آهنگری درب و پنجره

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابوالفضل خان محمدی ابوالفضل خان محمدی قزوین - خیابان اصفهان - جنب نانوایی
2561186
2
ابوطالب طالبی بخشایش ابوطالب طالبی بخشایش قزوین : خیابان نواب مقابل دبیرستان کارودانش
2226850
3
اسکندر دهقان نژاد اسکندر دهقان نژان قزوین - خیابان نواب شمالی - روبروی بازار روز
4
اکبر محمدی اکبر محمدی قزوین خیابان اسد آبادی مقابل اداره بازرگانی سایق
2224538
5
بخشعلی بخشی بخشعلی بخشی قزوین - خیابان اسدآبادی - دو راهی همدان - کوچه شهید الیاس خزائی
2567344
6
برادران طلائی فر اکرم قلیان فروشها قزوین - خیابان سردار آزادگان جنب کوره ملی
2575030
7
جواد قربانی جواد قربانی قزوین - خیابان نواب شمالی - بالاتر از تربیت معلم
3323957
8
جواد کیانی جواد کیانی قزوین خیابان امام خمینی جنب گاراژ ثلاث
2226228
9
حجت اله نعمتی حجت اله نعمتی قزوین خیابان امام خمینی خیابان آهنگران پلاک 33-اصلی 89116-فرعی
2229363
10
حسن طالبی بخشایشی حسن طالبی بخشایشی قزوین خیابان نواب مقابل دبستان کارو دانش
2227598
11
حسن کلانتری حسن کلانتری قزوین خیابان اسد آبادی روبروی شیشه چی
2552620
12
حسین نجفی زاده حسین نجفی زاده قزوین - خیابان اصفهان - قبل از پرسی گاز سابق
13
حسینی سید مرتضی حسینی قزوین - خیابان سردار آزدگان بعد از تعاونی پروفیل
2553790
14
حشمت اله علی پور شنازندی فرد حشمت اله علی پور شنازندی فرد قزوین - خیابان امام - بازار آهنگران - پ 55
2220252
15
خیراله خیری بخشایشی خیراله خیری بخشایشی قزوین خیابان امام خمینی داخل گاراژ مرندی
2234067
16
درب پنجره سازی پرند اسدالله پرند قزوین فلکه تهران قدیم داخل گاراژ خاور میانه
17
درب و پنجره سازی آرچین بمانعلی آرچین قزوین خیابان آنگران رودخانه بازار
18
درب و پنجره سازی جلال ربانیها جلال ربانیها قزوین فلکه تهران قدیم اول خیابان تالار جنب طوربافی
19
درب و پنجره سازی رشوند حسن رشوند قزوین خیابان مولوی جنوبی جنب استادیم
20
درب و پنجره سازی زهدی محمد اسمعیل زهدی قزوین : خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی
2551796
21
درب و پنجره سازی قائم حسین آغبلاغی قزوین - خیابان سردار آزادگان ابوترابی روبروی کوره ملی
22
درب و پنجره کاشی پرپینچی محمدکاشی پرپینچی قزوین . خیابان نواب شمالی
2232059
23
درب وپنجره سازی آبله کوب محسن آبله کوب قزوین - خیابان آهنگران رودخانه بازار
2235176
24
درب وپنجره سازی آهنی سلامت رحیم سلامت قزوین . خیابان اصفهان - بعد از انبار پرسی گاز
2567360
25
درب وپنجره سازی آهنی علیخانی همت علیخانی قزوین . خیابان تهران قدیم روبروی حمام
2551342
26
درب وپنجره سازی آهنی قربانی نامدار قربانی قزوین . خیابان بلوارابوترابی
2564116
27
درب وپنجره سازی آهنی یوسف حلوایی غلام حسین یوسف حلوائی قزوین . خیابان آهنگران رودخانه بازار
2228175
28
درب وپنجره سازی حاج فتحعلی علی اصغرحاج فتحعلی قزوین . خیابان سعدی اول خیابان کارگر
3334688
29
درب وپنجره سازی حسینی زاده سیدعلی اکبرحسینی زاده قزوین . خیابان میرزاکوچک خان کوی شهیدحسینی
2221157
30
درب وپنجره سازی خسروی محمد حسین خسروی قزوین بلوار میرزا کوچک خان
2220944
31
درب وپنجره سازی سیاهکلی نعمت اله سیاهکلی قزوین . خیابان بلوارآیت اله خامنه ای مقابل آلومتک
32
درب وپنجره سازی میر رحیمی سید ابوالحسن میر رحیمی قزوین - خیابان سعدی چهارراه نظام وفا
2224894
33
درب وپنجره سازی نجفیان علی اصغر نجفیان قزوین -خیابان آهنگران رودخانه بازار
2232694
34
سرمست خسروی سرمست خسروی قزوین خیابان نواب جنوبی اول خیابان
2220633
35
سید رحمان نورانی سید رحمان نورانی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوچه شهید حسینی
2227084
36
صادق خزائی صادق خزائی قزوین : خیابان اسد آبادی دوراهی همدان کوچه شهید الیاس خزائی
2562572
37
عبداله آتشگران عبداله آتشگران قزوین . خیابان آهنگران 12 متری رودخانه بازار
2229758
38
علی احمدی علی احمدی قزوین - خیابان آهنگران - رودخانه بازار
2235459
39
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی قزوین - خیابان سردار آزادگان ابوترابی - جنب کوره ملی
40
علی اکبر قاسمی میزوجی علی اکبر قاسمی میزوجی خیابان اسد آبادی دوراهی همدان کوچه شهید الیاس خزائی
2554103
41
فرض الله جمشیدی فرض الله جمشیدی قزوین . خیابان اصفهان جنب کوچه شهید نظری
2552454
42
قربان سلیمی قربان سلیمی قزوین - خیابان آهنگران - رودخانه بازار
43
قربان شفیعی قربان شفیعی قزوین - خیابان آهنگران - رودخانه بازار
2225731
44
کارگاه ابوالفضل بابائی اسمعیلی ابوالفضل بابائی اسمعیلی قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی پلاک 67-اصلی 1-فرعی
2550877
45
کارگاه اصغر پرویزی فرد اصغر پرویزی فرد قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی پلاک 19-اصلی 23-فرعی
2233592
46
کارگاه امیر فلاح امیر فلاح قزوین خیابان امام خمینی خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 5117-اصلی
2220415
47
کارگاه بهرامعلی صالحی قرا محمدی بهرامعلی صالحی قرا محمدی قزوین خیابان امام خمینی داخل گاراژ ثلاث قسمت شمالی
2222349
48
کارگاه حبیب اله محمدی دستجردی حبیب اله محمدی دستجردی قزوین خیابان سردار آزادگان جنب سنگ بری پلاک 67-اصلی
2554560
49
کارگاه حسینی سید مجید حسینی قزوین خیابان اسد آبادی خیابان آهنگران رودخانه بازار
50
کارگاه درب و پنجره سازی اسدی پور محمد علی اسدی پور قزوینی نژاد قزوین خیابان اسد آبادی دو راهی همدان کوچه شهید خزائی
51
کارگاه درب و پنجره سازی مافی علی مافی قزوین خیابان اسد آبادی خیابان آهنگران رودخانه بازار
52
کارگاه درب و پنجره فلاح(ذبیح اله) ذبیح اله فلاح قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار
53
کارگاه رجب باباخانی رجب باباخانی قزوین خیابان راه آهن نرسیده به پل روبروی سنگکی پلاک 352
2562073
54
کارگاه سعید بهادر سعید بهادر قزوین جاده زویار بعد از مصالح فروشی المهدی
2238119
55
کارگاه سید فاضل موسوی سید فاضل موسوی قزوین خیابان اصفهان پرسی گاز پلاک 16-اصلی
2572582
56
کارگاه صفی اله یوسفی صفی اله یوسفی قزوین خیابان اسد آبادی داخل گاراژ صداقت
2563541
57
کارگاه عطااله مافی عطااله مافی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوی ژاندارمری کوچه توحید پلاک 2402-اصلی
2233803
58
کارگاه علی اصغر شه پرست علی اصغر شه پرست قزوین خیابان نواب - آهنگران روذخانه بازار قطعه 37
2223695
59
کارگاه علی ترکمن علی ترکمن قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی پلاک 167-اصلی 1-فرعی
2564116
60
کارگاه علی علیپور زاجکانی علی علیپور زاجکانی قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی 67-اصلی
2564749
61
کارگاه علی ملکی علی ملکی قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی داخل گاراژ عبادی پلاک 65-اصلی 72و73-فرعی
2232401
62
کارگاه محرم رضوانی نیا محرم رضوانی نیا قزوین خیابان نواب جنب نانوایی مقابل شعبه نفت قطعه 62
2221743
63
کارگاه محمد رفیع زاده واقفی محمد رفیع زاده واقفی قزوین سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی پلاک 167-اصلی 1-فرعی
2575659
64
کارگاه محمدرضا کشاورز حمامی محمد رضا کشاورز حمامی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار 12 متری پلاک 33-اصلی 89و114-فرعی
2232797
65
کارگاه محمود سلیمانی محمود سلیمانی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 33-اصلی 89/383-فرعی
2221502
66
کارگاه محمود شیر محمدی محمود شیر محمدی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار جنب نانوایی بربری قطعه شماره 4
2228195
67
کارگاه مصطفی صادقی نیارکی مصطفی صادقی کیارکی قزوین خیابان نواب شمالی
3336793
68
کارگاه مهدی رضوانی نیا مهدی رضوانی نیا قزوین خیابان نواب جنوبی روبروی مدرسه کارودانش پلاک3265-اصلی
2234824
69
کارگاه مهرداد محمدی روچی مهرداد محمدی روچی قزوین خیابان میرزا کوچک خان کوی شهید حسینی پلاک 380-اصلی 4-فرعی
2221740
70
کارگاه ناصر سیاهدوش ناصر سیاهدوش قزوین خیابان تهران قدیم داخل گاراژ روحانی پلاک 2480
2564550
71
کارگاه وجه اله کاظمی وجه اله کاظمی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 33-اصلی
72
کارگاه یگانه طاهر کردلو یگانه قزوین شهرک چوبیندر خیابان اصلی مقابل سازمان آب
73
کریم اکرامی کریم اکرامی قزوین - خیابان تهران قدیم - کوی گاراژ خاورمیانه
2570515
74
محمود رجبی محمود رجبی قزوین - خیابان اسدآبادی - دوراهی همدان - کوچه خزائی
2557975
75
مهدی حاجتمند مهدی حاجتمند قزوین - خیابان مولوی - بازار آهنگران
2240023
76
مهدی غیاثوند قیصری مهدی غیاثوند قیصری قزوین خیابان امام خمینی جنب گاراژ ثلاث پلاک 3224
2229748
77
میرخوند چگینی بهمن میرخوندچگینی قزوین محمود آباد نمونه بلوار آیت الله خامنه ای جنب طالقانی
78
میرزائی بهار علی میرزائی خیابان اسد آبادی رودخانه بازار خیابان آهنگران
79
یوسف رعیت یوسف رعیت قزوین خیابان اسد آبادی کوی شهید الیاس خزایی پلاک 34-اصلی 6/131-فرعی
2553779