خراطی و تولید ابزارآلات چوبی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسماعیل توفیقی اسماعیل توفیقی خیابان امام خمینی اول بازار حلبی سازها
2224220
2
اصغر علی ایران نژاد اصغر علی ایران نژاد قزوین خیابان امام خمینی داخل کوچه تبریز مقابل کوچه شهید علیخانی جنب نانوایی
2226454
3
جانعلی ها فرزاد جانعلی ها شهرک پونک خیابان مصیب مرادی تقاطع دوم مقابل مدرسه آینده سازان
4
خراطی هاشم توفیقی مولوی بازار حلبی سازها جنب لوازم آرایشی موسس
2235629
5
خوبان اسلام خوبان شهرک مشعلدار نرسیده به پل زیرگذر جنب فروشگاه بهروز
6
ده دار رخشنده ده دار خیابان تبریز جنب کوچه تندکیها
7
مجید شالی پور مجید شالی پور قزوین خیابان امام خمینی داخل گاراژ زعفرانیه
2235249