عمده فروشی عینک، شیشه و قاب عینک

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
سعید اپتیک سعید علی اکبری خیابان نادری جنوبی داخل پاساژ مسعود طبقه دوم سعید اپتیک
2245505
2
شیک اُپتیک سید امیر حسین میرپویا خیابان فردوسی- چهارراه فردوسی ساختمان فردوسی طبقه 4 واحد 16
2228312
3
عینک معتمدی علی معتمدی قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ الغدیر - طبقه 3
2225401