آلومینیوم سازی درب و پنجره

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آلومینیوم پدرام محمد رضا چابک سوار خواچکینی قزوین : خیابان امام خمینی روبروی قنادی گل چمن پلاک 331
2237706
2
آلومینیوم سازی رحیمی محمد رحیمی گیلک قزوین - خیابان آهنگران رودخانه بازار
2226635
3
آلومینیوم سازی صادقی غلامحسین کربلائی صادقی قزوین خیابان منتظری جدید جنب کوچه عظیمی پلاک 52
4
آلومینیوم سازی ضیائیان علی ضیائیان قزوین - خیابان منتظری جدید بالاتر از کوچه کرمانی
2571526
5
آلومینیوم شالباف احمد شالباف قزوین فلکه تهرانقدیم اول خیابان تالار
2559616
6
آلومینیوم فجر محمد توکلی قزوین -خیابان آهنگران رودخانه بازار
225487
7
اسلام الدین طاهری اسلام الدین طاهری خیابان ک نواب شمالی نبش کوچه 36
8
اسمعیلی محسن اسمعیلی قزوین اقبالیه خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی
02825410615
9
اقبالی زاده حسن اقبالی زاده قزوین محمود آباد بلوار آیت الله خامنه ای جنب کوچه داداش علی
10
اکبر نجفی اکبر نجفی قزوین : خیابان غیاث آباد 20 متری کشاورزی پلاک 87
3680779
11
پارس البرز علی محمدی قزوین - خیابان اسد آبادی روبروی شیشه چی
2556347
12
جوشکاری آلومینیوم 110 ابوالقاسم رحیمی قزوین - کمربندی ترانزیت جنب کشتارگاه سابق
2557578
13
حسن حاج آقائی حسن حاج آقایی قزوین خیابان آهنگران پلاک 133
14
حسن رحمانی حسن رحمانی قزوین خیابان منتظری جدید مقابل گاراژ یزدی
2566749
15
حسینی سید عبدالله حسینی قزوین چهارراه منتظری نرسیده به مسجد ابوالفضلیه
2553581
16
حمیدرضا دارابی مافی حمید رضا دارابی مافی شهرک مینودر فلکه دهخدا داخل بازارچه مروارید
0192181033
17
درب و پنجره سازی آقائی علی آقائی قزوین : خیابان میرزاکوچک خان کوی شهید حسینی
2235741
18
درب و پنجره سازی بخشایش رضا آزمای بخشایش قزوین : خیابان نواب مقابل دبستان کار و دانش
2236055
19
درب و پنجره سازی حسن بهتوئی حسن آقا بهتوئی قزوین : خیابان نواب جنب شهرداری منطقه یک روبروی تعمیرگاه بخشنده
222222
20
درب و پنجره سازی حسینی سید هادی حسینی قزوین : خیابان اسد آبادی خیابان آهنگران رودخانه بازار
2233026
21
درب و پنجره سازی حیدر طارمیلر حیدر طارمیلر قزوین خیابان نواب شمالی بالاتر از گرمابه یاقوت پلاک 43-اصلی 29/5-فرعی
22
درب و پنجره سازی خوئینی ها ابوالقاسم خوئینی ها قزوین : خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی سابق
2573517
23
درب و پنجره سازی رضا گروسی رضا گروسی قزوین کمربندی جمهوری اسلامی بعد از نوبیلی پلاک 65-اصلی 35-فرعی
2540369
24
درب و پنجره سازی کشاورزی یدالله کشاورزی قزوین : شهرک محمدیه خیابان ابوریحان بیرونی پلاک 46
3661046
25
درب و پنجره سازی کیالها محمد حسن کیالها قزوین : خیابان میرزاکوچک خان کوی شهید حسینی
26
درب و پنجره سازی مجید مراقی مجید مراقی قزوین : خیابان نواب نرسیده به بخشنده روبروی شهرداری منطقه یک
2236267
27
درب و پنجره سازی مراقی وجیه الله مراقی قزوین : خیابان میرزاکوچک خان داخل گاراژ اردکانی
2223164
28
درب و پنجره سازی نجفی عزت الله کشاورز نجفی قزوین : خیابان نواب شمالی کوچه 140هاله پلاک 2
3323829
29
درب وپنجره سازی حاجی آقائی پرویزحاجی آقائی قزوین . خیابان اسدآبادی جنب بانک ملت
2559391
30
درب وپنجره سازی عسگری عزیز عسگری قزوین . خیابان منتظری جدید - روبروی رنگ فروشی تماشا
31
درب وپنجره سازی مافی علی مافی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار
2235806
32
دربهای پی وی سی ایمانپور رسول ایمانپور قزوین بلوار میرعماد چهار راه عمران جنب سازمان تبلیغات اسلامی
33
شریفعلی قربانی شریفعلی قربانی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 33-اصلی 89/20-فرعی
34
صنایع آلومینیوم قبادی هاشم قبادی قزوین - خیابان اسد /ابادی جنب بانک ملت
2556350
35
صنلیع آلومینیوم ایران پویا علی اموس قزوین - خیابان غیاث آباد 20متری کشاورز
2676276
36
علی آبادی نصرالله علی آبادی قزوین اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی کوچه 11
5428470
37
علی آبادی ولی الله علی آبادی قزوین اقبالیه خیابان امام خمینی جنب پل هوائی شهید عسگری
02825427527
38
علی قدیمی علی قدیمی قزوین، خیابان اصفهانی مقابل پرسی گاز
222222
39
علیجان قنبری علیجان قنبری خیابان، سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره گلی سابق
2556891
40
علیرضا آدینه علیرضا آدینه قزوین، خیابان اسد آبادی خیابان آهنگران رودخانه بازار جنب نانوایی
41
علیرضا احمدی اصل علیرضا احمدی اصل قزوین : خیابان اسد آبادی خیابان آهنگران رودخانه بازار
22262206
42
غلامرضا سلیمی غلام رضا سلیمی قزوین، خیابان کمربندی جمهوری اسلامی روبروی نوبلی جنب گاراژ دای دای
2555433
43
فرامرز خلج فرامرزخلج قزوین : خیابان تهران قدیم داخل گاراژ خاورمیانه
2558524
44
قنبر رسولی قنبر رسولی قزوین : روستای هادی آباد جاده رشت نرسیده به نظام آباد
09352396740
45
کارگاه ابوالقاسم ضیائیان ابوالقاسم ضیائیان قزوین خیابان سردار ازادگان ابوترابی جنب کوره ملی پلاک 67-اصلی 1-فرعی
2550658
46
کارگاه باجلان بهرامعلی باجلان قزوین خیابان نواب شمالی جنب سوپر گوشت
3322775
47
کارگاه جمشید نوروزی جمشید نوروزی قزوین خیابان غیاث آباد 20 متری کشاورز پلاک 3143-اصلی 23و1-فرعی
3670987
48
کارگاه حسین پهلوانزاده حسین پهلوانزاده قزوین خیابان اسد آبادی پلاک 33-اصلی 19-فرعی
49
کارگاه درب و پنجره سازی عظیمی معصومعلی عظیمی چمنی قزوین : خیابان نواب جنب مسجد محمد خان بیک
2223860
50
کارگاه دودانگه حسن دودانگه قزوین بلوار میرزا کوچک خان داخل کوچه شهید حسینی
51
کارگاه رضائی رمضان رضائی لیائی قزوین : خیابان اصفهان جنب کارگاه صادقی پلاک 217
2559731
52
کارگاه صالحی علی اصغر صالحی قرا محمدی قزوین خیابان امام خمینی داخل گاراژ ثلاث
2222914
53
کارگاه کرم رحمانی کرم رحمانی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 33-اصلی 105-فرعی
2221101
54
کارگاه کیومرث آزاد کیومرث آزاد قزوین خیابان فلسطین غربی جنب نمایشگاه پلاک 877-فرعی 3182-اصلی
3347190
55
کارگاه محرم یوسفی مقدم محرم یوسفی مقدم قزوین خیابان مجاهد روبروی تربیت معلم پلاک 239/9-اصلی
2551840
56
کارگاه محمد طلائی فر محمد طلائی فر قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی پلاک 67-اصلی
57
کارگاه نجفی حسین نجفی قزوین : خیابان اسد ابادی خیابان آهنگران رودخانه بازار
58
کارگاه نما گستر فرهاد رجبی ولی قزوین - خیابان منتظری جدید مقابل مسجد امامیه
2555498
59
کارگاه یداله ذکائی یداله ذکائی قزوین خیابان شهید قندی پارک شهدا پلاک 32/31/18/6/1
3349481
60
گارگاه تولیدی ربانیها محمد حسین ربانیها قزوین : بلوار میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
2233598
61
گارگاه درب و پنجره سازی سلخوری فرهاد محمد بییگی سلخوری قزوین : خیابان سردار آزادگان ابوترابی داخل گاراژ غیاثوند
62
گارگاه عبدلی حسن رضا عبدلی قزوین : خیابان اصفهانی جنب نانوایی ماشینی
2555441
63
محمد کرمی محمد کرمی قزوین : خیابان آهنگران رودخانه
2229565
64
محمدحسین اصل تبریزی محمد حسین اصل تبریزی خیابان اهنگران رودخانه بازار
2228090
65
محمدرضا صادقی محمد رضا صادقی قزوین : خیابان اصفهانی بعد از انبار پرسی گاز
2221851
66
مهدی کاظمی فر مهدی کاظمی فر قزوین : خیابان نواب شمالی داخل گاراژ ارابه
2221545
67
نوروزعلی چابک نوروز علی چابک قزوین : خیابان مجاهد بلوار شهید رجائی نبش کوچه 73
3780637