خرده فروشی شیشه و آیینه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
احسان حاجی رفیعی احسان حاجی رفیعی قزوین - خ اسدآبادی - دو راهی همدان - مقابل گاراژ نوروزیان
2559566
2
حجت اله کریمی حجت اله کریمی قزوین - خیابان کارگر
3353342
3
حسن پز بری حسن پز بری قزوین - تقاطع بوعلی و فردوسی
3331895
4
حسینعلی اسدی حسینعلی اسدی اقبالیه - خیابان 14 معصوم - بهر خیابان
02825424886
5
حمداله مرادی حمداله مرادی قزوین - خیابان حیدری - جنب درمانگاه پاک روان
3333074
6
حمید امیدی حمید امیدی قزوین - خیابان شهید بابایی - جنب بازار روز - کوچه ارادت
3337625
7
رشید ملک محمدی رشید ملک محمدی قزوین - خیابان دانشگاه - نبش کوچه 27
3670954
8
سند بلاست جام البرز هدایت اله حیدری قزوین - کمربندی ترانزیت - روبروی گاراژ دائی دائی
2553027
9
شیشه اراضی علی اراضی قزوین - خیابان راه آهن - جنب پل
2553954
10
شیشه بروشیشه فروش صفری قدمعلی صفری قزوین : خیابان نواب شمالی
3331719
11
شیشه بروشیشه فروشی رضائی حبیب اله رضائی قزوین : خیابان نواب شمالی
3344261
12
شیشه بری آئینه چی مصطفی آئینه چی قزوین - خیابان منتظری قدیم - جنب مسجد دباغان
2551219
13
شیشه بری المهدی محمد ملائی فروزانی قزوین - خیابان ولیعصر کمربندی خرمشهر
2253842
14
شیشه بری بیک مسلم بیک قزوین : خیابان منتظری قدیم نرسیده به سه راهی سلامگاه مقابل داروخانه شفا
2552029
15
شیشه بری بیگلری منصوربیگلری قزوین : بلوار امام خمینی بالاتر از کانال آب ساختمان قائم
3679089
16
شیشه بری پادگان مرتضی حسینعلی قزوین : خیابان 30 متری فاز2 جانبازان
3675164
17
شیشه بری پشامی محمدرضا پشامی قزوین - خیابان منتظری جدید - جنی مسجد امامیه
2559101
18
شیشه بری حاجی یوسفی پور رحمت اله حاجی یوسفی پور قزوین : خیابان تهرانقدیم
2556140
19
شیشه بری رضا - کاتبی حسین کاتبی قزوین - خیابان مینودر - بلوار صیاد شیرازی بلوک 45
3782754
20
شیشه بری رمضانی رضا رضا رمضانی قزوین : فازدوم جانبازان خیابان ایران خیابان پیروزی پلاک 30
3675342
21
شیشه بری سعدی رحمان افشاری قزوین - خیابان سعدی - روبروی منبع آب
3325983
22
شیشه بری شمسینی غیاثوند فتح اله شمسینی غیاثوند قزوین : خیابان نواب شمالی روبروی گرمابه یاقوت
3336416
23
شیشه بری شیر ماهی محمدحسین شیرماهی قزوین - خیابان امام خمینی - جنب مسجد آقا سید علی
2224649
24
شیشه بری صراف مهدی صراف قزوین - خیابان اسدآبادی - روبروی بانک سپه
2552486
25
شیشه بری صفری رستمعلی صفری قزوین : خیابان مجاهد
3338231
26
شیشه بری علیخانی علی محمد علیخانی قزوین - خیابان فردوس شمالی - نرسیده به چهارراه فلسطین
3321728
27
شیشه بری فانی احمد فانی قزوین - بلوار شمالی - نبش کوچه 49
3331085
28
شیشه بری قزوین رمضانعلی رحمانی قزوین - غیاث آباد - بلوار آزادگان - نبش کوچه 9
3663184
29
شیشه بری گروسی امیر گروسی قزوین - خیابان منتظری قدیم
2553034
30
شیشه بری گودرزوند چگینی مهدی گودرزوند چگینی قزوین : بلواردانشگاه امام خمینی روبروی سه راهی پاستورجنب موزائیک سازی وحدت
3368100
31
شیشه بری لرکان ابراهیم لرکان قزوین - خیابان عارف - نبش کوچه شهید لشگری
3331308
32
شیشه بری محمدبیگی سلخوری علی محمدبیگی سلخوری قزوین : خیابان توحید
3329244
33
شیشه بری محمدعلیخانی مهدی محمدعلی خانی قزوین : خیابان کارگزشیشه بری برادران علی خانی
3320989
34
شیشه بری محمدی سرمعلی محمدی قزوین - خیابان آیت اله کاشانی جنب کوچه محجور
2554519
35
شیشه بری ملکی هوشنگ ملکی قزوین : خیابان شهیدبابائی پشت بازارروزشهرداری
3329117
36
شیشه بری موسوی فرد سید اسمعیل موسوی فرد قزوین - ابتدای ملک آباد
2224139
37
شیشه بری مونسی قاسم مونسی قزوین - خیابان باغ دبیر - خ آیت اله کاشانی - نبش کوچه والفجر 6
2551928
38
شیشه بری یزدی ها محمدعلی یزدی ها قزوین - خیابان مولوی - جنب کوی صمدیه
2552608
39
شیشه بلوار ناصر باباحسینی قزوین - خیابان بلوار شمالی
3332505
40
شیشه سکوریت آذرکار عباس آذرکار قزوین - انتهای بلوارشمالی
3350981
41
شیشه سکوریت ثاقب علی زاده محمدمهدی ثاقب علی زاده قزوین : خیابان نادری شمالی
3337608
42
شیشه سکوریت غظنفری حسین غضنفری مقدم قمصری قزوین : خیابان بلوارمدرس
3347265
43
شیشه سکوریت کاوشگران اصغرمیرابی قزوین : خیابان پادگان
3325340
44
شیشه سکوریت مجابی سید ابوالقاسم مجابی قزوین - خیابان بلوار شمالی - جنب کوچه 43 - پلاک 460
3344283
45
شیشه عرفان حاجی حسین زارع قزوین - خیابان فازدوم جانبازان خیابان ذکریای رازی
3675090
46
شیشه ملکی علی اصغر ملکی قزوین - خیابان مجاهد بالاتر از چهارراه سمت راست
3331025
47
شیشه نور محمدی رجبعلی نور محمدی قزوین - دروازه درب کوشک - نرسیده به چهارراه عمران
3358310
48
شیشه ولیعصر مظفر خلیلی قزوین - خیابان فردوس شمالی
3334360
49
علی اکبر قدسی علی اکبر قدسی قزوین - خیابان مولوی - جنب کوچه یخچال
2565354
50
علی جعفر پور علی جعفر پور قزوین - خیابان بوعلی غربی - جنب بربری پزی
3336398
51
فریبرز عطاری فریبرز عطاری قزوین - خیابان شهید انصاری - روبروی امامزاده اسماعیل
2234520
52
مجید حسن پور مجید حسن پور قزوین - نظام آباد - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه جنب ترانس برق
02822482925
53
محرمعلی قاسمی محرمعلی قاسمی قزوین - خیابان مجاهد - روبروی ساندویچی گل سرخ
3334492
54
محمود ملک محمدی محمود ملک محمدی قزوین - خیابان مجاهد - جنب بانک صادرات
3334819
55
نصب و فروش شیشه وشیشه بری پهلوان علی اصغرپهلوان قزوین : خیابان راه آهن جنب تاکسی تلفنی شفق
2563523
56
نصب و فروش شیشه وشیشه بری ملکی علی ملکی قزوین : خیابان نواب شمالی جنب کوچه 77 میناپلاک 2
3345151
57
نصب وفروش شیشه وشیشه بری رمضانی حمیدرضارمضانی قزوین : خیابان غیاث آبادبلوارآزادگان نبش کوچه 28
3677845
58
نصب وفروش شیشه وشیشه بری روی گران جواد روی گران قزوین : خیابان اصفهان
2555134
59
نصب وفروش شیشه وشیشه بری شعبانیان علی اصغرشعبانیان قزوین : خیابان مولوی
2558098
60
نصب وفروش شیشه وشیشه بری فردوسی محمودمحمدعلیخانی قزوین : خیابان شهیدفلاحی
3322193
61
نصب وفروش شیشه وشیشه بری فشنگچی داود فشنگچی قزوین : خیابان مولوی جنب گرمابه نو
2226783
62
یوسف لشگری یوسف لشگری قزوین - میدان ولیعصر - بلوار خرمشهر
2555808