خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابراهیم یوسفی نسب ابراهیم یوسفی نسب قزوین خیابان شهید بابایی داخل کوچه ادارات واحد شماره 10
3683336
2
جمال پیله فروش جمال پیله فروش قزوین خیابان نادری شمالی صنایع چوبی سپیدار
9112815944
3
دکواراتک ناصر مینائی خیابان خیام بالاتر از چهارراه خیام نبش کوچه کارگاه
3349464
4
سید محمد باقر معصومی سید محمد باقر معصومی قزوین خیابان پیغمبریه مقابل مسجد چهار انبیاء جنب لوازم خانگی رحیمی
5
صنایع چوب اسالم مهدی مینایی فر قزوین خیابان نادری شمالی بعد از کوچه زعفرانیه
3335900
6
علی اکبر سیمیاری ها علی اکبر سیمیاری ها خیابان بوعلی بعد از چهارراه خیام مقابل بانک کشاورزی
2234340
7
علی بابایی زهرا علی بابایی قزوین خیابان شهید بابایی داخل بازار روز شهرداری
332419
8
کامران خلیلی کامران خلیلی خیابان شهید بابایی داخل بازار روز شهردای
3337426
9
مبل دل آرام اکبر بهرامی بایه بلوار شمالی بالاتر از مسجد محمد رسول الله نبش کوچه 46 شهید محمد مافی
10
محمد ابراهیم چگینی محمد ابراهیم چگینی قزوین خیابان شهید بابایی داخل بازار وزیر شهرداری
3335946
11
محمدرضا پیله فروش محمدرضا پیله فروش قزوین خیابان نادری شمالی مقابل داروخانه رازی
3330862
12
معصومه رازقی نژاد معصومه رازقی نژاد قزوین کمربندی شهید بهشتی تقاطع فلسطین
3320275
13
نقی صادقی نژاد نقی صادقی نژاد قزوین خیابان شهید بابایی مقابل بازار روز نبش کوچه شماره 7 (شبنم)
3334744