خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمان

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابوالقاسم مافی ابوالقاسم مافی قزوین - خیابان نادری شمالی - پایین تر از تعاونی فرهنگیان
3322105
2
احمد نجفی احمد نجفی قزوین - خیابان نوروزیان - جنب مسجد
3665946
3
اخوان محمودی مجید محمود ی پور اصل قزوین - خیابان بوعلی غربی جنب حلیم سحر
3321754
4
امیر رضا سعیدی امیر رضا سعیدی قزوین - خیابان نادری شمالی - جنب چاپ دهخدا
3339572
5
بهرام باجلان بهرام باجلان قزوین - خیابان نوروزیان - بالاتر از پل هوائی - نبش حکمت 44
3660156
6
حسن حسین پور حسن حسین پور قزوین - خیابان بلوار شمالی - مقابل دفترخانه 8
3342328
7
حسین ارمغان حسین ارمغان قزوین - خیابان اسدآبادی - دو راهی همدان - جنب بانک کشاورزی
2553473
8
رجبعلی امین دوست رجبعلی امین دوست قزوین - مینودر - بلوار صیاد شیرازی - خ صادق - روبروی پست
3782675
9
رضا عدحدیان رضا موحدیان قزوین - خ شهید بابایی - جنب بازار روز
3334885
10
رمضانعلی فلاح یزدانی رمضانعلی فلاح یزدانی قزوین - ولیعصر - جنب اتومبیل تماشا - پ 19
2558081
11
زلال آب ابوالفضل خراسانی قزوین خیابان شهید عباسپور پشت ساختمان عمران مجاور خیابان
3364895
12
سعید آقا محمدی سعید آقا محمدی قزوین - خیابان پادگان - جنب کوچه شهریور
3337317
13
سعید کریمی سعید کریمی اقبالیه - خیابان امام رضا (ع) - جنب پردیس 64
5413064
14
عباس نوری عباس نوری قزوین - خیابان نوروزیان - بالاتر از پل هوائی - نبش حکمت 44
3679923
15
غلامرضا عسگری غلامرضا عسگری قزوین - خیابان امام رضا (ع) - روبروی کوچه پردیس 54
02825427634
16
فروش لوله واتصالات مصطفی محمد علی ها اقبالیه خیابان امام خمینی نبش کوچه 26 سحر
17
فروشگاه احدی امیر احدی اقبالیه - خ امام خمینی (ره) - روبروی بانک ملی
5424311
18
فروشگاه احدی امیر احدی اقبالیه - خیابان امام خمینی - روبروی بانک ملی
5424311
19
فروشگاه ارمغان محمد مهدی ارمغان قزوین انتهای خیام شمالی
3337222
20
فروشگاه البرز اکبر برزگر نانکلی قزوین خیابان مولوی روبروی موتور آب
2551865
21
فروشگاه امینی محسن امینی قزوین غیاث آباد انتهای بلوار آزادگان نبش کوچه 27
3781378
22
فروشگاه باباشاوردی ناصر بابا شاوردی قزوین خیابان اسد آبادی تقاطع شهید انصاری
2231600
23
فروشگاه پارسیان محمد مافی نژاد قزوین - خ نوروزیان - بین حکمت 29 و 26
3686884
24
فروشگاه چگینی مسلم سردیوند چگینی قزوین روستای نجیم خیابان اصلی کوچه مسجد
25
فروشگاه چیتگرزاده محمد جواد چیتگرزاده قزوین خیابان طالقانی سر پل طالقانی
2233341
26
فروشگاه حیدری علی اصغر حیدری قزوین خیابان مینودر بالاتر از فلکه دهخدا بلوار صیاد شیرازی
27
فروشگاه حیدری محمد رضا حیدری قزوین خیابان شهید بابایی بالاتر از مسجد ولایت
3341593
28
فروشگاه خداداد بیگی عین الله خداداد بیگی خیابان نوروزیان نرسیده به کانال
3680251
29
فروشگاه ذوالقدر اکبر ذوالقدر خیابان فردوسی شمالی روبروی خانه های بانک مسکن
3331997
30
فروشگاه رضی رضا حاجی سید رضی قزوین - خ فردوسی شمالی - بالاتر از میدان عدل
3333772
31
فروشگاه زمانی فخراله زمانی قزوین خیابان کارگر نرسیده به خیابان مجاهد
3343881
32
فروشگاه سجاد سید بلال حسینی چوبیندر بلوار امام روبرو ی مسجد صاحب الزمان
2444212
33
فروشگاه سلخوری اردشیر خاتونی سلخوری قزوین خیابان اسد آبادی روبرو ی انبار غله
2225879
34
فروشگاه شاه ورانی ابوالفتح شاه ورانی خیابان شهید بابائی ساختمان البرز
366429
35
فروشگاه صدف داود هاشمی اقبالیه خیابان امام رضا جنب آژانس دوستی
5424486
36
فروشگاه فتحی امید فتحی زهرائی فلکه حسن پور ابتدای فلسطین غربی
3354217
37
فروشگاه قدیری صفر قدیری قزوین - روستای نجف آباد اقبال - بهر خیابان
2462118
38
فروشگاه قربانی علی قربانی کلیثم منبع آب جنب مسجد حضرت ابوالفضل
3339143
39
فروشگاه قربانی حسین قربانی قزوین شهرک کوثر پشت مدرسه کابل البرز
3778174
40
فروشگاه قربانی عباس قربانی روستای آرشت - روبروی تپه باستانی کیلومتر 22 جاده قزوین رشت
2231864
41
فروشگاه کاظمی صفی اله کاظمی بلوار دانشگاه بین الملل ابتدای 30متری شهید بلندیان
3670207
42
فروشگاه کاکاوند دلاور کاکاوند قزوین بلوار شمالی نبش کوچه14
3348001
43
فروشگاه کشاورز غلامرضا کشاورز فهیمی محمود آباد نمونه خیابان 24 متری امام حسین بین گلستان 12و13
2263292
44
فروشگاه گروسی مرتضی گروسی خیابان امام جنب بانک تجارت
2223187
45
فروشگاه گمرکچی افراسیاب گمرکچی قزوین غیاث آباد نبش چهارراه سونا
3661331
46
فروشگاه گیلک رضا گیلک قزوین خیابان نوروزیان آسیاب اول
47
فروشگاه لوازم بهداشتی قائم نوروز علی رهیزکاری روستای حسن آباد شرقی
2462472
48
فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی محمد خمسه قزوین -محمود آباد نمونه خ امام روبروی بانک تجارت
2262346
49
فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی حمیدی مصطفی حمیدی قزوین- روستای کورانه خیابان امام
2424364
50
فروشگاه لوازم ساختمانی آذرپور ابوطالب آذرور قزوین - خیابان فلسطین شرقی - بعد از چهارراه توحید
3364153
51
فروشگاه لوازم ساختمانی و بهداشتی تعهدی سبحان تعهدی قزوین - خیابان تهران قدیم - جنب کوچه بهزیستی
2573230
52
فروشگاه محمدی علی علی محمدی خیابان شهید بابایی روبروی مسجد ولایت
3353903
53
فروشگاه مرادمند مهران مرادمند قزوین خیابان بوعلی ساختمان شیری
3330290
54
فروشگاه معصوم زاده سید محسن معصوم زاده قزوین خیابان نوروزیان بالاتر از کانال بین حکمت 71و73
3682644
55
فروشگاه مهدی چیتگر رضا چیتگر قزوین - خ اسدآبادی - جنب باربری سعادت
2223529
56
فروشگاه میر رحیمی جلیل میر رحیمی قزوین - بلوار سعادت - نبش کوچه گل آرا
3665314
57
فروشگاه نجفی رامین نجفی بلوار صیاد شیرازس قطعه دو بلوک41
58
فروشگاه نجفی غلامحسین نجفی قزوین خیابان شهید بابایی نبش کوچه47
3667396
59
فروشگاه نوحی محمدرضا نوحی قزوین - شهرک مینودر - بازارچه مروارید - پ 45 - قطعه 4
3785441
60
فروشگاه نوری محمد نوری قزوین - روستای حمید آباد - بر خیابان شهید قاسم نوری
2424476
61
فروشگاه یوسف زادگان امیر حلاج یوسف زادگان قزوین خیابان اسد آبادی روبرو یشیشه چی
2554780
62
فروشگاه یوسفلو حسینعلی یوسفلو اقبالیه خیابان امام رضا نبش کوچه پریس 54
63
فوشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی میثم محمدی خیابان اسد آبادی - روبروی آهن فروشی اصفهانی
2573098
64
کاشی پارس سید حسین میر رحیمی خیابان سعدی مقابل گرمابه سعدی
3330845
65
کاشی تبریز علی منصوری نژاد خیابان فردوسی شمالی بالاتر از میدان عدل
3325310
66
لوازم ساختمانی و بهداشتی آتشگر فاطمه آتشگران قزوین - خیابان امام خمینی - روبروی بانک تجارت
2235454
67
لوازم ساختمانی و بهداشتی آتشگران احمد آتشگران قزوین - خیابان امام خمینی - جنب گاراژ ایران
2223255
68
لوازم ساختمانی و بهداشتی تباری محمد علی تباری قزوین - خیابان شهرک کوثر - مینودر - بازار چه کابل البرز
3777191
69
لوازم ساختمانی و بهداشتی خشکباری صالح خشکباری قزوین - خیابان منتظری قدیم - روبروی بانک ملی
2556415
70
لوازم ساختمانی و بهداشتی ارمغان علی اکبر ارمغان قزوین - خیابان طریق القدس - مقابل کوی 33 جدید
3668444
71
لوازم بهداشتی صفری محمود علاف صفری قزوین خیابان نادری مقابل تالار وحدت
2223642
72
لوازم بهداشتی کاظمی سعید ملا کاظمی ها قزوین غیاث آباد بلوار آزادگان نبش کوچه 27 هدایت
3669695
73
لوازم بهداشتی و ساختمانی اخوان حقیقی نیا رضا علی حقیقی نیا آبگیلک خیابان ابو ریحان بیرو بهار پنجم
3664798
74
لوازم بهداشتی و ساختمانی محمد محمد مصدقیان پور قزوین خیابان شهید بابائی روبروی بیمارستان رازی
3685915
75
لوازم بهداشتی و ساختمانی مرادی اسداله مرادی قزوین - روستای کورانه - نبش خیابان امامزاده اباذر
2423567
76
لوازم ساختمانی تک رضا علی رضائی قزوین - محمود آباد نمونه خ شهید شیرودی نبش ک بوستان 12
77
لوازم ساختمانی و بهداشتی علیپور کرم علیپور زاجکانی قزوین - خیابان نواب شمالی - جنب کوچه 95 گلستان
3347046
78
لوازم ساختمانی و بهداشتی امجدی محمدتقی امجدی قزوین - خیابان پیغمبریه - مقابل پیغمبریه
2223042
79
لوازم ساختمانی و بهداشتی آزادمنش مجید آزادمنش قزوین - خیابان شهداء - جنب بانک ملت
2556606
80
لوازم ساختمانی و بهداشتی اسدی یعقوب اسدی کلیشمی قزوین - خیابان فلسطین غربی - جنب داروخانه فارابی
3334217
81
لوازم ساختمانی و بهداشتی اکبرشاهی نصرالله اکبرشاهی قزوین - روستای رشتقون - بهر خیابان اصلی - سمن چپ
2633229
82
لوازم ساختمانی و بهداشتی اکبری ابوالحسن اکبری قزوین - خیابان مجاهد - جنب مسجد چهارده معصوم
3336594
83
لوازم ساختمانی و بهداشتی توکل زاده مرتضی توکل زاده قزوین - خیابان امام خمینی مقابل بانک تجارت
2222782
84
لوازم ساختمانی و بهداشتی چیتگر محمد چیتگر زاده قزوین - خیابان طالقانی - نبش بلوار
2223242
85
لوازم ساختمانی و بهداشتی حسین پور محسن حسین پور قزوین - خیابان نادری شمالی - روبروی دروازه درب کوشک
3336677
86
لوازم ساختمانی و بهداشتی حسینی سید مجید حسینی قزوین - خیابان غیاث آباد - بلوار میر داماد - نبش کوچه 24
3674744
87
لوازم ساختمانی و بهداشتی حسینی سیدمهدی حسینی آقابابائی قزوین - خیابان راه آهن - جنب بانک مسکن
2550978
88
لوازم ساختمانی و بهداشتی حیدر علیرضا حیدری قزوین - خیابان نوروزیان - روبروی بانک مسکن
3669732
89
لوازم ساختمانی و بهداشتی داورتکمه داش حسین داور تکمه داش قزوین - خیابان راه آهن - جنب مسجد طاق بهلول
2564517
90
لوازم ساختمانی و بهداشتی رشوند هرانکی مجید رشوند هرانکی قزوین - خیایان طریق القدس (شهید بابائی) کوی 37
3669739
91
لوازم ساختمانی و بهداشتی زمانی جواد زمانی قزوین - خیابان نوروزیان - نرسیده به کانال بالاتر از بانک مسکن
3600567
92
لوازم ساختمانی و بهداشتی زمانی فخرالله زمانی قزوین - خیابان کارگر - نرسیده به خیابان مجاهد
3343881
93
لوازم ساختمانی و بهداشتی زهرائی یوسفعلی زهرائی قزوین - خیابان شهید بابائی - کوی ساختمان البرز
3339556
94
لوازم ساختمانی و بهداشتی سروری کریم سروری قزوین - خیابان شهید بابائی - ساختمان البرز
3323626
95
لوازم ساختمانی و بهداشتی سیفی کامبیز سیفی قزوین - خیابان طریق القدس - جنب بازار روز
3344091
96
لوازم ساختمانی و بهداشتی شاعری ابوالفضل شاعری قزوین - خیابان نواب - مقابل مسجد محمد خان بک
2228369
97
لوازم ساختمانی و بهداشتی صادقی حسین صادقین قزوین - خیابان بلوار شمالی
3332677
98
لوازم ساختمانی و بهداشتی صوفی حفظ الله صوفی نیارکی قزوین - خیابان سعدی - چهارراه بنیاد شهید
3335813
99
لوازم ساختمانی و بهداشتی طاهان ابوالقاسم طاهان قزوین - خیابان شهداءجنب بانک ملت
2556367
100
لوازم ساختمانی و بهداشتی عرفان نیا محرم عرفان نیا قزوین - خیابان بلوار جنوبی - باغ دبیر
2554512
101
لوازم ساختمانی و بهداشتی غلامیان حبیب غلامیان قزوین - خیابان اسد آبادی - روبروی شیشه چی
2551325
102
لوازم ساختمانی و بهداشتی قربانی عبادلله قربانی کلیشمی قزوین - خیابان مجاهد - جنب کفش نهرین
3775989
103
لوازم ساختمانی و بهداشتی کاظمی نجف کاظمی قزوین - حیابان بلوار شمالی - چهارراه بلوار شمالی
33391456
104
لوازم ساختمانی و بهداشتی کریم زاد حبیب الله کریم زاده قزوین - خیابان اسدآبادی - مقابل بنگاه اصفهانی
2558984
105
لوازم ساختمانی و بهداشتی کریمی علی النقی کریمی شاد قزوین - خیابان نواب شمالی - نبش کوی 144 سینا
3322324
106
لوازم ساختمانی و بهداشتی کریمی رمضان کریمی قزوین - خیابان اصفهان - جنب پرسی گاز
2515314
107
لوازم ساختمانی و بهداشتی کشتکار محمد رضا کشتکار قزوین - خیابان امام خمینی - روبروی بانک تجارت
2238890
108
لوازم ساختمانی و بهداشتی مافی مصطفی مافی نژاد قزوین -- خیابان میرزا کوچک خان - مقابل کمیته امداد
2226687
109
لوازم ساختمانی و بهداشتی مافی نژاد محسن مافی نژاد قزوین - خیابان نادری - نبش چهارراه
3335663
110
لوازم ساختمانی و بهداشتی محمدی علیرضا محمدی قزوین - خیابان فردوسی - میدان عدل
3346833
111
لوازم ساختمانی و بهداشتی محمودی علی اکبر محمودی پور اصل قزوین - بوعلی غربی
2227791
112
لوازم ساختمانی و بهداشتی مکرمی کریم مکرمی ها قزوین - خیابان تهرانقدیم - روبروی دبیرستان شهید انصاری
2557077
113
لوازم ساختمانی و بهداشتی ملازینل فتح الله ملازینلی قزوین - غیاث آباد - نبش کوچه 36
3677481
114
لوازم ساختمانی و بهداشتی موسوی سید جمال الدین موسوی نیارکی قزوین - خیابان انتهای سعدی - خیابان حیدری - جنب مسجد موسی بن جعفر
3342619
115
لوازم ساختمانی و بهداشتی نصری نوروزعلی نصری قزوین - خیابان مولوی - مقابل باغ لعله
2551339
116
لوازم ساختمانی و بهداشتی نوحی (حمزه) امیر حمزه نوحی قزوین - خیابان بوعلی - چهارراه نادری
2201245
117
لوازم ساختمانی و بهداشتی نویسنده ابراهیم نویسنده قزوین - میدان ولیعصر
3335110
118
لوازم ساختمانی و بهداشتی نیکو نام مهدی نیکو نام قزوین - خیابان اسدآبادی - روبروی انبار غله
2223227
119
لوله کشی نادری غلامحسین توکل زاده خیابان نادری شمالی روبروی تعاونی فرهنگیان
3325801
120
محمد محمد رضا علاف صفری قزوین - خیابان نادری جنوبی - روبروی مسجد ستوده -نبش بن بست 16
2235650
121
محمدحسن نجفی زاده محمدحسن نجفی زاده قزوین - خ سپه - گاراژ بوئین زهرا - فروشگاه نجفی زاده
2557614
122
محمدمهدی هادیان قزوینی محمد مهدی هادیان قزوینی قزوین - خیابان اسدآبادی - روبروی شیشه چی
2557709
123
محمود قربانی محمود قربانی قزوین - غیاث آباد - چهارراه مفتح - خ ساحل شرقی
3683155
124
مرتضی اسدی مرتضی اسدی قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - جنب آهن فروشی اصفهانی
2242196
125
مسلم علی اکبر بیک مسلم علی اکبر بیک قزوین - خیابان اسدآبادی
2550482
126
مقصود محمدی مقصود محمدی قزوین - روستای ناصر آباد - بهر جاده زوار
3671348
127
نسترن جوادی نسترن جوادی قزوین - خ اسدسآبادی - جنب بانک ملت
2552561
128
هادی کاظمی هادی کاظمی قزوین - خیابان منتظری قدیم - نرسیده به مسجد دباغان
2564140
129
هادی کرباسی سید هادی کرباسی قزوین - خیابان امام خمینی (ره) - جنب مسجد حجتی
2222734