خدمات آموزشی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
سورنا - خواهران مهناز ذاکرانی قزوین -  عدل - خ عدل-بن بست مرجان- طبقه دوم-پلاک 54
3342520
2
شهاب - خواهران مریم حاج حیدری قزوین -  سعدی - خ نظام وفا- بطرف سعدی شمالی- تعاونی ثامن الائمه - ط فوقانی
3354677
3
کانون - دومنظوره حکیم اله آقاجانی الوند - بلوار سهروردی - بلوار سهروردی جنب دادگستری کوچه تربیت چهار
2235288