صنایع غذایی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پویش - خواهران مینا بهبودی البرز - سه راه مدرسه - سه راه مدرسه - فارابی غربی - کوی پزشکان- کوچه فارابی 10- در دو جنوبی
0282- 2233209
2
ترش و شیرین - خواهران پریناز گل آور قزوین - شهید بابایی - خ شهید بابایی-نبش کوچه 34 جدید- طبقه اول- واحد 2
3691117
3
سرور - خواهران سودابه الموتی قزوین -  بوعلی - خ بوعلی شرقی- مابین بلوار و چهار راه خیام - ساختمان صدرا - طبقه دوم
3331516
4
شکلات - خواهران مریم صرافها قزوین -  نادری - نادری جنوبی-روبروی بانک ملی-ط فوقانی چاپ عارف
2225681