خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اسدی علی اسدی سینکی اقبالیه خیابان امام خمینی نرسیده به پل شهید عسگری
2
امیر مهری هراوی قزوین میدان جانبازان بلوار نخبگان برخیابان اصلی ساختمان نما آلومینیمی
3666229
3
حمید مهرتاش حمید مهرتاش قزوین خیابان حکم آباد مقابل پارک ملت
3325442
4
زیارانی عبداله صباغ زیارانی نوروزیان بلوار دانشگاه بین الملل بالاتر از مسجدامام صادق نبش حکمت 65
5
سعیدی نیا فاطمه سعیدی نیا قزوین خیابان نواب شمالی بالاتر از راهنمایی رانندگی نبش کوچه شبنم
3353180