تولید و تعمیر قفل و دستگیره - کلید و لولا فلزی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
قفل کلید سازی حاجی زاده اکبر حاجی زاده قزوین - خیابان امام خمینی بازار حلاج ها
2237412
2
کلید سازی ابراهیمی تقی ابراهیم زاده قزوین - خیابان چهارراه سپه جنب درمنگاه شفا روبروی سلامگاه
3
کلید سازی ایلاتی جبرجهان ایلاتی بلخکانلو اقبالیه - خیابان معاد - روبروی 7 متری
0282541017
4
کلید سازی پرواس اکبر پرواس قزوین - خیابان پادگان جنب مسجد قدس
2230577
5
کلید سازی جمالی علی جمالی اکبری قزوین - خیابان سعدی - بالاتر از پاساژ ولیعصر
3324809
6
کلید سازی حاجی کریمی غلام علی حاجی کریمی قزوین - منتظری جدید - روبروی میدان تره بار
2568432
7
کلید سازی خرسند مصطفی خرسند حلیم قزوین - خیابان شهید بابائی - روبروی بازار روز نبش کوچه 7
3352180
8
کلید سازی خیام محمد علی قنداق سازان قزوین - خیابان خیام روبروی مسجد مهدیه
2233450
9
کلید سازی درویشوند علی درویشوند قزوین - خیابان شهید بابائی جنب کوچه 32 جدید
3682387
10
کلید سازی درویشوند خدابخش درویشوند قزوین - خیابان دانشگاه نرسیده به کوجه 16
11
کلید سازی سیلکا احمد پیرمردوند چگینی قزوین - خیابان شهید بابایی - بین کوچه 25و 26
3670392
12
کلید سازی طاهری راد محسن طاهری راد قزوین - خیابان راه آهن - جنب آب انبار سردار
2569696
13
کلید سازی فجر اکبر قنداق سازان قزوین - خیابان نادری جنوبی جنب نساجی مازندران
2226240
14
کلید سازی قنداق سازان غلام حسین قنداق سازان قزوین - خیابان میرزا کوچک خان - جنب کیته امداد امام خمینی
220246
15
کلید سازی گروسی فرهاد گروسی قزوین - خیابان طالقانی روبروی ملک آباد
2237472
16
کلید سازی گروسی عظیم گروسی قزوین : خیابان مجاهد - بالاتر از چهار راه فلسطین
3322270
17
کلید سازی گروسی بهرام گروسی قزوین - چهارراه پادگان
18
کلید سازی محمد علی اصغر قنداق سازان قزوین - خیابان میرزا کوچک خان جنب کوچه ژاندارمری
2233860
19
کلید سازی محمد رضا محمد رضا قنداق سازان قزوین - خیابان سعدی روبروی بانک ملت
3347771
20
کلید سازی مروتی مهدی مروتی اقبالیه - خ امام رضا - بالاتر از تقاطع 22 بهمن روبروی مرکز بهداشت
02825421293
21
کلید سازی مهدی محمد مهدی زکائی قزوین - خیابان مجاهد بالاتر از بانک صادرات
22
کلید سازی میراشه اسفندیار میراشه قزوین - خیابان شهدا ابتدای خیابان تهران قدیم
2571934
23
کلید سازی نمونه غلام علی کوکبی قزوین - خیابان امام خمینی - نبش کوچه عبید زاکان
3347298
24
کلید سازی نوری حسین نوری قزوین - خیابان منتظری قدیم - روبروی مسجد دباغان
2568752