خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
استریو تکنیک شاهده پرهیزکاری قزوین ، خیابان سعدی ، مقابل بانک ملت
3340516
2
الکام مهدی رحمتی قزوین چهارراه نظام وفا،جنب مسجدشیشه گر
2221358
3
ایران الکترونیک 1 فروغ ایرانشاهی ننجی قزوین،سبزه میدان ،طبقه فوقانی گاراژفردوسی
2224687
4
جهان کنترل شایسته نوروز زاده گیل ملک خیابان مولوی بازار دهنه دیمج
2226410
5
دنیای کنترل سید محمدعلی موسوی پائینتر ازچهارراه نظام وفا جنب بانک صادرات
2240322
6
فروش قطعات الکترو نیک حسین پور محمد حسن حسین پور خیابان شهدا جنب داروخانه میر رحیمی
2554351
7
فروش قطعات پارس الکترونیک حسن اصلاح کار خیابان سعدی چهارراه نظام وفا
2224672
8
فروشگاه الکترونیک شاپ 1 سمیر کریمیان خیابان سعدی - چهارراه نظام وفا
2220728
9
فروشگاه الکترونیک شهاب وثاب کریمیان خیابان سعدی - چهارراه نظام وفا
2222610
10
فروشگاه قطعات استریو مهدی احمد زبده مافی خیابان منتظری قدیم نرسیده به کوچه دباغان
2559446
11
فروشگاه قطعات الکترونیک آراد الکترونیک محرم جلیلوند شیر خانی چهارراه نظام وفا - جنب بانک صادرات
2226107
12
فروشگاه قطعات الکترونیک شاب محمدرضا کریمیان خیابان سعدی - چهارراه نظام وفا
3331363
13
فروشگاه قطعات الکترونیک شاپ 2 قاسم کریمیان خیابان سعدی - چهارراه نظام وفا
2225095
14
فروشگاه قطعات الکترونیک شادی ابوالفضل کاظمی خیابان منتظری قدیم ، مقابل کوچه دباغان
2557482
15
فروشگاه قطعات الکترونیک فقیهی حسین فقیهی ابتدای خیابان بوعلی مقابل اداره آموزش و پرورش
3350685
16
فروشگاه قطعات الکترونیک نغمه خلیل کریمی خیابان خیام پاساژ خیام طبقه بایین
17
فروشگاه قطعات ایران الکترونیک علی اصلاح کار خیابان سعدی جنب بانک تجارت
2227943
18
مرکز پخش آنتن رضا سید ابوتراب هاشمیان خیابان سعدی جنوبی نرسیده به چهارراه نظام وفا
2225952
19
مهران کیت سید محمد حسین هاشمیان خیابان بوعلی ، مقابل مسجد شیشه گرها
3225256
20
میکرومه البرز مه شاد اشراقی قزوین،چهارراه نظام وفا،ط فوقانی پاساژ نجفی
3337781