تولید و تعمیر صندوق و ظروف چوبی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
فراهانی مجید شاهواروقی فراهانی قزوین خیابان فردوسی شمالی مقابل پیتزا پله جنب نانوایی بربری
3363943
2
کابینت نوین بهنام حیدری شهید بابایی نبش کوچه 27
3664096
3
نقی اسد پشامی نقی اسد پشامی قزوین بلوار میرزا کوچک خان ابتدای جاده رشت جنب کارخانه دکورا
2227127