لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پشتی دوزی شیردست مهدی شیردست قزوین ـ خیابان نادری جنوبی پلاک 77
2
پشتی دوزی خدابخش حسین خدابخش قزوین ـ خیابان امام خمینی بازار حلاجها
2225249
3
پشتی دوزی رضوی روحانی سید محمد صادق رضوی روحانی قزوین ـ خیابان مولوی بازار آهنگران
2556738
4
پشتی دوزی قاسمی مریم قاسمی قزوین - خ امام خمینی بازار نبویه جنب کلانتری 12
2238111
5
پشتی دوزی مردعلی صفدر مردعلی قزوین ـ خیابان نواب شمالی روبروی آگاهی سابق
3366848
6
پشتی دوزی نجف زنگی حسین نجف زنگی قزوین ـ خیابان مولوی کوچه دیمج
2227017
7
پشتی سازی گلستان غلامحسین آشوری قزوین ـ خیابان نواب شمالی روبروی آگاهی سابق
3353690
8
پشتی فروشی رحیمی محمد رحیمی قزوین - خ مولوی جنوبی روبروی ورزشگاه معلم
2560622
9
پشتی فروشی موسی الرضا علی اخوان قدس قزوینی قزوین - خیابان مولوی - بازار آهنگران - جنب گرمابه حاج ملاقلی
2232360
10
فروشگاه محمدی محمد محمدی محمودآبادنمونه - خ امام حسین نبش کوچه گلستان 10