13
فرش جوادی سهیل جوادی قزوین - خیابان خیام شمالی - تقاطع عدل
3354793
14
فرش چیت ساز جواد چیت ساز قزوینی قزوین ـ خیابان پیغمبریه
2226665
15
فرش چیت ساز (بازار) جواد چیت ساز قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2222438
16
فرش حبیبی مهدی حبیبی قزوین، خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2235006
17
فرش حسین خانی محسن حسین خانی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار شیخ الاسلام
2225422
18
فرش حسینخانی حسن حسینخانی قزوین ـ اول خیابان شهدا سمت راست
2573173
19
فرش دستبافت جوادی نصر اله جوادی قزوین ـ خیابان شهدا
2554143
20
فرش دستبافت عدالت ناصر مصداقی قزوین ـ خیابان نادری جنوبی
2228290
21
فرش رئیسی علی اکبر رئیسی قزوین ـ خیابان امام بازار کفاشها
2225514
22
فرش رخشانفر محمد حسن رخشانفر قزوین، خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2224309
23
فرش رضائی رزانی مختار رضائی رزانی قزوین ـ خیابان حیدری جنب مسجد موسی ابن جعفر
3334877
24
فرش زرآبادی سید کمال زرآبادی خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2224554
25
فرش زینالی علی زینالی قزوین ـ خیابان سعدی جنب داروخانه طهمورث
3357791
26
فرش عبابافها باقر عبابافها قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2223342
27
فرش کریم آشوریها کریم آشوریها قزوین - خ امام خمینی بازار قیصریه
2220811
28
فرش کریمی عیسی کریمی قزوین ـ خیابان حیدری نرسیده به پارک شهدا جنب بانک تجارت
3335982
29
فرش ماهوت فروشها حسین ماهوت فروشها قزوین ـ خ امام خمینی بازار قیصریه
2235022
30
فرش موسوی سید اکبر موسوی قزوین ـ خیابان خیام شمالی ساختمان بروجردی
3334272
31
فرش وثوقیان محمداسمعیل وثوقیان قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار قیصریه
2229391
32
فرش وحدانی مجید وحدانی قزوین ـ خ امام خمینی بازبار شیخ الاسلام
2220321
33
فرش وهابی محمد وهابی قزوین ـ خیابان شهدا جنب داروخانه آشوری
2555654
34
فرش همافر محمد حسین همافر قزوین ـ خ امام خمینی بازار وزیر
2223613
35
فروشگاه فرش هوشمند حسن هوشمند راد قزوین ـ خیابان شهدا روبروی مسجد شیخ الاسلام
2566310
36
قالی سرای کاشان محمد هادی کریمی قزوین ـ خیابان منتظری جدیدپاساژ امت
2555305
37
گالری فرش جم غلامرضا سلطانیه ها قزوین ـ خ خیام شمالی جنب مدرسه نوروزیان
3343379