تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
الکتروتکنیک مجاهد محمد ابراهیم شهسواری خیابان مجاهد مقابل کوچه مسجد امام حسین (ع) جنب کوچه آبی
3358422
2
تعمیرگاه لوازم خانگی تفال اصغر سعیدی خیابان ملک آباد نبش کوچه میرصراف
2244077
3
تعمیرگاه لوازم خانگی لشگری هادی لشگری اقبالیه خیابان پاسداران نبش نیلوفر 11
4
تکنیکال حمید رضا آقاخانی خیابان منتظری قدیم سه راه سلامگاه جنب حلیم پزی
2551854
5
تمیرگاه رسول هوشمندی رسول هوشمندی خیابان فلسطین غربی مقابل کوچه 28
3341974
6
خدمات فنی اعتماد محسن مهرتاش خیابان خیام شمالی مقابل کوچه نیساریان
3342215
7
خدمات فنی امیر امیر محمدی شاد ابتدای خیابان عبید زاکان مقابل حلیم پزی
2247079
8
خدمات فنی امین رضا شادور خیابان عبید زاکان مقابل کبابی
2236449
9
خدمات فنی حسین هوشمندی حسین هوشمندی خیابان عبید زاکان ابتدای خیابان جنب حلیم پزی
2239359
10
خدمات فنی دنیای یدک سید نوروز رادفر خیابان عبیدزاکان
2235436
11
خدمات فنی رحمانی مهدی جعفر رحمانی خیابان سعدی مقابل هنرستان شهید چمران طبقه فوقانی پاساژ ولی عصر
3350571
12
خدمات فنی رضا محمد رضا هنربخش خیابان مولوی جنب کوچه کلانتری 2 سلبق
2222319
13
خدمات فنی سعید سعید عباسی اول خیابان عبیدزاکان
2232129
14
خدمات فنی صبا سید محمود میرمظلوم خیابان بلوار شمالی نبش کوچه 31
3331696
15
خدمات فنی طیبا محمد طیبا خیابان راه آهن بعد از مسجد طاق بهلول
2556964
16
خدمات فنی مهدی مهدی ملائی خیابان منتظری قدیم مقابل سلامگاه نبش کوچه معراج
17
خدمات فنی میثم محمد حسن شیشه گرها خیابان عبیدزاکان مقابل مسجد فاطمه زهرا
2231500
18
خدمات فنی میثم میثم انتظاری خیابان منتظری جدید - خیابان سلامگاه جنب مقبره شهید ثالث
2566061
19
خدمات فنی نور فاطمه مصطفی هوشمندی خیابان خیام جنوبی مقابل الغدیر داخل تیمچه گاندی
2223237
20
خدمات فنی هوشمندی محمد رضا هوشمندی خیابان عبیدزاکان جنب بازاچه آقاکبیر
2227683
21
خدمات فنی یوسف هوشمندی یوسف هوشمندی خیابان طالقانی جنب سینما ارشاد
2228173
22
خدمات فنى عباسی هادی عباسی خیابان عبیدزاکان مقابل کبابی
2224228
23
خدمات فنى هوشمندی یحیی هوشمندی خیابان طالقانی جنب سینما ارشاد
2221932