تولید و تعمیر انواع تورهای سیمی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
توری بافی حسینی سید رضا حسینی قزوین - فلکه تهران قدیم - خیابان تالار- روبروی بانک ملت
2246761
2
درب و پنجره سازی بخشایش محمد طالبی بخشایش قزوین - خیابان نواب شمالی
2222857
3
سید محمد حسینی سید محمد حسینی قزوین - کیلومتر 10 جاده الموت - روبروی استخر
02827824261
4
سید محمد حسینی سید محمدحسینی کیلومتر 10 جاده الموت روبروی استخر شهاب
02827824261
5
کارگاه سید حنیفه حسینی سید حنیفه حسینی قزوین فلکه تهران قدیم اول خیابان تالار پلاک 1922-1920
2558845