موزاییک سازی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تولید موزائیک قائمی عباس قائمی قزوین خیابان میرزا کوچک خان پلاک 49-فرعی 21-اصلی
2222212
2
حاجی محمد بهرام آبادی حاجی محمد بهرام آبادی قزوین خیابان میرزا کوچک خان پلاک 2396-اصلی
2225851
3
زهرا ذوالقدر زهرا ذوالقدر قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - جنب گاراژ اصلانها
2222381
4
غلامحسن ابراهیمی غلامحسن ابراهیمی قزوین خیابان ولی عصر پلاک 289-فرعی 23 از 72-اصلی
3332890
5
محمدابراهیم اسدی محمدابراهیم اسدی قزوین - آبگیلک - خیابان مطهری - انتهای خیابان - دست راست
3664842
6
موزائیک سازی اسلامی کرم رزاق زاده قزوین خیابان 24 متری اصفهان پلاک 2-اصلی
2559944
7
موزائیک سازی ترکمن علی ترکمن قزوین خیابان اصلی پلاک 32-اصلی 18-فرعی
2462306
8
موزائیک سازی توفیق علی اکبر طه ئی قزوین - خیابان 24متری اصفهان داخل کوچه
2557692
9
موزائیک سازی جباری رضا علی جباری قزوین خیابان شهید اسد آبادی خیابان شیشه چی پلاک 21-اصلی 1و4-فرعی
2223336
10
موزائیک سازی خلخالی محمد علی خلخالی قزوین خیابان نوروزیان کوی آسیاب اول پلاک 1047-فرعی 3153-اصلی
3663484
11
موزائیک سازی راد محبوبه خدا بخش قزوین خیابان شید عباس پور پلاک 328-اصلی
3335865
12
موزائیک سازی سهند منوچهر تاجر باشی قزوین جاده قدیم تهران مقابل باغ نشاط پلاک 36-فرعی 69-اصلی
2292457
13
موزائیک سازی شاعری علی اکبر شاعری قزوین : خیابان شهیدفیاض بخش
3336815
14
موزائیک سازی شیشه چی علی شیشه چی قزوین بلوار صنعت میدان مینودر جنب باغ دکتر نشاط پلاک 69-اصلی 61-فرعی
2383737
15
موزائیک سازی صادقی پور محمد صادقی پور قزوین - خیابان نواب شمالی - نبش میدان حسن پور
3335733
16
موزائیک سازی کشاورز رحیم کشاورز قزوین بلوار آیت اله خامنه ای پلاک 72-اصلی 84-فرعی
2220511
17
موزاییک سازی ابراهیمی رضا ابراهیمی قزوین - خیابان نواب - کوی شهید علی غیاثوند - پلاک 3142-اصلی
3335341
18
موزاییک سازی اسدی علی نقی اسدی قزوین - بلوار خامنه ای - پشت هتل طوس - پلاک 52-فرعی
2338968
19
موزاییک سازی پارس ناصر بابایی فر قزوین - خیابان 24 متری اصفهان - پلاک 2 اصلی
2556336
20
موزاییک سازی خشکباری مسعود خشکباری قزوین - خیابان منتظری قدیم - نرسیده به چهارراه مولوی پلاک 277-فرعی 1944-اصلی
2550704
21
موزاییک سازی کوشیار حاجی علی کوشیار قزوین - خیابان امام خمینی - مقابل مسجد حجتی - پلاک 4479-4478-ثبتی 4477-اصلی
2223257
22
موزاییک سازی نیاغی شهرام رحمن نیاغی غرب شهرک مینودر بر اتوبان زنجان جنب پمپ بنزین پلاک 42-اصلی
3669496
23
مهدی آدینه مهدی آدینه قزوین - آبگیلک - خیابان شهید انصاری - کوچه شهاب - پلاک 10
3682795
24
مهدی ملکی مهدی ملکی قزوین - ناصر آباد - جاده زویار - اولین سوله
7223165