صنایع دستی (بافت)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آتون - خواهران اشرف فرداد قزوین - آبگیلک - آبگیلک - خ ابوریحان بیرونی - بهار 7 - نرگی دهم - پ 1
2
ابریشم - خواهران سید ابراهیم سعیدی نیا قزوین - خ نادری جنوبی - خ نادری جنوبی - کوچه شهید زرآبادی پور- پ 8
2237132- 2213467
3
متین گیلان - خواهران بهجت امجدی قزوین -  باغ دبیر - اول خ آیت اله کاشانی(باغ دبیر)- ک 26(شهید امجدی)- دست چپ
2226177- 2236188