کرایه جرثقیل با راننده

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
جرثقیل آزادی رمضانعلی نوروزعلی قزوین کمربندی ترانزیت روبه روی میمون قلعه
2
جرثقیل اختری قارداشعلی اختری قزوین بلوار ابوترابی جنب چلوکبابی ملی
3
جرثقیل کاسپین احمدعلی تعهدی قزوین - فلکه تهران قدیم - جاده شرکت نفت روبه روی چلوکبابی ملی
2551622
4
جرثقیل کیان (پیمان سابق) آقای احمد کیانی ها - آقای احمد کیانی ها قزوین، جاده قدیم تهران، 3 راهی هفت سنگان
02833292030
5
جرثقیل کیان (پیمان سابق) آقای احمد کیانی ها - آقای احمد کیانی ها قزوین، جاده قدیم تهران، 3 راهی هفت سنگان
02833292030
6
جرثقیل کیان (پیمان سابق) آقای احمد کیانی ها - آقای احمد کیانی ها قزوین، جاده قدیم تهران، 3 راهی هفت سنگان
02833292030
7
خدمات جرثقیل ایرانیان مهدی ابراهیمی قزوین کمربندی جمهوری روبروی آگاهی جنب سی ان جی
8
دفتر جرثقیل صحراگرد علی اکبر صحراگرد قزوین خیابان میرزا کوچک خان جنب موزائیک سازی ذوالقدر
2238704
9
علی اصغر طه ئی علی اصغر طه ئی قزوین - خیابان 24 متری اصفهان
2550651
10
نمایندگی امدادخودرو انصاری قربان علی انصاری قزوین بلوار آیت اله خامنه ای روبروی شرکت آلومتک