خرده فروشی فرش ماشینی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پتو آشوری محمد اسماعیل آشوری قزوین ـ خیابان امام خمینی
2222496
2
پتو و موکت حسینی سید جواد حسینی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2227516
3
تزئینات خاتم حمید خارکن قزوین ـ خیابان نادری جنوبی مقابل کوچه امیر امجد
2220067
4
تزئینات رز علی اکبر مینائی قزوین ـ خیابان نادری شمالی
3345681
5
تزئینات رز محمد مینائی قزوین ـ خیابان سعدی روبروی سپاه پاسداران
3347550
6
تزئینات رز ابراهیم مینائی قزوین ـ خیابان سعدی روبروی فروشگاه بسیج
3323923
7
تزئینات عبدی مصطفی عبدلی قزوین ـ خیابان مجاهد بین کوچه 31و33
3327498
8
تزئینات قائم منوچهر حکیما قزوین ـ خیابان نادری جنوبی روبروی کوچه امیر امجد
2226602
9
فـــرش ژالـــه مهدی ژاله قزوین ـ خیابان امام خمینی مقابل مسجد النبی
2225180
10
فـروشـگــاه فــرش ژالــــه وحـیــد ژالـــه قزوین ـ خیابان نادری جنوبی مقابل بانک صادرات
2224345
11
فرش آرین محمد اسمعیلی قزوین ـ خیابان راه آهن کوچه شهید حمید خانی
12
فرش علیجانی محمد حسین علیجانی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار پی فروشها
2222632
13
فرش وفائی نقی وفائی قزوین ـ خ منتظری قدیم پاساژ امت طبقه پائین
2565316
14
فرش هاشمی علی اصغر هاشمی قزوین ـ شهرک کوثر بازار چه مرکزی
3774024
15
فرش آرا مشهد محمد شیردست قزوین ـ خیابان نادری جنوبی مقابل داروخانه کولجی
2226217
16
فرش آقاجانی حسن آقاجانی قزوین ـ شهرک مهدیه (آبگیلک) خیابان شهید مطهری کوچه امام حسین
3663612
17
فرش اسماعیل زادگان نصرت اله اسماعیل زادگان قزوین - خیابان سعدی - جنب دفترخانه خضری
2229553
18
فرش اکبری حمزه اکبری قزوین ـ خیابان مجاهد جنب مسجد چهارده معصوم
3337010
19
فرش اکبری حسین اکبری قارخونی قزوین ـ خیابان مجاهد جنب مسجد چهارده معصوم
3338763
20
فرش امیــد احمد گروسی قزوین ـ خیابان غیاث آباد نبش کوچه 25 پلاک 1
3677141
21
فرش ایمانی شعبان اسماعیلی کلیشمی قزوین ـ خیابان امام خمینی پاساژ حجتی
2225167
22
فرش بــابــا ناصر بابا قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار حلبی سازها
2236774
23
فرش بکشلو ترابعلی بکشلو قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - بازار علافها
2220820
24
فرش بهــــار سید خلیل تلاتری قزوین ـ خیابان نادری جنوبی نبش کوچه امیر امجد
2222474
25
فرش بیگدلی ذوالفقار بیگدلی اقبالیه - خ امام رضا جنب مجتمع امام رضا پلاک319
02825422025
26
فرش پاتریس تقی نظرپور خیابان نادری شمالی روبروی اورژانس بوعلی
3337228
27
فرش پردیس(نوروزیان) قدیمعلی عشایری قزوین، خیابان نوروزیان بالاتر از بیمارستان پاستور سابق
3685263
28
فرش توفیقی عباس توفیقی قزوین ـخیابان شهدا جنب مسجد جامع
2553088
29
فرش تهران محمدرضا لشگری قزوین - خ نادری جنوبی نبش کوچه امیر امجد
2229400
30
فرش درســا موسی کرمی شنسقی قزوین ـ خیابان شهید بابائی مقابل ساختمان پست
3661021
31
فرش دیـبــا محمد ابراهیم صرافها قزوین ـ خیابان سعدی ضلع غربی چهارراه نظام وفا
3336350
32
فرش دیبا محمد ابراهیم صرافها قزوین - خ سعدی چهارراه نظام وفا جنب تعاونی ثامن الائمه
3322016
33
فرش زرآبادی پور علی زرآبادی پور قزوین ـ خیابان مجاهد نبش کوچه 30
3346936
34
فرش ستاره کویر یزد علیرضا ثاقب اصغرپور قزوین - چهارراه عمران جنب اداره برق شمال
3334241
35
فرش سهرابی مهدی سهرابی مبصر اقبالیه - خیابان امام رضا(ع)
36
فرش شکریان ابر اهیم شکریان زاده قزوین ـ اول خیابان سعدی
2225718
37
فرش شهسواری سیفعلی شهسواری قزوین ـ خ امام خمینی بازار قیصریه
2221700
38
فرش شهسواری عیسی شهسواری قزوین - خ منتظری جدید جنب پاساژ امت
2562044
39
فرش شیردست علی شیردست قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار حلاجها
2234324
40
فرش صـــدف فاطمه خانی ملومه قزوین ـ خیابان غیاث آباد بلوار آزادگان نبش کوچه 17
3669842
41
فرش صادقی احمد صادقی خیابان شهید انصاری بازار نبویه
42
فرش عبادپور تقی عباد پور قزوین ـ خیابان نواب شمالی کوچه 32 (شکوفه)
3346265
43
فرش عبادپور شهرام عبادپور قزوین-خ نواب شمالی روبروی تربیت معلم اول خ کارگر
3365581
44
فرش قاسمی فرخ لقا قاسمی قزوین - شهرک مهدیه - خیابان ولیعصر - مقابل بانک تجارت
3677337
45
فرش قفلگران احمد قفلگران قزوین ـ خیابان آیت اله کاشانی مقابل پارک
2239645
46
فرش گنجینه ایرج نقدی قزوین ـ خیابان امام خمینی مقابل مسجد النبی
2223825
47
فرش گونجی یعقوب گونجی اقبالیه - خیابان 13 آبان - پلاک 84
02825424683
48
فرش لشگری ناصر لشگری قزوین - خیابان نادری جنوبی - مقابل بانک صادرات
2224930
49
فرش ماشینی روزبه حسین روزبه قزوین ـ خیابان امام بازار کفاشها
2234450
50
فرش ماشینی عشایری قدیمعلی عشایری قزوین ـ خیابان مجاهد نبش کوچه 71 پلاک 31
3336806
51
فرش ماهـــان غلامحسن کاظمی قزوین - خیابان شهید مطهری
2557606
52
فرش محمدی سبزعلی محمدی اقبالیه - خیابان مجاهد
53
فرش مژدهی سلمان مژدهی قزوین ـ خیابان سعدی مقابل سپاه پاسداران
3323914
54
فرش مشهد محسن لشگری قزوین - خیابان نادری جنوبی - مقابل تالار وحدت
2226077
55
فرش میثم علی کرم رستمی خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2233922
56
فرش نقشینه احمد امامعلی زاده شهرک مینودر فلکه دهخدا پشت بانک صادرات
3788803
57
فرش نوروزی عبداله نوروزی قزوین ـ خیابان حیدری روبروی پارک شهدا
3351904
58
فروشگاه فرش آرین محسن ژاله حلاجی قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار حلاجها
2227057
59
قالی سلیمان محمد حسن شیردست قزوین ـ خیابان نادری جنوبی
2226905
60
قالی قاقازان هاشم شریفی قزوین ـ خیابان امام خمینی روبروی مسجد حجتی
2241676
61
موکت تهران(بابائی وگول خانی) قربان بابائی وگول خانی قزوین ـ خیابان اصفهان 24 متری
2550015
62
موکت رز (باب ا... مینائی) باب اله مینائی قزوین ـ خیابان سعدی مقابل داروخانه طهمورث
3330175