تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابراهیم مقدم ابراهیم مقدم قزوین خیابان فردوس شمالی نبش کوچه شقایق
3330442
2
بابایی سعید بابائی روستای حسن آباد اقبال شرقی بر خیابان اصلی داخل خیابان حسن آباد غربی
3
صنایع چوب سپیدار رحیم سپید کار شهرک مینودر بلوار دهخدا بلوک 45 جنب نانوایی لواشی
37775778
4
مبل حوریان عیسی صمد پور لمعه دشت ولیعصر جنب پمپ بنزین کوچه رضایی
3327846
5
مبل شهسواری امیر شهسواری خیابان نوروزیان ابتدای بلوار پرستار
3691556
6
مبلمان الغدیر علی عسگری علی عسگری خیابان شهید بابایی نبش کوچه 44 جدید
3670657
7
مجید کاشی ها مجید کاشی ها قزوین خیابان بوعلی غربی اول کوچه خردادیان پلاک 1/2 طبقه تحتانی
2234411