خرده فروشی رنگ (ساختمانی)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
رتگ فروشی محمدی آقای نقی محمدی شهرستانکی خیابان - امام خمینی
2229222
2
رنگ آزموده مسعود آزموده قزوین - خیابان نواب شمالی - بالاتر از سه شنبه بازار پلاک 485
3
رنگ اسلامی عیوضعلی اسلامی اقبالیه - خیابان امام خمینی - نبش کوچه یاس پلاک 23
5422273
4
رنگ اقبالی زاده محمد حسین اقبالی زاده محمود آباد - خیابان شهید کلاهدوز
02822262746
5
رنگ بابائی باب الله بابائی خمارکی اقبالیه خیابان امام رضا پلاک 494 روبروی پردیس
5426129
6
رنگ بابائی باب الله بابائی خمارکی اقبالیه - خیابان امام رضا - روبروی پردیس 68
02825426129
7
رنگ چگینی ایران چگینی روستای ناصر آباد - کوچه امام زاده
8
رنگ حافظ حافظ گونجی قزوین - خیابان مینودر - فلکه دهخدا - بازارچه مروارید
9
رنگ رحمان شالی رحمان شالی محمود آباد - خیابان امام (ره) از مغازه های مسجد امام سجاد (ع )
10
رنگ رمضانی محمد رمضانی اقبالیه - خیابان امام رضا - بالاتر از تقاطع 22 بهمن
02825423919
11
رنگ ساغرچی مهرزاد ساغرچیان قزوین - خیابان شهید انصاری - روبروی کلانتری 11
2221556
12
رنگ صادقیان مهدی صادقیان قزوین - خیابان نوروزیان - حکمت 52- 20متری نیلی
3685351
13
رنگ فروشی ( ضرغامی - محمد حسین ) آقای محمد حسین ضرغامی خیابان - بلوار مدرس
3325165
14
رنگ فروشی (فطری- محرم) آقای محرم فطری خیابان - بلوار آیت الله خامنه ای
15
رنگ فروشی آبفروش آقای سید ابراهیم آبفروش خیابان - منتظری قدیم
2564651
16
رنگ فروشی آراستی آقای محمد آراستی خیابان - نادری جنب مسجد ستوده
17
رنگ فروشی احمدی تقی خان احمدی قوین - خیابان تالار جنب تاکسی تلفنی مهدی
2572976
18
رنگ فروشی اسدی آقای محمد اسدی کلیشمی خیابان - سعدی روبروی رسالت
3332017
19
رنگ فروشی اسمعیلی آقای کاظم اسمعیلی خیابان - اسد آبادی روبروی گاراژ سعادت
2563294
20
رنگ فروشی اکبر کلشیمی آقای ولی کلشیمی خیابان - سعدی - روبروی نمایشگاه اتومبیل جهان بخش
3335221
21
رنگ فروشی امیر مرادی آقای امیر مرادی خیابان - خیام شمالی روبروی بانک ملی
3334402
22
رنگ فروشی ایمانی آقای عزیز الله ایمانی خیابان - بلوار آزادگان جنب کوچه 9
3667567
23
رنگ فروشی برزگر آقای اژدر برزگر خیابان - میرزا کوچک خان
2233855
24
رنگ فروشی پیله آقای احمد پیله خیابان - منتظری قدیم
2554426
25
رنگ فروشی ترابی آقای نصرت ترابی کلیشمی خیابان - سعدی مقابل بانک صادرات
2222223
26
رنگ فروشی جمالی آقای سید مجتبی جمالی خیابان - فردوسی شمالی
3349925
27
رنگ فروشی چادر باف زاده آقای محمد هادی چادر باف زاده قزوین- خیابان - کمربندی ولیعصر- روبروی اداره بیمه
2551181
28
رنگ فروشی حبیب الله عبدی آقای حبیب الله عبدی کلشیمی خیابان - سعدی مقابل ساختمان مسکن
29
رنگ فروشی حبیبی نبی الله پور کلیشمی مینودر - فلکه دهخدا - دبیرستان اندیشه - داخل بازارچه
3877090
30
رنگ فروشی حجتی فرد آقای جعفر حجتی فرد خیابان - آیت الله کاشانی
2227045
31
رنگ فروشی حجتی فرد آقای قاسم حجتی فرد خیابان - آیت الله کاشانی
2228985
32
رنگ فروشی حسین پور آقای علی اصغر بابا حسین پور خیابان - شهید قرنی
3330437
33
رنگ فروشی حسینی آقای سید آقا حسینی خیابان - شهید بابایی
3667490
34
رنگ فروشی حسینی سید محرم حسینی قزوین - بلوار خرم شهر - جنب ترمینال
5265689
35
رنگ فروشی خدابنده لو آقای یدالله خدابنده لو خیابان - شهید رجایی - شهرک آبگیلک
36
رنگ فروشی دشتی محسن عباسی قزوین - خیابان جمهوری روبروی نوبلی جنب گاراژ دائی دائی
2551699
37
رنگ فروشی دوابی یاسر دوابی قزوین - خیابان راه آهن بعد از بانک تجارت نبش کوچه ابوذر
2556827
38
رنگ فروشی دهقان پور آقای پنجه علی دهقانی پور خیابان - نواب شمالی
39
رنگ فروشی دهقان نژاد آقای سلیمان دهقان نژاد خیابان - آیت الله کاشانی هادی رنگ
2224709
40
رنگ فروشی دهقان نژاد آقای ابوالفضل دهقان نژاد خیابان - مجاهد نبش کوی 73
3330425
41
رنگ فروشی رزبان محسن رزبان قزوین - خیابان سعدی - نبش سعدی فرعی جنوبی
2236263
42
رنگ فروشی ساغرچیان آقای مهدی ساغرچیان خیابان - نادری شمالی
3336966
43
رنگ فروشی شاهی آقای صدرالله شاهی خیابان - سعیدی - چهارراه بنیاد شهید روبروی فروشگاه بسیجیان
44
رنگ فروشی شهرستانکی تقی محمدی شهرستانکی خیابان - امام خمینی جنب سرای گلشن
2223541
45
رنگ فروشی شیر محمدی آقای شعبانعلی شیر محمدی خیابان - شهدا
2551774
46
رنگ فروشی شیر محمدی آقای محمد کاظم شیرمحمدی خیابان تهران قدیم - فلکه تهران قدیم
2558074
47
رنگ فروشی صباغیان محمد صباغیان خیابان - امام خمینی - بازار
48
رنگ فروشی ضابطی اکبر ضابطی خیابان - شهید انصاری
2221492
49
رنگ فروشی ضرغامی آقای رضا ضرغامی خیابان - شهدا
2554465
50
رنگ فروشی طاهری آقای شمس الله طاهری خیابان - فلسطین - اول عارف
3347181
51
رنگ فروشی عالمی آقای قنبر عالمی خیابان - بین المللی امام خمینی
3671614
52
رنگ فروشی عبدی آقای عین الله عبدی خیابان - کارگر اول مجاهد
53
رنگ فروشی عبدی آقای صدر الله عبدی کلشیمی خیابان حیدری
3334522
54
رنگ فروشی عبدی کلیشمی آقای فرامرز کلیشمی خیابان - حیدری
3342894
55
رنگ فروشی علمداری آقای جعفر علمداری خیابان - مجاهد جنب عکاسی
56
رنگ فروشی علی اکبری کلشیمی آقای جعفر علی اکبر کلیشمی خیابان - سعدی
3344023
57
رنگ فروشی فطری آقای عربعلی فطری خیابان - شهید بابایی
58
رنگ فروشی فلاح شیروانی آقای ناصر فلاح شیروانی خیابان - شهید باهنر روبروی طرح آبیاری
2220849
59
رنگ فروشی قراخانی آقای قربان قراخانی خیابان - غیاث آباد بلوار کشاورز نرسیده به مدرسه صادقی
32699070
60
رنگ فروشی کریمی مجید کریمی خیابان- نواب فلکه حسن پور جنب پخش مواد غذایی دلپسند
3358832
61
رنگ فروشی محسن فرضی آقای محسن فرضی خیابان - بلوار خرمشهر
62
رنگ فروشی محمدی آقای حسین محمدی خیابان - اسد آبادی دو راهی همدان
63
رنگ فروشی محمود آراستی آقای محمود آراستی خیابان - شهید بابایی
3335227
64
رنگ فروشی مرادی آقای شیرزاد مرادی خیابان - حیدری
3351393
65
رنگ فروشی مرادی لایه آقای حمید مرادی لایه خیابان - چهار راه بنیاد شهید فلسطین غربی رنگ اخوان مرادی
3355388
66
رنگ فروشی مشهدی حسین مشهدی قزوین - خیابان نوروزیان - نرسیده به کانال جنب حکمت 29
3669763
67
رنگ فروشی معروفی آقای محمد علی معروفی خیابان - غیاث آباد - 20 متری
68
رنگ فروشی مقدم آقای حبیب الله مقدم خیابان - امام خمینی اول خیابان تبریز
2227898
69
رنگ فروشی ملکی مهدی ملکی جانبازان - بلوار ایران - پیروزی شرقی جنب مسکن نگین
3682630
70
رنگ فروشی مهتاب آقای علی اکبر حجتی فرد قز.ین: خیابان - شهید قرنی رنگ مهتاب
3332174
71
رنگ فروشی نایبی آقای پرویز حسن نایبی خیابان - سعدی جنوبی فروشگاه رنگ نایبی
2232315
72
رنگ فروشی نوروزی آقای عابدین نوروزی خیابان - اول خیابان آبشار
3353338
73
رنگ فروشی هواسی آقای علیداد هواسی خیابان - مینودر فلکه دهخدا
74
رنگ فروشی یار محمدی آقای قربان یار محمدی خیابان - سعدی جنب منبع آب
75
رنگ فروشی یوسفی آقای محرم یوسفی خیابان - مجاهد روبروی بانک تجارت
3356384
76
رنگ قلی بیگی علی رضا قلی بیگی قزوین - خیابان کارگر - نبش کوچه آدینه
3368768
77
رنگ منوچهر منوچهر برازنده (108) اقبالیه - خیابان امام رضا نبش پردیس 64
02825427328
78
رنگ نصیرلو احمد نصیرلو قزوین - خیابان پادگان میدان عارف - جنب بیمه ایران
3369406
79
رنگ هاشمی مجید هاشمی فرد قزوین - خیابان جانبازان - 30 متری پیروزی
80
رنگارنگ محمر رضا عباسی نیا قزوین - خیابان بلوار خرمشهر روبروی آتش نشانی
2559366
81
فروشگاه رنگ ابزار آقاسی عباس آقاسی اقبالیه - خیابان امام رضا
5420143
82
فروشگاه رنگ و ابزار دلشاد فیضی پور اقبالیه - خیابان پاسداران بین کوچه نیلوفر 17 و نیلوفر 19
5428386
83
فروشگاه رنگ و ابزار آلات رضا رضا غلام حسینی اقبالیه - خیابان امام - جنب سنگبری محمدی
5424587
84
فروشگاه سکاکی سید جلال سکاکی قزوین - خیابان سعدی - جنب موسسه مالی و اعتباری ثامن
3331644