جوشکاری فلزات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آقایی عبدالحسین آقایی اقبالیه خیابان امام خمینی جنب پل هوائی شهید عسگری
2246761
2
ابراهیم نیای اسمائیل ابراهیم نیای قزوین بلوار نرسیده به بانک مسکن روبروی سه راه عدل
3
احمدی سلیمان احمدی قزوین -چوبیندر خیابان اصلی آیت الله خامنه ای جنب مصالح فروشی
2443140
4
الله قلی قنبر الله قلی قزوین خیابان نواب شمالی بالاتر از گرمابه یاقوت جنب کوچه 64
3361923
5
المهدی روح الله عسگری قزوین محمود آباد نمونه خیابان آیت الله خامنه ای ایستگاه دوم
02822264011
6
الهقلی قدمعلی الهقلی خیابان نواب شمالی بالاتر از حمام یاقوت پلاک 412
3366033
7
بابائی سید شفیع بابائی قزوین جاده رشت جنب کارخانه شیشه
8
باباخانیا محمد حسن باباخانیا بلوار میرزا کوچک خان کوچه ژاندارمری جنب اداره گذر نامه
9
باقری محمد باقری قزوین بلوار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی
2567565
10
برادران ملکی محمد جعفر ملکی قزوین - خیابان آهنگران رودخانه بازار
2225854
11
برادران نبی مصطفی نبی قزوین بلوار میرزا کوچک خان
2235731
12
برهان برهان عظیم دخت سعادتلو قزوین خیابان حیدری مقابل پارک شهدا
3661145
13
بقائی فر علی بقائی اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی سنگبری محمدی
14
بهتوئی میرزاآقا بهتوئی قزوین جاده قدیم تهران بعد از پل شرکت نفت روبروی مجتمع شهید رجائی شهرک صنعتی قائم
2246768
15
پیمان علیرضا خزائی قزوین دوراهی همدان کوچه شهید خزائی
16
جوشکاری آرگون رشیدیان مجید رشیدیان مطلق قزوین نظام آباد خیابان اصلی پلاک 13
17
جوشکاری پهلوانزاده نقی پهلوانزاده قزوین -خیابان اسد آبادی خیابان صناعت
2559851
18
حبیبی عین الله حبیبی انبوهی قزوین دروازه رشت میرزاکوچک خان گاراژباباخانی
2222046
19
حبیبی انبوهی تقی حبیبی انبوهی قزوین محمود آباد خیابان آیت الله خامنه ای
2264414
20
حسن بور عوض حسن بور قزوین خیابان تهرانقدیم بلوار ازادکان کوره ملی
2246761
21
حسینی علی حسینی قزوین دروازه رشت پشت شهرداری منطقه یک پلاک 12
2238099
22
خانی کشمرزی مسعود خانی کشمرزی قزوین میرزا کوچک خان بعد از نمایندگی ایران خودرو
23
خمسه علیرضا خمسه قزوین روستای ناصر آباد خیابان جاده زویار
24
درب و پنجره توکلی محمد توکلی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار
2225487
25
درب و پنجره سازی ابتکار سید کاظم عرب قزوین - خیابان اسد آبادی جنب تراشکاری شهید خزائی
2569282
26
درب و پنجره سازی حاجی علاالدین حاجی قزوین نواب جنوبی روبروی مسجد محمد خان بیک
27
درب و پنجره سازی حامد علی کاظمی خیابان بالای اتوبان قزوین زنجان روستای اسمائیل آباد
28
درب و پنجره سازی خلیلی رقیه خلیلی قزوینی قزوین خیابان امام خمینی گاراژ ثلاث
2232818
29
درب و پنجره سازی رنجبر امیدی ناصر رنجبر امیدی قزوین - خیابان تهرانقدیم اول خیابان تالار
2565062
30
درب و پنجره سازی سعیدی نژاد خدیجه قربانی قزوین نواب جنوبی روبروی مسجد محمد خان بیک
31
درب و پنجره سازی سعیدی نژاد رضا سعیدی نژاد قزوین نواب شمالی کوچه بنفشه شماره 103 روبروی پارک
32
درب و پنجره سازی سلطانی محمدرضا احمد سلطانی قزوین محمود آباد بلوار آیت الله خامنه ای بعد از پمپ بنزین
33
درب و پنجره سازی عادل حسین بیگی عادل حسین بیگی قزوین خیابان سردار آزادگان ابوترابی داخل گاراژ غیاثوند پلاک 65-اصلی 163/143/72-فرعی
34
درب و پنجره سازی عباسی برات علی عباسی قزوین - خیابان مجاهد تقاطع بلوار شهیر رجائی
2667871
35
درب و پنجره سازی علی احمدی علی احمدی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار پلاک 33-اصلی 89/321-فرعی
36
درب و پنجره سازی علی تیموری علی تیموری قزوین بلوار سردار آزادگان ابوترابی گاراژ غیاثوند
37
درب و پنجره سازی کاظمی صفرعلی کاظمی قزوین - روستای فارسیان خیابان شهید خالقی
02822353411
38
درب و پنجره سازی کشاورز قربانعلی کشاورز امامی قزوین - خیابان سردار آزادگان داخل گاراژ غیاثوند
2552996
39
درب و پنجره سازی کشاورز نجفی منصور کشاورز نجفی قزوین خیابان نواب شمالی نبش کوچه 140
40
درب وپنجره سازی آرین حمید شفیع خانی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان
2223411
41
درب وپنجره سازی رضائی حجت الله رضائی قزوین -خیابان حیدری جنب شعبه نفت
42
درب وپنجره سازی شکیبا یدالله شکیبا قزوین - خیابان نواب جنوبی مقابل دبیرستان کاردانشلاک 132
2235551
43
درب وپنجره سازی نبی محمد رضا نبی قزوین - خیابان میرزا کوچک خان جنب نانوائی
2229352
44
درب وپنجره سازی نجفی قاسم نجفی قزوین - خیابان سردار آزادگان ابوترابی جنب کوره ملی
45
رجبی حسن رجبی قزوین جاده الموت کورانه روبروی سوپر مارکت دهکده
46
رسولی حسین رسولی اقبالیه روبروی اداره برق
02825424857
47
رشوندی علی رشوندی نواب شمالی بالاتر از فلکه حسن پور
3350479
48
رضایی قدرت رضایی قزوین خیابان اسد آبادی آهنگران رودخانه بازار
2226658
49
زهدی هاشم زهدی قزوین خیابان اسد آبادی خیابان صناعت جنب گاراژ نوروزیان
50
سه پنتا محمود زاوش قزوین بلوار خامنه ای روبروی علی بابا داخل گاراژ کروبی
2560963
51
سیفی خانعلی سیفی قزوین جاده الموت روستای رشتقون
2246761
52
شالکوهی ولی الله دژآگاه شالکوهی قزوین بلوار سردار آزادگان ابوترابی داخل گاراژ غیاثوند
09352494532
53
شیر محمدی محمد شیر محمدی نواب جنب اتحادیه مکانیک
22281995
54
صنایع آلومینیوم نوروزی علی نوروزی قزوین - خیابان غیا ثآباد 20متری کشاورز
3678090
55
طالقانی رضا طالقانی قزوین جاد شرکت نفت داخل گاراژ غیاثوند
56
عابدی فرشاد عابدی کلاسی قزوین بلوار آزادگان جنب کوره ملی داخل گاراژ غیاثوند
2246761
57
عالمی رجب عالمی قزوین محمود آباد نمونه خیابان آیت الله خامنه ای ایستگاه دوم
02827233014
58
قدمی فردین قدمی قزوین بلوار آزادگان جنب کوره ملی داخل گاراژ غیاثوند
2246761
59
قراگوزلو محمود قراگوزلو اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی کوچه توحید
02825411608
60
قربان یوسفی قربان یوسفی اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی اداره برق
02825425054
61
کارگاه انجناری جعفر انجناری قزوین خیابان مولوی گرده بازار بازار آهنگران
3336131
62
کارگاه رحیم علی برخورداری رحیم علی برخورداری قزوین خیابان اسد آبادی دوراهی همدان جنب میل لنگ تراشی ایران صنعت پلاک 34-اصلی 6-فرعی
2563452
63
کارگاه رضائی محمد رضائی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار
64
کارگاه صدراله نوری صدراله نوری قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار قطعه 81
65
کارگاه طالبی بخشایشی میکائیل طالبی بخشایشی خیابان نواب جنوبی مقابل هنرستان
2227608
66
کریمی مجید کریمی قزوین اقبالیه خیابان امام خمینی روبروی اداره برق
67
کلبه محمدی زاده اسماعیل محمدی زاده قزوین - خیابان تهرانقدیم گاراژ خاورمیانه
2550824
68
محمد بیگی علی محمد لیگی قزوین بلوار میرزا کوچک خان کوچه شهیدحسینی
69
محمدی زاده محمد ابراهیم محمدی زاده قزوین کورانه روبروی دهیاری
2423388
70
مرندی عباس مرندی قزوین بلوار یردار آزادگان ابوترابی جنب چلوکبابی ملی
71
مظاهری محمد رضا مظاهری تهرانی قزوین خیابان نواب وسط روبروی مسجد محمد خان بیک
2235178
72
معدنچی رسولی علی معدنچی رسولی سردار آزادگان گاراژغیاثوند
73
معصومی انعام الله معصومی قزوین محمود آباد بلوار خامنه ای ایستگاه دوم
74
موسوی نجفی سید حسن موسوی نجفی جاده الموت روستای رزجرد داخل روستا
2343564
75
موسی خدا بنده لو موسی خدابنده لو قزوین انتهای خیابان مجاهد اول غیاث آباد
76
نعمتی یوسف نعمتی قزوین خیابان آهنگران رودخانه بازار
2226823
77
یزدیان ابراهیمی داود یزدیان ابراهیمی قزوین خ امام خمینی پشت شهرداری منطقه یک
2230025